Το Μνημόνιο του Πόλυ για την Δικαστική Μεταρρύθμιση

Η ιδιαίτερα έντονη άποψη του για τον διαχωρισμό του Ανωτάτου – 0ι 49 σελίδες του Μνημονίου του νομικού Πόλυ Πολυβίου

Το δικό του 49σελιδο Mνημόνιο για την Δικαστική Μεταρρύθμιση, συνοδευόμενο από επεξηγηματική επιστολή, απέστειλε στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Νίκο Τορναρίτη, ο νομικός Πόλυς Πολυβίου

Ο κ. Πολυβίου έχει κυκλοφορήσει διάφορα έγγραφα αναφορικά με την Δικαστική Μεταρρύθμιση κατά τη διάρκεια του έτους, ωστόσο, όπως σημειώνει και ο ίδιος στην επιστολή του, λόγω των έντονων απόψεων του σχετικά με το θέμα του διαχωρισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θεωρεί καθήκον του ότι αυτές πρέπει να τεθούν προς μελέτη και περεταίρω προβληματισμό, γι’ αυτό εξάλλου και τις αποστέλλει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. 

Μάλιστα, μεταξύ άλλων ο κ. Πολυβίου σημειώνει πως: οι μέθοδοι που περιγράφονται στην Δικαστική Μεταρρύθμιση και οι τρόποι παραπομπής υποθέσεων από τα Πρωτόδικα Δικαστήρια και το προτεινόμενο Εφετείο στα δύο Ανώτατα Δικαστήρια (όπως θα προκύψουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης μεταρρύθμισης) χαρακτηρίζονται από τεράστια ασάφεια και πολυπλοκότητα. Θα δημιουργήσουμε από μόνοι μας ένα μη βιώσιμο και δυσλειτουργικό σύστημα το οποίο θα επισκιάσει τα όποια θετικά έχουμε επιτύχει στο χώρο της δικαιοσύνης όλα αυτά τα χρόνια.

Περιληπτικά οι βασικές θέσεις του κ. Πολυβίου οι οποίες αναλύονται εκτενώς στο συνοδευτικό Μνημόνιο με λεπτομερή επιχειρηματολογία και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε αυτούσιο στο τέλος του ρεπορτάζ: 

1/ Ο προτεινόμενος διαχωρισμός του νυν υπάρχοντος ενιαίου Δικαστηρίου θα έχει πολύ δυσμενείς συνέπειες για το όλο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Το ενιαίο Ανώτατο Δικαστήριο που ιδρύθηκε το 1964 εξυπηρέτησε πολύ καλά τη λειτουργία και τον σκοπό της απονομής της δικαιοσύνης. Οι όποιες καθυστερήσεις δεν οφείλονται στην ενιαία δομή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αντίθετα, ο διαχωρισμός του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε δύο Ανώτατα Δικαστήρια θα οδηγήσει σε σύγχυση και στρεβλώσεις του όλου συστήματος, θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις και θα προκαλέσει σύγκρουση δικαιοδοσιών και διαδικασιών. Το νυν Ανώτατο Δικαστήριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του δικαίου της ανάγκης, με τις έκτακτες συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία του να μην έχουν αρθεί. Ο προτεινόμενος διαχωρισμός θα οδηγήσει σε υπονόμευση του δικαίου της ανάγκης και της υπόθεσης που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Κυπριακής Πολιτείας.

2/ Ο προτεινόμενος διαχωρισμός βασίζεται σε πεπαλαιωμένες αντιλήψεις για τη φύση του δικαίου, δηλαδή του συνταγματικού/πολιτειακού δικαίου αφενός και του ιδιωτικού/μη δημόσιου δικαίου αφετέρου. Οι δύο κλάδοι δικαίου (public and private law) έχουν εξελιχθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα την αναγνώριση και εμπέδωση της ενότητας του δικαίου. Η επιστροφή τώρα σε δύο Ανώτατα Δικαστήρια με αποκλειστικές δικαιοδοσίες θα οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση του δικαίου και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

3/ Το ενδιάμεσο Εφετείο θα πρέπει να ιδρυθεί, ενόψει του ότι δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη λύση για την αντιμετώπιση του καρκινώματος των καθυστερήσεων.

4/ Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να προχωρήσει τώρα, με τη δημιουργία του Εφετείου. Ο ισχυρισμός ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει, και ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στο σύνολό της, δεν μττορεί εύκολα να γίνει αντιληπτός, ιδιαίτερα όταν υπάρχει καθολική αποδοχή της δημιουργίας του Εφετείου αλλά έντονες αντιπαραθέσεις για τον διαχωρισμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

5/ Το επιχείρημα ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να προχωρήσει στο σύνολό της λόγω των καθυστερήσεων είναι παντελώς αβάσιμο όταν γίνει κατανοητό (όπως είναι άλλωστε έκδηλο) ότι ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ του διαχωρισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των δικαστικών καθυστερήσεων — ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί, με τον διαχωρισμό των Δικαστηρίων να προκαλεί περαιτέρω καθυστερήσεις.

6/ Η όποια μεταρρύθμιση θα πρέπει να σκοπεύει σε απλοποίηση των διαδικασιών και όχι σε περαιτέρω διαδικαστική δυσχέρεια και εμπλοκή.
 

Διαβάστε αυτούσιο το Μνημόνιο:

 
26162