Πρόδρομος: Γιατί δεν μπήκαν μονά θρανία ή plexiglass στα σχολεία

Τι έκαναν, τι δεν έκαναν και γιατί δεν προχώρησαν κάποιες λύσεις στα σχολεία / Όλα όσα είπε ο ΥΠΠΑΝ για τους σχεδιασμούς

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου παρέθεσε συνέντευξη Τύπου για θέματα που αφορούν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θέματα της επικαιρότητας.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο κ. Πρόδρομου έδωσε στη δημοσιότητα ένα συνοπτικό περίγραμμα των σχεδιασμών σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη διαρρύθμιση των σχολείων και των αιθουσών διδασκαλίας στη βάση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

Το περίγραμμα παρατίθεται: 

Προγραμματισμός που έγινε στο τέλος Ιουνίου 2020

Για τον αρχικό σχεδιασμό, ενώπιον της αβεβαιότητας που υπήρχε, εξετάστηκαν διαφορετικά ενδεχόμενα, αναλόγως της εξέλιξης της υγειονομικής κατάστασης μέχρι το τέλος του Καλοκαιριού και των συστάσεων που έδινε το Υπουργείο Υγείας στη βάση των συμβουλών της ειδικής Επιστημονικής Ομάδας Συμβούλων. 

Για το σχεδιασμό αυτό, οι διευθύνσεις του Υπουργείου σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας συγκέντρωσαν και οργάνωσαν όλα τα δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων (αριθμός τμημάτων, αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών, αριθμός διαθέσιμων αιθουσών κατάταξη σχολικών κτηρίων, καταγραφή σχολείων όπου εκτελούνται έργα κ.ο.κ.).

Στη βάση των αριθμητικών δεδομένων εξετάστηκαν τα δεδομένα και οι ανάγκες που θα εδημιουργούντο στη βάση διαφορετικών οδηγιών υγειονομικής προστασίας που μπορούσε να υιοθετηθούν τελικά για το σχολικό έτος 2020-21. 

Στη βάση του παγκύπριου «χάρτη» που διαμορφώθηκε από την καταγραφή δόθηκε ως  γενική οδηγία η χρήση για σκοπούς λειτουργίας αιθουσών διδασκαλίας κατά τη φετινή σχολική χρονιά:
(α) όλων των διαθέσιμων σε σχολεία μεγαλύτερων αιθουσών
(β) όλων των ειδικών αιθουσών διδασκαλίας, με την εξαίρεση των ειδικών εργαστηρίων (φυσικής, χημείας, πληροφορικής). 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί σημαντικός αριθμός πρόσθετων αιθουσών διδασκαλίας, ειδικότερα στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση και επιτυγχάνεται άνευ ετέρου η επιδιωκόμενη τήρηση αποστάσεων. 

Α. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ
Εφαρμογή υγειονομικής οδηγίας για απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των θρανίων (Πρωτόκολλο Μαΐου 2020)

1.    Εξοπλισμός τάξεων με μονοθέσια θρανία
Στη Δημοτική Εκπαίδευση θα υπάρξει ανάγκη για περίπου 50.000 μονοθέσια θρανία. 
Στη Μέση Εκπαίδευση πρέπει να προβλεφθεί προμήθεια περίπου 27.000 μονοθέσιων θρανίων. 
Στην Προδημοτική υπάρχει ανάγκη για περίπου 3.000 μονοθέσια τραπεζάκια.

2.    Εκ περιτροπής φοίτηση 
Στα τμήματα εκείνα που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ των θρανίων θα πρέπει να δημιουργηθούν δυο ομάδες μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα και να φοιτούν εκ περιτροπής (μέρα παρά μέρα). Τα κατά τόπους τμήματα όπου ο αριθμός των μαθητών/τριών επιτρέπει να τηρηθεί εντός της τάξης η απόσταση μεταξύ των θρανίων (τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών) θα μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, σε συνεχή βάση.

