Πόσα περισσότερα παίρνει ο Πρόεδρος της Βουλής από τους Βουλευτές

Ποιός είναι ο μισθός του Προέδρου της Βουλής σε σχέση με υπουργούς, κυβερνητικό εκπρόσωπο και βουλευτές

Την προσεχή Πέμπτη (10/6) η Κύπρος αναμένεται να έχει τον νέο ή τη νέα Πρόεδρο της Βουλής, που θα εκλεγεί μετά από ψηφοφορία και αφού προηγουμένως συγκεντρώσει 29 ψήφους και άνω κατά τον πρώτο γύρο, αλλιώς θα ακολουθηθεί δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία. 

>>> Ομόφωνα με Νικόλα το ΔΗΚΟ για την Προεδρία της Βουλής <<<

Ωστόσο, ο/η Πρόεδρος της Βουλής πέραν από το κύρος της θέσης και τα διευρυμένα καθήκοντα αφού είναι το άτομο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του, απολαμβάνει και διαφορετικό μισθό από τους συνάδελφους του βουλευτές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο, ο/η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει καθαρό ετήσιο μισθό μετά από τον Φόρο Εισοδήματος, €75.508, έναντι €52.460 που είναι ο καθαρός ετήσιος μισθός των βουλευτών και των θρησκευτικών εκπροσώπων. Δηλαδή ο/η Πρόεδρος της Βουλής αμείβεται με €23.048 περισσότερα τον χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους βουλευτές. 

Μάλιστα, ο ετήσιος μισθός του/της Προέδρου της Βουλής είναι υψηλότερος και από αυτόν των Υπουργών, Υφυπουργών και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, καθώς ο καθαρός ετήσιος μισθός τους ανέρχεται σε 62.426

Ποιοι είχαν θέσει υποψηφιότητα μέχρι την 4η Ιουνίου

Μέχρι την 4η Ιουνίου δεδομένες ήταν η υποψηφιότητες της Αννίτας Δημητρίου από τον ΔΗΣΥ,  Χρίστου Χρίστου του ΕΛΑΜ και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου των Οικολόγων ενώ πιθανότητες κερδίζουν τα σενάρια της διεκδίκησης της Προεδρίας από πλευράς Προέδρου του ΔΗΚΟ και Προέδρου της ΔΗΠΑ, χωρίς η ΕΔΕΚ να έχει αποκλείσει τη διεκδίκηση της Προεδρίας, για τον Πρόεδρο της.

Παράλληλα, λίγες ημέρες μετά και πιο συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση διεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής με τον Πρόεδρο του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο.

μηφ

ΗΜΧΓ

γνφ

Ποια η διαδικασία για εκλογή Προέδρου της Βουλής

Με ημερήσια διάταξη την εκλογή Προέδρου της Βουλής θα συνέλθει στην πρώτη συνεδρία της πενταετίας της η νέα Βουλή, την προσεχή Πέμπτη. Η εκλογή Προέδρου θα έπεται της νενομισμένης διαβεβαίωσης για πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους που θα δώσουν οι  59 Αντιπρόσωποι του λαού. Επίσης θα αποφασιστεί και θα επικυρωθεί η σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Επιλογής. Η συνεδρία θα διεξαχθεί υπό τα πρωτοφανή μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας και έχει οριστεί για τις 16.00.

Σύμφωνα με τον κανονισμό θα καταλάβει την έδρα του Προέδρου της Βουλής ο πρεσβύτερος των νεοκλεγέντων Βουλευτών, ο οποίος είναι ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας και μετά τη διαβεβαίωση ο προεδρεύων θα ζητήσει να υποβληθούν υποψηφιότητες.

Καλά πληροφορημένες πηγές του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει με ποια σειρά θα υποβληθούν υποψηφιότητες, ωστόσο επισημάνθηκε ότι από το 1985 και μετά η υποβολή υποψηφιοτήτων άρχιζε από το μικρότερο κόμμα και κατέληγε στο μεγαλύτερο. Διευκρινίστηκε ότι δεν σημαίνει ότι κατ’ ανάγκη η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει με αυτή τη σειρά.
 
Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία και ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί θα ορίσει τους δύο γραμματείς και τον κοσμήτορα. Επειδή το Σύνταγμα προβλέπει για δύο γραμματείς και δύο κοσμήτορες, αλλά η μέχρι τώρα ακολουθούμενη πρακτική ήταν να ορίζονται δύο γραμματείς και ένας κοσμήτορας, δεν σημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Βουλής στερείται του δικαιώματος να ορίσει δύο κοσμήτορες.
 
Ακολούθως η συνεδρία της Ολομέλειας θα διακοπεί ώστε να υποβληθούν υποψηφιότητες για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Επιλογής, η σύνθεση της οποίας πρέπει να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.
 
Η Επιτροπή Επιλογής θα συνέλθει την επομένη για να καταρτίσει τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι ex officio Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής. Οι συνθέσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, επίσης πρέπει να επικυρωθούν από την Ολομέλεια του νομοθετικού σώματος.
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ο Πρόεδρος της Βουλής θα δεχθεί συγχαρητήρια και ακολούθως θα παραλάβει τα ηνία από τον τέως Πρόεδρο της Βουλής Αδάμο Αδάμου.
 
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για ανάσχεση της πανδημίας στην αίθουσα΄ που θα συνεδριάσει η Ολομέλεια (Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία) θα επιτραπεί να εισέλθουν άτομα μέχρι το 50% της χωρητικότητας της αίθουσας και αναμένεται να μετρηθούν τα τετραγωνικά για να υπάρξει κατάληξη κατά πόσο, κατά την τελετή διαβεβαιώσεις θα μπορεί να παραστεί ένα ή δύο άτομα από τους οικείους των Βουλευτών.

Πότε ψηφίζουν οι βουλευτές για τον νέο Πρόεδρο της Βουλής
 
Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής μπορεί να διαλαμβάνει μέχρι και τρεις γύρους ψηφοφορίας.
 
Κατά τον πρώτο γύρο θα εκλεγεί ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του μισού των παρόντων βουλευτών, δηλαδή θα πρέπει να συγκεντρώσει 29 ψήφους και άνω για να εκλεγεί.
 
Αν δεν εκλεγεί Πρόεδρος κατά την πρώτη ψηφοφορία, ακολουθεί δεύτερη και Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τα 2/5 των θετικών ψήφων των παρόντων ψηφιζόντων Βουλευτών, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, δηλαδή όταν είναι και οι 56 Βουλευτές εντός της αίθουσας θα χρειαστεί 22 θετικές ψήφους.
 
Αν δεν εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής κατά τη δεύτερη ψηφοφορία, ακολουθεί τρίτη ψηφοφορίας κατά την οποία Πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί ο υποψήφιος που θα εξασφαλίσει τις περισσότερος θετικές  ψήφους των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών.
 
Σε περίπτωση που και στην τρίτη ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία, τότε η συνεδρία διακόπτεται και τα κόμματα διαβουλεύονται μεταξύ τους μέχρι να καταλήξουν σε λύση.

 
22322