ΟΟΣΑ: Αξιολόγησε την Κύπρο για φορολογικές πληροφορίες που έδωσε

Τι αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος 

Υιοθετήθηκε σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, 2020 κατά την ολομέλεια του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ η έκθεση αξιολόγησης της Κύπρου για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών κατόπιν αιτήματος από φορολογικές αρχές του εξωτερικού  (Δεύτερος γύρος), καταδεικνύοντας την Κύπρο ως ευρέως συμμορφούμενη με το διεθνές πρότυπο διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπυοργείου Οικονομικών.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η Έκθεση για την Κύπρο, σημειώνεται στην ανακοίνωση, θεωρείται ικανοποιητική δεδομένου ότι αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τους αρμόδιους φορείς και εφαρμόζονται στον τομέα της διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς. 
Ταυτόχρονα, καταλήγει η ανακοίνωση, η Έκθεση περιλαμβάνει και αριθμό συστάσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων, για τις οποίες οι αρμόδιες Κυπριακές Αρχές έχουν δηλώσει την ετοιμότητα τους για τη διαχείριση τους.

 

 
26111