3.    Εκ περιτροπής φοίτηση σε απογευματινά τμήματα
Στα τμήματα εκείνα που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ των θρανίων θα πρέπει να δημιουργηθούν δυο ομάδες μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα και να φοιτούν εκ περιτροπής σε πρωινή και απογευματινή φοίτηση. Εναλλακτικά έγινε σχεδιασμός σε κάθε σχολείο ούτως ώστε να δημιουργηθούν δυο ομάδες σε κάθε τμήμα που μπορεί να φοιτούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές αίθουσες και ορισμένες τάξεις του σχολείου να φοιτούν σε απογευματινό ωράριο.

4.    Εκ περιτροπής φοίτηση σε συνδυασμό με εξ αποστάσεως διδασκαλία
Ως εναλλακτική λύση της εκ περιτροπής φοίτησης για σκοπούς ανταπόκρισης στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο, μπορεί να εξετασθεί και το ενδεχόμενο ταυτόχρονης φοίτησης με φυσική παρουσία της μιας ομάδας μαθητών/τριών ενός τμήματος και ταυτόχρονη κατ’ οίκον παρακολούθηση του μαθήματος από την άλλη ομάδα, με μέθοδο εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Για όλα τα πιο πάνω ενδεχόμενα οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης κατήρτισαν κατάλογο όλων των σχολείων, με όλα τα τμήματα και τον αριθμό μαθητών/τριών που φοιτούν. Στη βάση αυτών των καταλόγων καταγράφηκαν λεπτομερώς οι ανάγκες που θα προέκυπταν αναλόγως των τελικών υγειονομικών οδηγιών.   

Β. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
Εφαρμογή υγειονομικής οδηγίας για τη φοίτηση όλων των μαθητών/τριών στις τάξεις, με υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου και τη διατήρηση της υφιστάμενης διαρρύθμισης των αιθουσών διδασκαλίας (θρανία). 

Γ. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ 
Εφαρμογή υγειονομικής οδηγίας για λειτουργία των σχολείων με την κανονική διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών (θρανία) και τη χρήση διαφανούς προστατευτικού διαχωριστικού από ακρυλικό (πλέξιγκλας) που θα τοποθετηθεί για κάθε μαθητή/μαθήτρια επί των υφιστάμενων θρανίων. 

Σχεδιάστηκε ένα απλό ένθετο διαχωριστικό και έγινε διερεύνηση της αγοράς για τη δυνατότητα προμήθειας στους απαιτούμενους αριθμούς. 

Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
Εφαρμογή υγειονομικής οδηγίας για αναστολή της φοίτησης με φυσική παρουσία και συνεπακόλουθη ανάγκη για να παρέχει το σχολείο εξ αποστάσεως διδασκαλία και άλλη παιδαγωγική στήριξη. 

1.    Ο σχεδιασμός γι’ αυτή την περίπτωση της αναστολής της φοίτησης, μέχρι την ολοκλήρωση του συνολικού Στρατηγικού Σχεδίου σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), προβλέπει την εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως έγινε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και σύμφωνα με πρόγραμμα που θα εκπονηθεί και θα διανεμηθεί στα σχολεία, με διαφοροποίηση της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

2.    Στις πρώτες τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης, στον Κύκλο Α’, θα παρασχεθεί εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη, με προσαρμοσμένο υλικό που θα ετοιμασθεί από τις επιθεωρήσεις σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στον Κύκλο Β’ θα οργανωθεί προσαρμοσμένη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

3.    Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ΡΙΚ πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης με παρουσιάσεις για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, όπως και ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Προδημοτική. 

4.    Στη Μέση Εκπαίδευση αναπροσαρμόζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τόσο του Γυμνασίου όσο και των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών για σκοπούς εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με έμφαση και προτεραιότητα στα εξεταζόμενα μαθήματα. Μαθήματα που τυχόν δεν θα καλύπτονται πλήρως με εξ αποστάσεως διδασκαλία, θα καλύπτονται με εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη, δηλαδή με άλλο υλικό το οποίο θα διαβιβάζουν οι εκπαιδευτικοί ηλεκτρονικά στις τάξεις. 

5.    Σε κάθε περίπτωση θα γίνει για όλες τις βαθμίδες αναπροσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ούτως ώστε οι προσπάθειες να επικεντρωθούν σε ένα βασικό πυρήνα γνώσεων. 

