Πόσες ήταν οι σοβαρές παρενέργειες από τα εμβόλια στην Κύπρο

Δείτε τα επίσημα στοιχεία από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες μέχρι και τις 4 Αυγούστου 2021

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μέχρι και τις 4 Αυγούστου 2021, συνολικά 541.601 άτομα στην Κύπρο έλαβαν την 1η δόση του εμβολίου ενώ συνολικά 484.612 άτομα έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και με τις 2 δόσεις (1 εφάπαξ δόση για το εμβόλιο Janssen).


Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι αριθμοί ανά εμβόλιο

1

Αναφορά πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών με τα εμβόλια COVID-19

Μια αναφορά για πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια μέσω του συστήματος της Κίτρινης Κάρτας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ανεπιθύμητη ενέργεια προκλήθηκε από το εμβόλιο, αλλά ότι το άτομο που την αναφέρει υποψιάζεται ότι μπορεί να οφείλεται στο εμβόλιο. Τυχόν υποκείμενα νοσήματα ή άλλες μη διαγνωσμένες παθήσεις που δεν σχετίζονται με τον εμβολιασμό μπορεί να επηρεάσουν την αναφορά.

Μέχρι και τις 4 Αυγούστου 2021, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έλαβαν και αξιολόγησαν συνολικά 326 αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να σχετίζονται με τον εμβολιασμό για πρόληψη της νόσου COVID-19. Οι 234 (ποσοστό 71%) ταξινομήθηκαν ως ήπιες/μέτριες και οι 90 (ποσοστό 29%) ως σοβαρές.

Αναλυτικά οι αριθμοί των αναφορών ανά εμβόλιο παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα

2
Επισημαίνεται ότι, ο σχετικός αριθμός και η φύση των αναφορών μέσω του συστήματος της Κίτρινης Κάρτας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση του προφίλ ασφάλειας των διαφόρων εμβολίων καθώς πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν μία αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας.
 

 
27784