Όλοι άνω των 18 πρέπει να έχουν Φορολογική Ταυτότητα (Διαδικασία)

Σύγχυση σε εργαζόμενους και εταιρείες. Θα πρέπει όλοι να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΚΟΣ

Σύγχυση έχουν προκαλέσει σε εταιρείες, εργοδότες και σε εργαζόμενους οι διαδικασίες υποβολής της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρων και Εισφορών 2019 (Τ.Φ.7) την οποία η κάθε εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στο Τμήμα Φορολογίας. 

>>> Διαβάστε επίσης: Ζέτα: Πάει προς ριζική αλλαγή ο νόμος Κοινωνικών Ασφαλίσεων <<<

Πιο συγκεκριμένα, οι αναθεωρημένες οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες για την υποβολή της εν λόγω Δήλωσης πονοκεφαλιάζουν τόσο τις εταιρείες, όσο και τους εργαζομένους τους οι οποίοι πρέπει τώρα να τρέξουν ώστε είτε να εντοπίσουν, είτε να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως η εγγραφή στο μητρώο και υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι υποχρεωτική – για τώρα τουλάχιστον – μόνο για όσους τα εισοδήματα τους υπερβαίνουν τις €19.500, έτσι αρκετοί εργαζόμενοι δεν έχουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας

Αριθμός ωστόσο που πλέον είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθεί κατά την υποβολή της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρων και Εισφορών 2019 (Τ.Φ.7), καθώς στο σύστημα TAXISNET του Τμήματος Φορολογίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι δηλώσεις χωρίς τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας του εργαζομένου. 

Πώς μπορεί κάποιος που έχει ΑΦΤ να τον εντοπίσει 

Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Φορολογίας, αλλά δεν γνωρίζουν τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας, μπορούν να τον εντοπίσουν σε έγγραφα του Τμήματος Φορολογίας. 

Όπως θα δείτε στα πιο κάτω παραδείγματα, ο Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας βρίσκεται στα επίσημα έγγραφα προσόδων / έντυπα / ειδοποιήσεις επιβολής φορολογίας στο σημείο όπου σημειώνεται με κόκκινο βέλος

βωψαςδας

Επίσης, κάποιος μπορεί να εντοπίσει τον εν λόγω αριθμό στις βεβαιώσεις Α.Φ.Τ. που εκδίδονται από το Τμήμα Φορολογίας κατόπιν αιτήσεως του φορολογουμένου στο σημείο που και πάλι σημειώνεται με κόκκινο βέλος. 

ηβτγωρφσδςαδα

Τι γίνεται αν δεν έχω τα πιο πάνω έγγραφα; 

Σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν έχει στην κατοχή του τα πιο πάνω έγγραφα μπορεί να επικοινωνήσει στα αρμόδιο τμήμα (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) του Τμήματος Φορολογίας ώστε να πάρει οδηγίες για τη διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο αρμόδιο Επαρχιακό γραφείο {Λευκωσίας ([email protected]), Λεμεσού ([email protected]), Λάρνακας ([email protected]), Πάφου ([email protected]), Αμμοχώστου ([email protected]),} ώστε να ζητήσει τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα είναι σημαντικό να σημειωθεί πως θα πρέπει να επισυναφτούν αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής αλλοδαπού (ARC) ώστε να γίνει η ταυτοποίηση για να μπορέσει να λάβει τον Α.Φ.Τ.

Πώς μπορώ να αποκτήσω τον ΑΦΤ;

Σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα Φορολογίας θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση ΤΦ 2001, και να την αποστείλει μαζί με αντίγραφο Κυπριακής πολιτικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής αλλοδαπού (ARC) στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο {Λευκωσίας ([email protected]), Λεμεσού ([email protected]), Λάρνακας ([email protected]), Πάφου ([email protected]), Αμμοχώστου ([email protected])}.

Να σημειώσουμε πως η Brief επικοινώνησε με το Τμήμα Φορολογίας ώστε να ενημερωθεί για τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι κάποιος εργαζόμενος να τον λάβει. Όπως μας ειπώθηκε αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων για απόκτηση ΑΦΤ που θα λάβουν και τον όγκο εργασίας του Τμήματος. 

Τι είναι ο ΑΦΜ 

Είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου ο οποίος δεν αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης

Στην Κύπρο ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας) εκδίδεται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη βάση δεδομένων της Φορολογικής Αρχής
 

Χαράλαμπος Ζάκος
 
27640