6.    Συνεχίζεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και εκτός του προγράμματος εξοικείωσης με το λογισμικό που εφαρμόζεται (MS Teams) θα γίνει και επιμόρφωση σε δεύτερο επίπεδο, με έμφαση στην παιδαγωγική προσέγγιση. 

7.    Συνεχίζεται η προετοιμασία υλικού για ασύγχρονη παιδαγωγική στήριξη και η συστηματική παραγωγή τηλεοπτικών παρουσιάσεων μαθήματος. 

8.    Η εξ αποστάσεως διδασκαλία, αναλόγως των υγειονομικών οδηγιών, θα γίνεται είτε από τους εκπαιδευτικούς στις ειδικά διαρρυθμισμένες/εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας που θα διαθέτει το κάθε σχολείο είτε, εάν παρίσταται ανάγκη, από την οικία τους. 

9.    Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και προβλέψεις, σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

10.    Ανεξάρτητα και από τις αρχικές συστάσεις υγειονομικής προστασίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι προετοιμασίες στη βάση του σχεδιασμού για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα συνεχιστούν για το ενδεχόμενο να προκύψει ανάγκη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είτε για αριθμό μαθητών/τριών είτε σε κάποιο σχολείο μεμονωμένα είτε και σε τοπική βάση. 

Παρατηρήσεις: 
Διερευνώντας τους αρχικούς σχεδιασμούς, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, είχαν προκύψει τα ακόλουθα δεδομένα. 

1.    Στην κυπριακή αγορά δεν υπήρχε η δυνατότητα να προμηθευτούν οι Σχολικές Εφορείες αριθμό μονοθέσιων θρανίων για όλα τα σχολεία. Για προμήθεια γύρω στις 82 χιλιάδες μονοθέσια θρανία, που θα ήταν οι ανάγκες ενός τέτοιου σχεδίου, θα απαιτείτο χρόνος τουλάχιστον ενός εξαμήνου. Εναλλακτικά, υπήρχαν οι δυνατότητες παραγγελίας και εισαγωγής ή παραγγελίας από το εξωτερικό μιας ποσότητας, σε συνδυασμό με άλλη ποσότητα που θα μπορούσε να κατασκευαστούν από προμηθευτές στην Κύπρο. 

2.    Τυχόν εκ περιτροπής φοίτηση στα τμήματα εκείνα όπου ο αριθμός των μαθητών/τριών δεν θα επέτρεπε την εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου με την οδηγία αποστάσεων της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, θα δημιουργούσε διαφορές εντός των σχολείων και μεταξύ σχολείων, αφού τα υπόλοιπα τμήματα θα μπορούσαν να λειτουργούν πλήρως και ήταν ως εκ τούτου ανεπιθύμητη. Σε ενδεχόμενο εκ περιτροπής φοίτησης αυτή θα έπρεπε να εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε όλα τα σχολεία. 

3.    Η επιλογή της εκ περιτροπής φοίτησης με ταυτόχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως από την ομάδα που θα παρέμενε κατ’ οίκον, ούτως ώστε συνδυαστικά να εξασφαλισθεί η συνεχόμενη πλήρης φοίτηση του συνόλου,  προϋποθέτει των αναβάθμιση της σύνδεσης όλων των σχολείων στο Διαδίκτυο, καθώς και την ενίσχυση του εξοπλισμού σε ηλεκτρονικές συσκευές και αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοσθεί μετά από παρέλευση δυο ή δυόμιση μηνών.

4.    Από προκαταρκτική διερεύνηση που έγινε μέσω των Σχολικών Εφορειών στην τοπική αγορά για την προετοιμασία του τρίτου ενδεχόμενου –διατήρηση της εσωτερικής διαρρύθμισης και των θρανίων στις αίθουσες διδασκαλίας με την εγκατάσταση ακρυλικού διαχωριστικού- θα απαιτείτο ποσότητα περίπου 50.000 διαχωριστικών, με εκτιμώμενο κόστος μεταξύ € 2,4 και € 2,8 εκατομμυρίων, ενώ η προμήθεια τέτοιων διαχωριστικών θα απαιτούσε 2-2,5 μήνες. 


