Μουσείο Πάφου: Έκλεισε το 2016 για 8 μήνες & ακόμη... δεν άνοιξε!

Κλειστά τα τελευταία 4 και 3 χρόνια αντίστοιχα είναι τα Μουσεία Πάφου και Λάρνακας / Πότε θα ανοίξουν για το κοινό

Του Χαράλαμπου Ζάκου

Ανακαίνιση στο πρώτο, αναβάθμιση στο δεύτερο. Έργα τα οποία κράτησαν κλειστά, από το 2016 και το 2017 αντίστοιχα, τα Μουσείο Πάφου και Λάρνακας.

Σύμφωνα με απαντητικές επιστολές του Υπουργού Μεταφορών στους βουλευτές Ηλία Μυριάνθους και Γιώργο Περδίκη σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές τους ερωτήσεις (σ.σ Μουσείο Πάφου, Ηλίας Μυριάνθους / Μουσείο Λάρνακας, Γιώργος Περδίκης), τα δύο Μουσεία αναμένεται να δεχθούν και πάλι επισκέπτες, εντός του 2020. 

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του Υπουργού Μεταφορών, Γιάννη Καρούσου στους δύο βουλευτές, στο Μουσείο Πάφου - το οποίο έκλεισε στις 24 Οκτωβρίου 2016 για εργασίες διάρκειας 35 εβδομάδων(!) -  αναμένεται ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 οι αυτές να έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά το Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας, το οποίο έκλεισε τον Μάιο του 2017, αναμένεται να επαναλειτουργήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Μουσείο Επαρχίας Πάφου: Έκλεισε για 35 εβδομάδες και 4 χρόνια μετά είναι ακόμη κλειστό 

Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του Υπουργού Μεταφορών στον βουλευτή Ηλία Μυριάνθους, στο Μουσείο Πάφου είχαν αφαιρεθεί το 2016 οι αρχαιότητες από τους εκθεσιακούς χώρους, με σκοπό την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης του μουσείου. 

Πιο συγκεκριμένα, το μουσείο είχε παραδοθεί στον εργολάβο στις 22 Δεκεμβρίου του 2016, ενώ το συμβόλαιο προνοούσε εργασία διάρκειας 35 εβδομάδων. Ωστόσο, αργότερα είχε δοθεί παράταση εργασιών μέχρι τις 4 Οκτωβρίου του 2017 για επιπρόσθετη εργασία που αφορούσε την αντικατάσταση των στεγών του μουσείου. 

Τελικά το έργο παραδόθηκε στις 7 Μαρτίου 2018, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την επιστολή του υπουργού, δεν είχαν συμπληρωθεί σημαντικές εργασίες, όπως η διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης και τοπιοτέχνηση του μουσείου, που είχαν προβλεφθεί ως μελέτες στο συμβόλαιο. Εργασίες οι οποίες σύμφωνα με τον υπουργό, υλοποιούνται στο παρόν στάδιο, με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων. 

Όπως σημειώνεται παράλληλα στην απαντητική επιστολή, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προσφοράς, επικύρωσης και τοποθέτησης προθηκών μουσειακής χρήσης, μια διαδικασία που όπως αναφέρεται από τον Υπουργό, ήταν επίπονη και χρονοβόρα και προσέκρουσε σε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή. 

Επίσης, όπως αναφέρεται, προχωρεί και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των αρχαιοτήτων εντός των εκθεσιακών χώρων, ενώ σε εξέλιξη είναι παράλληλα και η διαδικασία για την εκτύπωση και τοποθέτηση των γραφιστικών. 

Ο Υπουργός Μεταφορών, σημειώνει στην επιστολή του πως βάσει των πιο πάνω αναμένεται πως μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου 2020, το εν λόγω έργο θα έχει ολοκληρωθεί

Κτηριολογική και μουσειολογική αναβάθμιση στο Μουσείο Λάρνακας

Ο Υπουργός Μεταφορών, στη δεύτερη του απαντητική επιστολή, αυτή τη φορά στον βουλευτή Γιώργο Περδίκη, αναφέρει πως το Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας προχωρά με κτηριολογική και μουσειολογική αναβάθμιση, με τη συμβολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και άλλων κυβερνητικών Υπηρεσιών, ενώ παράλληλα με τη βοήθεια Αστυνομίας και Πυροσβεστικής αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. 

Όπως σημειώνεται στην επιστολή γίνεται παράλληλα αναβάθμιση προθηκών, φωτισμού κ.λπ. στους εκθεσιακούς χώρους, όπως και εργασίες για διασφάλιση της προσβασιμότητας του μουσείου από όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει το Μουσείο, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2020)

Χαράλαμπος Ζάκος
 
15805
Thumbnail