Πρώτος Υφυπουργός Πολιτισμού ο Γιάννης Τουμαζή

Αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιουλίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ενασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα αποφάσισε να διορίσει τον κ. Γιάννη Τουμαζή, ως τον πρώτο Υφυπουργό Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιουλίου.

Ο κ. Τουμαζής είναι  μία προσωπικότητα, ταυτισμένη με τον πολιτισμό του τόπου μας και την ανάπτυξη του. Διακρίνεται για την επαγγελματική του επάρκεια, το ήθος, και ιδιαίτερα την βαθιά γνώση του αντικειμένου το οποίο καλείται να διαχειριστεί.

Με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού και σήμερα τον διορισμό του κ. Τουμαζή, υλοποιείται ένας στόχος δεκαετιών για τον τόπο μας, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους.

Επιπλέον, ολοκληρώνεται ένας σχεδιασμός για τη μεταρρύθμιση του κυβερνητικού σχήματος, ο οποίος αποτελούσε σημαντικό μέρος του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη, που περιλαμβάνει τη δημιουργία πέντε υφυπουργείων:

Έρευνας και Τεχνολογίας,

Τουρισμού,

Ναυτιλίας,

Κοινωνικής Πρόνοιας

και Πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εύχεται κάθε επιτυχία στον κ. Τουμαζή στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

 
27708