Κρατική Χορηγία Κομμάτων: Σύσκεψη Αρχηγών και επαναϋπολογισμός

Η επιστολή που έλαβαν οι Αρχηγοί Κομμάτων - Τι αλλάζει η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα

Επιστολή έλαβαν χθες (29/7) από την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Βουλής, οι Αρχηγοί Κομμάτων, σχετικά με την τακτική χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, μετά και από σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Αλληλογραφία την οποία εξασφάλισε η Brief και μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια πιο κάτω. 

>>> Διαβάστε εδώ αυτούσια την επιστολή και την γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας <<<

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή προς τους Αρχηγούς, θα συγκληθεί υπό της Προέδρου της Βουλής, το ταχύτερο Σύσκεψη Αρχηγών ή Εκπροσώπων Κομμάτων για να συζητήσει το όλο θέμα και όλες τις πτυχές νομικές και άλλες, όπως και τα επί μέρους προκύπτοντα ζητήματα υπό το φως της εν λόγω γνωμάτευσης περί της ανάγκης εκ νέου υπολογισμού των ποσών στα οποία έχουν δικαίωμα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στη βάση γραμματικής ερμηνείας των οικείων διατάξεων του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου. 

Όπως εξάλλου είχε αναφέρει και η Brief σε προηγούμενο της ρεπορτάζ, (Διαβάστε το ΕΔΩ) η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα κατά πόσο, όπως ερμηνεύεται η σχετική νομοθεσία, κατά τα έτη στα οποία διεξάγονται Βουλευτικές εκλογές:

α/ το σύνολο της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης που προυπολογίστηκε στον κρατικό προυπολογισμό, θα πρέπει να κατανέμεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα στην αρχή του έτους, δηλαδή πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών κατά αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και να μην επαναυπολογίζεται μετά τις εκλογές, ή

β/ το σύνολο της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης που προυπολογίστηκε στον κρατικό προυπολογισμό, θα πρέπει να παραχωρείται στην αρχή του έτους, κατ' αναλογία των ποσοστών των προηγούμενων Βουλευτικών εκλογών και, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, να γίνεται επαναυπολογισμός κατά αναλογία των νέων ποσοστών, που θα εξασφαλίσουν στις νέες Βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα λοιπόν με την Γενική Εισαγγελεία, άποψη της είναι ότι μετά τις εκλογές του Μάίου 2021 πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός των ποσών που δικαιούνται όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της νέας Βουλής έτσι ώστε να ικανοποιείται το γράμμα του Νόμου.

"Ενόψει των πιο πάνω και βασιζόμενοι στην γραμματική ερμηνεία του νόμου, διαφοροποιούμεθα από την γνωμάτευση που δόθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2016 στην τότε Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων", αναφέρεται παράλληλα στην απαντητική επιστολή η οποία υπογράφεται από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. 

Να υπενθυμίσουμε ότι το όλο ζήτημα προέκυψε καθώς ο τρόπος που δίνεται η χορηγία στα κόμματα δεν ήταν σαφής, προκαλώντας σύγχυση σε κόμματα και Θεσμούς. 

Διαβάστε την αλληλογραφία: 

 
24677