Νέα τροποποίηση στον νόμο κατά του ξεπλύματος ψήφισε η Ολομέλεια

Υπέρ ψήφισαν 43 βουλευτές

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα ακόμα μια τροποποίηση στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, την ώρα που βουλευτές επέκριναν τις αρμόδιες υπηρεσίες για έλλειψη συντονισμού. Υπέρ ψήφισαν 43 βουλευτές.
 
Σκοπός του νόμου είναι να εναρμονιστεί πλήρως η εθνική νομοθεσία με ορισμένες διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. 
 
Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ενίσχυση των διατάξεων του βασικού νόμου, που αφορούν την ευθύνη νομικών προσώπων, η συμπερίληψη επιβαρυντικών περιστάσεων σε σχέση με τη διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η προσθήκη ρυθμίσεων αναφορικά με θέματα συντρέχουσας δικαιοδοσίας μεταξύ περισσότερων του ενός κρατών-μελών.
 
Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποχρέωση να μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη την Οδηγία 2018/1673 μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020, ενώ το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιανουαρίου 2021.
         
Η Επιτροπή Νομικών που εξέτασε το νομοσχέδιο αποφάσισε την απάλειψη της πρόνοιας που αφορά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, ώστε αυτός να τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επίσης, την προσθήκη πρόνοιας με την οποία υιοθετείται η προτεινόμενη από την ΜΟΚΑΣ ρύθμιση για την επιβολή παρεπόμενων κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα, καθώς και την ενσωμάτωση στο κείμενο του νομοσχεδίου πρόσθετων επιβαρυντικών περιστάσεων που αφορούν την αξία της περιουσίας, που αποτελεί το αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
       
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού μιλώντας στην Ολομέλεια επέκρινε το γεγονός ότι κάθε ενάμιση με δύο μήνες γίνεται τροποποίηση στον συγκεκριμένο νόμο. Πρόσθεσε ότι είναι καλά οι αρμόδιοι να συντονιστούν με τους εαυτούς τους και να σεβαστούν τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
 
Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, επέκρινε το γεγονός ότι ενώ το εν λόγω νομοσχέδιο, που βασίζεται σε εναρμονιστική υποχρέωση μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2020, ήρθε στις 14 Ιανουαρίου του 2020. Ανέφερε ότι κάποτε θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους στον σωστό χρόνο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επιβολής προστίμου που θα πληρώσει τελικό ο Κύπριος φορολογούμενος.
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής Αδάμος Αδάμου, ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό και πολλές φορές οι βουλευτές δεν προλαβαίνουν να δουν καλά ένα νομοσχέδιο, επειδή η Δημοκρατία κινδυνεύει με πρόστιμο.
 
Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας ανέφερε ότι έχει καταθέσει πρόταση νόμου για ανάληψη ευθύνης από αυτούς που ευθύνονται για τις καθυστερήσεις.
 
(ΚΥΠΕ)

 
25094