Ο Οδυσσέας κατάγγειλε Κυβέρνηση στον Διεθνή Ελεγκτικό Οργανισμό

Κούσιος: Θα δώσουμε όλα τα στοιχεία που ζητά ο INTOSAI

Στον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών (INTOSAI) για το θέμα των Πολιτογραφήσεων, κατήγγειλε την Κυβέρνηση ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, «η Κυβέρνηση έλαβε σήμερα (15/12) επιστολή από τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών (INTOSAI), κατόπιν σχετικής καταγγελίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (ΕΥ), για θέματα σχετιζόμενα με τη μη λήψη πληροφοριών και εγγράφων, στα πλαίσια έρευνας που διεξήγαγε για συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούσαν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Με την πιο πάνω επιστολή, προσθέτει, η ΙΝΤΟSΑΙ ζητεί από την Κυβέρνηση:

Α) Την άποψη της για τις θέσεις της ΕΥ, όπως αυτές προωθήθηκαν στην ΙΝΤΟSΑΙ.

Β) Τον εφοδιασμό της ΙΝΤΟSΑΙ με οποιαδήποτε έγγραφα και πληροφορίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις θέσεις της Κυβέρνησης, ούτως ώστε ο εν λόγω Οργανισμός να αντιληφθεί καλύτερα την υπόθεση.

Η Κυβέρνηση, αναφέρει ο κ. Κούσιος, σημειώνει σχετικά τα ακόλουθα:

1/ Η ΙΝΤΟSΑΙ απέστειλε την πιο πάνω επιστολή της προς την Κυβέρνηση κατόπιν καταγγελίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

2/ Η Κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στα πιο πάνω αιτήματα της ΙΝΤΟSΑΙ και θα δοθούν όλα τα αναγκαία έγγραφα και όλες οι πληροφορίες με βάση τις οποίες έλαβε τις αποφάσεις της, ενώ παράλληλα θα εκφράσει τεκμηριωμένα τις παρατηρήσεις της στις καταγγελίες της ΕΥ.

3/ Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη διαχείριση νομικών πτυχών των θεμάτων που εγείρονται.

 
22322