Παραιτήθηκαν εκπαιδευτικοί / Τρέχει για αντικαταστάτες το ΥΠΠΑΝ

Τι αναφέρει για τη στελέχωση των σχολείων με ανακοίνωση του το Υπουργείου Παιδείας

To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η στελέχωση όλων των σχολείων είναι πλήρης. Λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων αναγκών που επικρατούν, οι διευθύνσεις του Υπουργείου έχουν μεριμνήσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) κατά τρόπο που η στελέχωση ολοκληρώθηκε φέτος ενωρίτερα από ότι ποτέ προηγουμένως, με όφελος πέραν των 15 ημερών. 

Στην τρέχουσα σχολική χρονιά το ΥΠΠΑΝ θα λειτουργήσει 735 σχολεία σε όλη την Κύπρο,  όπου θα φοιτήσουν 107.557 μαθητές και μαθήτριες.

Σε όλα τα σχολεία έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί. Σε ελάχιστες περιπτώσεις προκύπτουν πρόσθετες ανάγκες της τελευταίας στιγμής οι οποίες όμως συμπληρώνονται αυτή την ώρα. Εξαιτίας μη αποδοχής του διορισμού στη Δημοτική Εκπαίδευση, στη βάση των προθεσμιών που προβλέπονται, σε σύνολο 331 δημοτικών σχολείων γίνεται αντικατάσταση έξι δασκάλων και σε σύνολο 273 νηπιαγωγείων το ισοδύναμο 6,5 νηπιαγωγών. Δηλαδή το ισοδύναμο περίπου 12 εκπαιδευτικών σε σύνολο 6345.

Σε σύνολο 6252 εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Μέση Γενική Εκπαίδευση η ΕΕΥ προχωρά, όπου σημειώθηκε ανάγκη, στην αντικατάσταση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν και για δύο εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν παραίτηση χτες, όπως και για σχολικές ανάγκες ορισμένων ειδικοτήτων που ισοδυναμούν με σχεδόν τρεις εκπαιδευτικούς παγκυπρίως.

Στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, σε σύνολο 640 προβλεπόμενων εκπαιδευτικών, προέκυψαν ανάγκες ως εκ του προγραμματισμού για λειτουργία των Εσπερινών Σχολών, για το ισοδύναμο έξι εκπαιδευτικών που διορίζονται την επόμενη εβδομάδα.

Συνολικά τα σχολεία είναι στελεχωμένα για την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, σε ποσοστό 99% και 12.597 εκπαιδευτικοί στελεχώνουν τα σχολεία παγκυπρίως.