Ψάχνει φρουρούς για το κτήριο του το Υπουργείο Παιδείας

Δίνει μέχρι και 119 χιλ. ευρώ για φρούρηση και περιπολίες του κτηρίου του το Υπουργείο Παιδείας

Με διαγωνισμό προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, φρούρησης και περιπολίας των κεντρικών κτηρίων του στη Λευκωσία για το 2021. 

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, το κονδύλι για τις εν λόγω υπηρεσίες φτάνει τις €119. 400, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 

Πιο συγκεκριμένα, από το πιο πάνω ποσό θα δοθούν: 

  • 39.800 ευρώ για την χρονιά το 2021. Δηλαδή από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2021 και 
  • 79.600 ευρώ για δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα συν ένα (1+1) έτη 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Εργατοώρες και αναγκαίες ώρες φρούρησης 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού ο εκτιμώμενος αριθμός εργατοωρών για το 2021 ανέρχεται περίπου σε 5685 ώρες, ενώ οι αναγκαίες ώρες φρούρησης του κτηρίου θα είναι, 

  • Από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 - 24:00 (17 ώρες) 
  • Σάββατο 09:00 - 21:00 (12 ώρες) 
  • Κυριακή 09:00 – 21:00 (12 ώρες)

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, ανά πάσα στιγμή για τις πιο πάνω ώρες απαιτείται η φρούρηση με φυσική παρουσία από ένα τουλάχιστόν άτομο, ενώ συμπληρώνεται πως μπορεί να απασχολούνται δύο ή περισσότερα άτομα με το σύστημα της βάρδιας. 

Διαβάστε εδώ την προσφορά  

 
27155