ΠτΒ: H Ad Hoc για το Πόθεν Έσχες συμμορφώνεται με τη νομοθεσία

Τι απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής, Δρ. Αδαμος Αδάμου

Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ενεργεί συμμορφούμενη πλήρως με τις πρόνοιες της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας και τους όρους εντολής της που καθορίζονται στη νομοθεσία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής, Δρ. Αδαμος Αδάμου.
 
Απαντώντας σε δηλώσεις και σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας για το έργο της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ο Δρ. Αδάμου είπε ότι η Επιτροπή εξέτασε και ένορκη καταγγελία κατά του πρώην Υπουργού  Γιώργου Παμπορίδη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι στη δήλωση περιουσίας του κ. Παμπορίδη δεν έχουν περιληφθεί αναληθή στοιχεία.
      
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται τα στοιχεία κάθε αξιωματούχου ως φυσικό πρόσωπο και όχι περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε νομικού προσώπου στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου ο αξιωματούχος έχει μερική ή ολική συμμετοχή.  Σε καμμιά δήλωση αξιωματούχων που είναι μέτοχοι εταιρειών δεν περιέχονται περιουσιακά στοιχεία νομικών προσώπων, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση από τη νομοθεσία.
 
Κατά συνέπεια, αναφέρει,  η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες θα παραβίαζε η ίδια τη νομοθεσία, σε περίπτωση που έκρινε ότι ο κ. Παμπορίδης υπέβαλε αναληθή στοιχεία.  Οι οποιεσδήποτε αδυναμίες της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι ήδη αντικείμενο εξέτασης από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή με στόχο την τροποποίηση προνοιών της.  Εν πάση περιπτώσει όμως, η οποιαδήποτε τροποποίηση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.
 
Τέλος αναφέρει ότι θεωρεί «τουλάχιστον ατυχείς οποιεσδήποτε δηλώσεις και ειρωνικά σχόλια που τείνουν να αμφισβητήσουν την αντικειμενικότητα και ακεραιότητα των μελών της Ειδικής Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες καθώς και να υποσκάψουν το κύρος της Βουλής των Αντιπροσώπων γενικότερα».

(ΚΥΠΕ)

 
22322