ΠτΒ: Συνατήθηκε με εκπροσώπους Κλάδου Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ

Aναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στα προβλήματα υποστελέχωσης

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, δέχθηκε σήμερα, Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021, εκπροσώπους του Κλάδου του Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ, επί τη αναλήψει των καθηκόντων της.

Κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων χαιρέτισε τη δράση της συντεχνίας και εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της στο έργο που επιτελεί. 

H Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε τα προβλήματα υποεκπροσώπησης των γυναικών που παρατηρούνται στην ηγεσία του αστυνομικού σώματος, ενώ τόνισε και την ανάγκη παροχής ευκαιριών για κατάρτιση και επιμόρφωση του συνόλου των μελών που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας.

Εκ μέρους των εκπροσώπων του Κλάδου του Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ  αναφέρθηκε ότι η συντεχνία διασφαλίζει την ύπαρξη πολυφωνίας στο αστυνομικό σώμα. Συναφώς, οι ως άνω εκπρόσωποι ενημέρωσαν την Πρόεδρο της Βουλής για τις πρωτοβουλίες και τις επιδιώξεις της συντεχνίας, ενώ αναφέρθηκαν και στα προβλήματα υποστελέχωσης, αλλά και στις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 
27334