Πότε η γραπτή εξέταση για τις 3 κενές θέσεις στο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αναθέσει τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πλήρωση τριών κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5230 και ημερ. 4/10/2019, θα διεξαχθεί  γραπτή εξέταση το Σάββατο 13 Μαρτίου, 2021 και ώρα 9:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 08:30 π.μ.), στη Λευκωσία.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αναθέσει τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν προσωπική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με πληροφορίες σχετικά με την εξέταση.

 
25064