ΠΑΣΥΔΥ: Αχρείαστος ο διορισμός Αγαθαγγέλου στο Δ.Σ. του ΟΑΥ

Δικαιολογημένες οι εκδηλούμενες αντιδράσεις λέει η ΠΑΣΥΔΥ

Η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί ως αχρείαστη ενέργεια τον διορισμό του κ. Αγαθαγγέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ και θεωρεί δικαιολογημένες τις εκδηλούμενες αντιδράσεις από οργανωμένα κοινωνικά σύνολα.

>>Διαβάστε επίσης: Υπουργικό: Διόρισε στο ΔΣ του OAY τον Πρόεδρο του ΠΙΣ<<

Πέραν των διαχρονικά γνωστών θέσεων του κ. Αγαθαγγέλου σε σχέση με το ΓεΣΥ και των συνακόλουθων αρνητικών συμβολικά μηνυμάτων από την ενέργεια αυτή, η ΠΑΣΥΔΥ εκτιμά ότι και επί της ουσίας του θέματος ενδέχεται να υπάρχει ασυμβίβαστο, αφού ένας πάροχος υγείας, που δεν είναι συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ, θα αποφασίζει για τις αμοιβές άλλων παρόχων υγείας.
 

 
27757