Ενέργειες που προωθήθηκαν στη βάση του αρχικού προγραμματισμού του ΥΠΠΑΝ

1.    Καταγραφή από τις αρμόδιες διευθύνσεις, τόσο σε επαρχιακή βάση όσο και παγκυπρίως, του αριθμού των μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα για το σύνολο των σχολικών μονάδων. 

2.    Καταγραφή σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των αιθουσών διδασκαλίας και των άλλων διαθέσιμων αιθουσών και χώρων σε όλα τα σχολεία παγκυπρίως. Εντοπισμός των σχολείων (παλαιότερα, ιστορικά σχολεία κ.ο.κ.) που διαθέτουν αίθουσες με μικρότερο του κανονικού εμβαδόν. 

3.    Παγκύπρια κατάσταση με καταγραφή των αναγκών σε θρανία, προκειμένου να τηρηθούν οι αποστάσεις υγειονομικής προστασίας. Προετοιμασία των εκτιμήσεων για δυο διαφορετικά σενάρια: 
(α) απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των θρανίων, όπως τον περασμένο Μάϊο, 
(β) φοίτηση κανονικά με την υφιστάμενη διάταξη. 

-    Στη βάση των προκαταρκτικών πληροφοριών και επαφών με το Υπουργείο Υγείας, από τις 11 Αυγούστου εξετάστηκε και το ενδεχόμενο διαρρύθμισης των αιθουσών με τοποθέτηση των θρανίων κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των μαθητών/τριών.  
-    Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κανόνα απόστασης ενός μέτρου στις αίθουσες έγινε υπολογισμός για όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, σε όλα τα σχολεία παγκυπρίως, και προτάθηκε μέθοδος διάταξης των θρανίων με συνδυασμό των υφιστάμενων διθέσιων θρανίων και αριθμού μονοθέσιων θρανίων σε μια τυπική αίθουσα διδασκαλίας (50 τ.μ.).
-    Εκτιμήθηκαν οι ανάγκες σε μονοθέσια θρανία για την περίπτωση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί πρόνοια για όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες σε όλα τα σχολεία για μονοθέσια θρανία (που εξασφαλίζουν με μεγαλύτερη άνεση τις αποστάσεις) και πρόνοια για τον συνδυασμό διθέσιων και μονοθέσιων θρανίων. Για τη δεύτερη περίπτωση λήφθηκαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν για την κάλυψη, σε ορισμένα σχολεία, αιθουσών διδασκαλίας μικρότερου εμβαδού. 
-    Σε περίπτωση αντικατάστασης όλων των υφιστάμενων θρανίων με μονοθέσια θρανία προκύπτουν ανάγκες περίπου 95 χιλιάδων θρανίων (με κόστος € 2,9 εκατ.).

4.    Διαβουλεύσεις με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών και προγραμματισμός ενεργειών για την προετοιμασία των σχολείων. 

-    Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών έγινε προκαταρκτική έρευνα/βολιδοσκόπηση της αγοράς για την άμεση προμήθεια του απαραίτητου αριθμού μονοθέσιων θρανίων. Από τη διερεύνηση διαφάνηκε ότι ήταν αδύνατον να εξασφαλισθεί ο απαραίτητος αριθμός θρανίων πριν την παρέλευση αρκετών μηνών. 

-    Με συνεννόηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με τον Υπουργό Υγείας, μετά από σύσκεψη που είχε ο τελευταίος στις 11 Αυγούστου 2020 με τους επιδημιολόγους- συμβούλους, έγινε γνωστό ότι η τελική οδηγία υγειονομικής προστασίας που επρόκειτο να προταθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των καθήμενων μαθητών/τριών μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας. 

