Στην Φιλανδία 14 ασυνόδευτοι ανηλίκοι αιτητές διεθνούς προστασίας

Μεταφέρθηκαν από την Κύπρο στη Φινλανδία μέσω του μηχανισμού μετεγκατάστασης

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, η μεταφορά 14 ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων διεθνούς προστασίας από την Κύπρο στη Φινλανδία μέσω του μηχανισμού μετεγκατάστασης.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 90% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 10%.
 
«Η μεταφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε με συνεργασία της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης για το Άσυλο (EASO) αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος της υλοποίησης του προαναφερθέντος συγχρηματοδοτούμενου έργου για μετεγκατάσταση συνολικά 30 ευάλωτων αιτούντων διεθνή προστασία στη Φινλανδία και συγκεκριμένα μονήρων γυναικών με παιδιά και ασυνόδευτων ανηλίκων», αναφέρεται.

>>> Διαβάστε επίσης: Όλοι άνω των 18 πρέπει να έχουν Φορολογική Ταυτότητα (Διαδικασία) <<<

Προστίθεται ότι η πρώτη μεταφορά ευάλωτων αιτούντων πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2020.
 
Η πρόταση της Φινλανδίας για τη μετεγκαστάσταση των εν λόγω αιτούντων υπεβλήθη στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών που προβλέπεται στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), λόγω των υπέρμετρων μεταναστευτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος και οι οποίες έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα εθνικά συστήματα ασύλου και υποδοχής, καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ)

 
14281
Thumbnail