Πόσα θα στοιχίσουν οι Βουλευτικές και Δημοτικές Εκλογές του 2021

Το κόστος για την υπερωριακή απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων, ενοικίασης αιθουσών και εκτύπωσης ψηφοδελτίων

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσουν στο κράτος και κατ’ επέκταση στους Κύπριους φορολογούμενους οι Βουλευτικές και Δημοτικές Εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2021, τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων που έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο έτος και αφορούν τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα δαπανηθεί για υπερωριακή απασχόληση όσων θα εργαστούν για πραγματοποίηση των Εκλογών.

Το κόστος των Βουλευτικών
Όσον αφορά τις Βουλευτικές Εκλογές, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών περιλήφθηκαν συνολικά πιστώσεις ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 2,1 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την υπερωριακή απασχόληση για την προετοιμασία των εκλογών και για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων σε Κύπρο και εξωτερικό, για σκοπούς της ψηφοφορίας και για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.

Πιστώσεις ύψους 600.000 ευρώ θα καλύψουν το κόστος της δημοσίευσης εκλογικών γνωστοποιήσεων σε εφημερίδες, ενώ πιστώσεις 400.000 ευρώ θα καλύψουν το κόστος της υπερωριακής απασχόλησης Αστυνομικών και τα έξοδα για τη διακίνηση οχημάτων.

Απ’ εκεί και πέρα, 350.000 ευρώ θα δαπανηθούν για κάλυψη των εξόδων του Κυβερνητικού Τυπογραφείου για υλικά και υπερωρίες σε σχέση με την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, ενώ το κόστος για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής αναμένεται να φθάσει στις 250.000 ευρώ.

Πιστώσεις 100.000 ευρώ περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη των εξόδων σε ό,τι αφορά την γραφική ύλη, χαρτιά και αναλώσιμα είδη, 50.000 ευρώ για κάλυψη των εξόδων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 30.000 ευρώ για ενοίκια αιθουσών και διαφόρων συσκευών και 20.000 ευρώ για κάλυψη των εξόδων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ενώ ποσό 100.000 ευρώ έχει περιληφθεί για κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις εκλογές. 

Το κόστος των Δημοτικών Εκλογών
Σε ό,τι αφορά τις Δημοτικές Εκλογές, στον προϋπολογισμό περιλήφθηκαν επίσης πιστώσεις 4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,6 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την υπερωριακή απασχόληση για την προετοιμασία των εκλογών και για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων σε Κύπρο και εξωτερικό, για σκοπούς της ψηφοφορίας και για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επίσης, πιστώσεις 400.000 ευρώ θα καλύψουν το κόστος της υπερωριακής απασχόλησης Αστυνομικών και τα έξοδα για τη διακίνηση οχημάτων και άλλες 400.000 ευρώ θα δαπανηθούν για κάλυψη των εξόδων του Κυβερνητικού Τυπογραφείου για υλικά και υπερωρίες σε σχέση με την εκτύπωση των ψηφοδελτίων.

Επιπρόσθετα, πιστώσεις 200.000 ευρώ αφορούν την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, 150.000 ευρώ θα καλύψουν το κόστος για γραφική ύλη, χαρτικά και αναλώσιμα είδη, ενώ άλλες 150.000 ευρώ περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων.

Πέραν των πιο πάνω, πιστώσεις 50.000 ευρώ θα καλύψουν τα ενοίκια αιθουσών και διαφόρων συσκευών, 30.000 ευρώ θα καλύψουν τα έξοδα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και 20.000 ευρώ αφορούν τα έξοδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων.
 

Μάριος Αδάμου
 
25184