-    Με δεδομένη αυτή την οδηγία οι υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ εξέτασαν προτάσεις για την αξιοποίηση των υφιστάμενων διθέσιων θρανίων με κατάλληλη διαμόρφωση προκειμένου να χρησιμοποιούνται δυο διθέσια θρανία από τρεις μαθητές για να εξασφαλισθούν οι αποστάσεις. Η πρόταση που προκρίθηκε, μετά από εισηγήσεις του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΠΑΝ προέβλεπε ότι για τις αίθουσες διδασκαλίας, όπου προβλεπόταν αριθμός μαθητών/τριών μεγαλύτερος των 20, θα κατασκευαζόταν προσωρινή συνένωση ανά δυο των διθέσιων θρανίων και αναλόγως του συνολικού αριθμού των μαθητών στην αίθουσα θα εχρησιμοποιείτο και αριθμός μονοθέσιων θρανίων (πέντε για τις αίθουσες που κατά το μέγιστο φιλοξενούν 25 μαθητές), τα οποία έπρεπε να προμηθευτούν οι Σχολικές Εφορείες. 

-    Στη βάση των υπολογισμών που έγιναν για το σύνολο των σχολικών αιθουσών παγκυπρίως διαμορφώθηκε η πρόταση του ΥΠΠΑΝ που κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Αυγούστου 2020. Η πρόταση προέβλεπε άμεσες εργασίες από τις Σχολικές Εφορείες για την προσωρινή συνένωση θρανίων, την παραγγελία 19.000-20.000 μονοθέσιων θρανίων και 6.000 ένθετων διαφανών ακρυλικών διαχωριστικών για θρανία. 

-    Στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου έγινε σύσκεψη και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών αποφασίστηκε: (α) να ανατεθεί σε μια Σχολική Εφορεία ανά επαρχία να συντονίσει τις εργασίες ενεργώντας εκ μέρους και των άλλων εφορειών για την εκτέλεση του έργου της προσωρινής συνένωσης διθέσιων θρανίων, (β) να αναζητηθεί ενδιαφέρον μέσω προσφορών για την άμεση προμήθεια 2.000 μονοθέσιων θρανίων, προκειμένου να συμπληρωθούν οι απαραίτητες θέσεις των μαθητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας μετά τη χρήση των ειδικά διαρρυθμισμένων δυάδων διθέσιων θρανίων, (γ) να εξασφαλισθεί η προμήθεια 6.000 ένθετων διαφανών ακρυλικών διαχωριστικών για χρήση σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων επηρεάστηκε καθοριστικά από το ότι τα εργαστήρια που ανέλαβαν το έργο επαναδραστηριοποιήθηκαν, μετά τις θερινές διακοπές, προς το τέλος της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου. 

-    Η προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια μονοθέσιων θρανίων απέβη άκαρπη, αφού η διαδικασία κηρύχθηκε άγονη, εφόσον οι προσφορές δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές (χρόνος παράδοσης). Μετά από προτάσεις που έγιναν από κατά τόπους Σχολικές Εφορείες και σχετικές συνεννοήσεις αποφασίστηκε όπως, στις περιπτώσεις εκείνες που είχαν τη δυνατότητα, οι Σχολικές Εφορείες προχωρήσουν μόνες τους στη διαμόρφωση μονοθέσιων θρανίων (Λευκωσία, Πάφος). 

-    Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε να γίνουν επί τόπου ρυθμίσεις και εφόσον το επιβάλλουν ιδιαίτερες ανάγκες, σε ορισμένες περιπτώσεις αιθουσών να γίνει προσωρινά συνένωση τριών διθέσιων θρανίων (έως ότου διαμορφωθεί στα εργαστήρια των Σχολικών Εφορειών ο αναγκαίος αριθμός μονοθέσιων θρανίων). Στη συνέχεια και στον βαθμό που θα γίνεται προμήθεια μονοθέσιων θρανίων και πρόσθετων ποσοτήτων ένθετου διαχωριστικού θα αφαιρούνται τα τριπλά θρανία και σταδιακά θα αντικαθίστανται και τα συνενωμένα ανά δυάδες θρανία. 

-    Διαμορφώθηκε χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός έργων σε κάθε επαρχία προκειμένου οι σχολικές αίθουσες σε όλα τα σχολεία να είναι έτοιμες την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου.

5.    Στη βάση οδηγιών που έχουν δοθεί, οι Σχολικές Εφορείες έχουν μεριμνήσει για την προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών, την πλήρη απολύμανση και τη διαρρύθμιση και σήμανση των εξωτερικών χώρων, στη βάση των όσων προβλέπονται από τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. 

