Σχολές: Τι γίνεται με όσους εξασφάλισαν θέση σε Κύπρο & Ελλάδα

Τι γίνεται με φοιτητές που εξασφάλισαν θέση σε Πανεπιστήμια της Κύπρου & της Ελλάδας-Διευκρινήσεις Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι πρωτοετείς φοιτητές που κράτησαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά έχουν εξασφαλίσει θέση και σκοπεύουν να φοιτήσουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Ελλάδας, απαγορεύεται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020.
 
Επισημαίνεται πως, προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα και σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Κρατικού Ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
 
Αυτό εξάλλου επιβάλλεται, σημειώνεται, και για σκοπούς ηθικής και δικαιοσύνης προς τους υπόλοιπους υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έγκαιρα τις νέες θέσεις που θα κενωθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Β’ Κατανομή.
 

 
25688