Πρόστιμο σε υπεραγορά & 3 Προειδοποιήσεις για κλείσιμο εργοταξίων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διενήργησε 469 ελέγχους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εργοτάξια

Συνολικά 469 επιθεωρήσεις, εκ τις οποίες 405 στο λιανικό εμπόριο και 64 στα εργοτάξια, πραγματοποίησε σήμερα, μέχρι τις 14.00, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού, επιβάλλοντας σε μια περίπτωση διοικητικό πρόστιμο σε υπεύθυνη υπεραγοράς και σε άλλη περίπτωση εξώδικο πρόστιμο σε πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο σε εργοτάξιο.
 
Στις επιθεωρήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, συμμετείχαν, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος αυτού, οι οποίοι έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 405 επιθεωρήσεις που έγιναν στο λιανικό εμπόριο, διαπιστώθηκε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης με κάποιες εξαιρέσεις.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<
 
Σε μια περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε υπεύθυνη υπεραγοράς στη Λευκωσία γιατί οι εργαζόμενοι στο υποστατικό της δεν έφεραν τις μάσκες τους, προστίθεται.
 
Επιπλέον, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι στις 64 επιθεωρήσεις που έγιναν σε εργοτάξια, διαπιστώθηκε βελτιωμένο επίπεδο συμμόρφωσης σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και προσθέτει ότι σε κάποια εργοτάξια στη Λευκωσία και Πάφο δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες υγειονομικές διευκολύνσεις ούτε και τηρούνταν οι αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων και ως εκ τούτου εκδόθηκαν 3 ειδοποιήσεις απαγόρευσης λειτουργίας εργοταξίων, 2 στη Λευκωσία και 1 στην Πάφο.
 
Αναφέρει επίσης ότι επιβλήθηκε ένα εξώδικο πρόστιμο σε πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο σε εργοτάξιο.
 
(ΚΥΠΕ)

 
27646