6.    Έχει εκτυπωθεί και είναι έτοιμος προς διανομή σε όλους του γονείς/κηδεμόνες (μέσω των μαθητών/τριών) ειδικός Οδηγός με οδηγίες και συμβουλές σχετικά με την επιδημία. 

7.    Εντατικές διαβουλεύσεις με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την εξασφάλιση επαρκούς δικτύωσης για σκοπούς τηλεκπαίδευσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές), ούτως ώστε να καλύπτεται πλήρως η μετάβαση του κάθε σχολείου από συμβατική σε εξ αποστάσεως φοίτηση, με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών μέσων. 

8.    Καταγραφή των σχετικών αναγκών για όλα τα σχολεία παγκυπρίως και δημιουργία ενός «χάρτη αναγκών» στη βάση του οποίου ανατέθηκε σε ειδικό τεχνικό κλιμάκιο η ετοιμασία συγκεκριμένων προτάσεων με τεχνολογικές προδιαγραφές, εντός 15μέρου. 
-    Στις 28 Ιουλίου κατατέθηκε ο σχετικός χάρτης και ξεκίνησε η σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στα σχολεία. 

9.    Έναρξη διαδικασίας διερεύνησης της αγοράς από τις Σχολικές Εφορείες για τις συγκεκριμένες δυνατότητες προμήθειας μονοθέσιων θρανίων και διαφανών ακρυλικών διαχωριστικών (πλέξιγκλας). 
-    Στις 16 Ιουλίου 2020, μετά τις διερευνητικές επαφές, η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών πληροφόρησε το ΥΠΠΑΝ ότι θα μπορούσε να γίνει παραγγελία για την κατασκευή αριθμού μονοθέσιων θρανίων στην Κύπρο (10-20 χιλιάδες), αλλά για να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών σε 82 χιλιάδες θρανία θα έπρεπε να γίνει προμήθεια από το εξωτερικό μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες και θα απαιτείτο ένα διάστημα αρκετών μηνών. 

10.    Κατόπιν συμφωνίας, ο πάροχος των σχολείων, δηλαδή η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), προχώρησε σε μελέτη και αξιολόγηση της σύνδεσης στο Διαδίκτυο για το σύνολο των σχολείων και υπέβαλε πρόγραμμα αναβάθμισης, το οποίο αξιολογήθηκε από το ΥΦΕΚΨΠ. 
 
11.    Σε συνεργασία με το ΥΦΕΚΨΠ καταρτίστηκαν οι προδιαγραφές για τις «ψηφιακές τάξεις» και καταγράφηκαν οι ανάγκες σε εξοπλισμό για το σύνολο των σχολικών μονάδων. 

12.    Ο προγραμματισμός τόσο για την αναβάθμιση των συνδέσεων όσο και για τον εξοπλισμό θα υποβληθεί για έγκριση στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο (Υ.Σ.). 
- Η πρόταση υποβλήθηκε από τον ΥΠΠΑΝ στο Υ.Σ. στις 21 Αυγούστου 2020 και εγκρίθηκε. Προβλέπεται δαπάνη € 154.094 για την αναβάθμιση των συνδέσεων και δαπάνες € 190.000 για την υπηρεσία ασφάλειας και € 164.136 για την αυξημένη μηνιαία συνδρομή. Ενώ, για την αναβάθμιση του εξοπλισμού (φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και οθόνες), προβλέπεται ετήσια δαπάνη € 2.292.000 για πέντε χρόνια. 

13.    Ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων σε ηλεκτρονικές συσκευές θα συμπεριληφθεί στις προτάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών για να υποβληθεί αίτηση έγκρισης και χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης που ενεργοποιείται στην Ε.Ε. 

14.    Ετοιμάστηκε πρόταση για τη νομική και θεσμική κατοχύρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να λογίζεται ως κανονική φοίτηση και, αφού έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας και μετά από συνεννοήσεις και με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποβλήθηκε στην Βουλή πρόταση για τροποποίηση των Κανονισμών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία και βρίσκεται στο στάδιο της συζήτησης για έγκριση. 

