Προεδρικές: Διορίστηκε ο Γενικός Έφορος Εκλογής (Διάταγμα)

Δείτε αυτούσιο το διάταγμα του ΥΠΕΣ για τις αποφάσεις για τις Προεδρικές Εκλογές

To Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών ανακοινώνει, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στη σημερινή έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας  (Αριθμός Εφημερίδας: 5134, Σελίδες: 887-898, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΡΟΣ (ΙΙ): Ατομικές Διοικητικές Πράξεις), καθόρισε την 5η Ιανουαρίου 2023, ως ημέρα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

>>> ΕΔΩ το διάταγμα <<<

 Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες της μιας υποψηφιότητες, η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας θα διενεργηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και, τυχόν επαναληπτική εκλογή, την αμέσως επόμενη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023.

Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στη σημερινή έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας διόρισε, για σκοπούς των Προεδρικών εκλογών, τα πιο κάτω πρόσωπα:

Κώστα Α. Κωνσταντίνου     -           Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής

Μενέλαο Βασιλείου              -          Βοηθό Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής

Ανδρέα Χατζηπάκκο            -          Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

Μάριο Αλεξάνδρου               -         Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού

Γεώργιο Χρυσαφίνη             -          Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου

Οδυσσέα Χατζηστεφάνου   -           Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας

Μαίρη Λάμπρου                   -           Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

Αντώνη Οικονομίδη             -           Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας

Κυριάκο Κούρο                    -           Έφορο Εκλογής Εξωτερικού

 
27751