15.    Βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία συνεκτικού Σχεδίου Πολιτικής για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Policy Paper) που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση συμπεριλαμβανόμενης της υλικοτεχνικής υποδομής, του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και της παιδαγωγικής προσέγγισης, της συνεχούς επιμόρφωσης, των ζητημάτων κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.ο.κ.

Οδηγίες που δόθηκαν για τη διαρρύθμιση των σχολείων στη βάση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21 Αυγούστου και της διαμόρφωσης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που ισχύει για το σχολικό έτος 2020-21

1.    Αξιοποίηση και χρήση ως αιθουσών διδασκαλίας όλων των διαθέσιμων αιθουσών μεγαλύτερου εμβαδού στα σχολεία. Μετακίνηση ορισμένων τμημάτων σε τέτοιες αίθουσες. 

2.    Αξιοποίηση και χρήση ως αιθουσών διδασκαλίας όλων των ειδικών αιθουσών, με την εξαίρεση των εργαστηρίων. Μετακίνηση ορισμένων τμημάτων σε τέτοιες αίθουσες. 

3.    Αφαίρεση της μη προβλεπόμενης πρόσθετης επίπλωσης (βιβλιοθήκες, πάγκοι κ.ο.κ.) από αίθουσες διδασκαλίας, όπου είναι εφικτό. 

4.    Ως γενικός οδηγός διαρρύθμισης για μια τυπική αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού 50 τ.μ. υιοθετήθηκε ο συνδυασμός δυο σειρών από τέσσερα συνενωμένα διθέσια θρανία έκαστη (συνολική χωρητικότητα 24 μαθητών), με προσαρμογές όπου ήταν διαφορετικές οι διαστάσεις. 

5.    Για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης όπου υπήρχε ανάγκη για πρόσθετες λύσεις πέραν των συνενωμένων διθέσιων θρανίων προβλέπεται η τοποθέτηση ένθετων ακρυλικών διαχωριστικών και χρήση διθέσιων  θρανίων για δυο μαθητές. 

6.    Χρήση όλων των διαθέσιμων μονοθέσιων θρανίων που υπάρχουν στα σχολεία για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

7.    Χρήση μονοθέσιων θρανίων εκεί όπου μπορούσε να παρασχεθούν από τις τοπικές Σχολικές Εφορείες (ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου και Λευκωσίας). 

8.    Κατ’ εξαίρεσιν αποδοχή της συνένωσης τριών αντί δυο διθέσιων θρανίων (δημιουργία τεσσάρων θέσεων σε τρία διθέσια) και προσωρινή χρήση τους έως ότου αυτά αντικατασταθούν με την προμήθεια μονοθέσιων θρανίων. 

Ενέργειες που έγιναν/γίνονται για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν το σχολικό έτος 2020-21

1.    Έγινε πρόνοια και ελήφθησαν μέτρα ούτως ώστε η στελέχωση των σχολείων ολοκληρώθηκε φέτος νωρίτερα από άλλα χρόνια κατά τρόπο που στα μέσα Αυγούστου είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί η στελέχωση των σχολείων. Παράλληλα, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ούτως ώστε πληρώθηκαν κενές θέσεις διευθυντών σχολείων, οι οποίες είχαν κενωθεί εκτάκτως μετά την εφαρμογή του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης το οποίο προσέφερε η Κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς. 

2.    Έγινε αναπροσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων και δόθηκαν οδηγίες προκειμένου στην πρώτη περίοδο των μαθημάτων να διατεθεί κάποιος χρόνος για ενισχυτική διδασκαλία σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος. Για τον σκοπό αυτό ετοιμάστηκε και έχει αποσταλεί στους εκπαιδευτικούς και σχετικό καθοδηγητικό υλικό. Ταυτόχρονα, δόθηκαν οδηγίες ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή οι διευθύνσεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τυχόν αναπροσαρμογές των Αναλυτικών Προγραμμάτων, εάν και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. 

3.    Αποφασίστηκε όπως ο Υπουργός συστήσει ειδική Επιστημονική Επιτροπή Συμβούλων, με τη συμμετοχή ειδικών σε ιατρικά και επιδημιολογικά ζητήματα, σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και παιδαγωγικής προκειμένου να συμβουλεύει το ΥΠΠΑΝ σε θέματα που προκύπτουν για τη λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες επιδημίας. Η σύνθεση της Επιτροπής θα ανακοινωθεί σύντομα. 


4.    Ο Υπουργός Παιδείας, επιπρόσθετα σε επαφές και ανταλλαγή απόψεων που έχει με τον τέως Υπουργό κ. Κώστα Χαμπιαούρη,  είχε σύσκεψη με τρεις πρώην υπουργούς Παιδείας, τους κ.κ. Ανδρέα Φιλίππου, Ανδρέα Δημητρίου και Γιώργο Δημοσθένους κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις και άκουσε εισηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων και το εκπαιδευτικό σύστημα στη διάρκεια της πανδημίας. 

5.    Αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, να συνεχίσει τη λειτουργία της η ειδική ιατρική επιτροπή που συμβουλεύει το ΥΠΠΑΝ σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης και στη σχετική προσαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για την εξασφάλιση πλήρους υγειονομικής προστασίας. 

6.    Συζητήθηκαν, σε ειδική σύσκεψη με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και στην παρουσία της Δρος Ζωής Δωροθέας Πανά, μέλους της επιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας, ερωτήματα, διευκρινίσεις που ζητούνται, αλλά και αιτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

7.    Δόθηκαν οδηγίες στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας προκειμένου με την έναρξη των μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, πέραν της τακτικής εποπτείας και των καθηκόντων που εκτελούν, να περιοδεύουν στις σχολικές μονάδες προκειμένου να έχουν διαβουλεύσεις με τις διευθύνσεις και τους εκπαιδευτικούς για την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

8.    Αποφασίστηκε όπως στο πλαίσιο των προσλήψεων φυλάκων ασφαλείας στα σχολεία, φέτος απασχοληθεί προσωπικό που θα βοηθήσει τις διευθύνσεις και τους εκπαιδευτικούς στην επιτήρηση των εξωτερικών χώρων των σχολείων και την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από το Υγειονομικό Πρωτόκολλο. 

9.    Έγινε ειδική σύσκεψη με διευθύνσεις και επιθεωρήτριες των Ειδικών Σχολείων και εξετάστηκαν οι ανάγκες και μέτρα στήριξης των Ειδικών Σχολείων –ειδικά στο επίπεδο της στελέχωσης- και ο Υπουργός Παιδείας θα προωθήσει σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

10.    Η ειδική ιατρική επιτροπή που έχει συσταθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, ζητήματα σχετικά με την Ειδική Εκπαίδευση και τυχόν επιβαλλόμενες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, ειδικές κατά τόπους ανάγκες κ.ο.κ.

11.    Έχει εξασφαλισθεί δωρεά και θα διανεμηθούν ατομικές μάσκες πολλαπλής χρήσης σε όλους τους μαθητές/μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης, όπου η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική. 


ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

1.    Εφαρμόζοντας Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2019 και κατόπιν συμφωνίας με την Α.Η.Κ., η τελευταία έχει ξεκινήσει από το τέλος Αυγούστου τις εργασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την υγροθερμομόνωση 405 σχολικών κτηρίων (πρόσθετα σε άλλα 107 σχολεία που έχουν ήδη φωτοβολταϊκά). Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα ενισχυθεί σημαντικά η δυνατότητα των σχολείων ως προς το ηλεκτρικό φορτίο και θα μπορεί να γίνει η συζήτηση και μελέτη για την εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού ή άλλων σχετικών ρυθμίσεων, πάνω σε ρεαλιστική βάση. 

2.    Ανεξάρτητα από συζητήσεις και διαβουλεύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, ο Υπουργός Παιδείας έχει καλέσει τους οργανωμένους γονείς και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε διάλογο σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού στα σχολεία. 

3.    Το ΥΠΠΑΝ εξετάζει την υποβολή μιας συνολικής πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και θα επιδιώξει τη χρηματοδότησή της στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε.