Στηρίζουν συμφωνημένη λύση οι διαμένοντες στα κατεχόμενα (Έρευνα)

Στήριξη του 60% των Τουρκοκυπρίων και του 44,7% των εποίκων από την Τουρκία

Την στήριξη του 60% των Τουρκοκυπρίων και του 44,7% των εποίκων από την Τουρκία σε μια συμφωνημένη διζωνική δικοινοτική λύση στη βάση της πολιτικής ισότητας κατόπιν συμφωνίας των ηγετών των δύο κοινοτήτων και έγκρισης των τριών εγγυητριών δυνάμεων  καταδεικνύει το τρίτο μέρος της έρευνας με τίτλο «Πολιτική και Κοινωνία στη βόρεια Κύπρο: Μια μελέτη δημοσκόπησης 2021».

Το τρίτο μέρος της έρευνας δημοσιεύθηκε προχθές Σάββατο και σύμφωνα με το ΓΤΠ, στην ερώτηση «τι θα ψηφίζατε σε περίπτωση που οδηγηθεί σε δημοψήφισμα μια συμφωνία διζωνικής δικοινοτικής λύσης στη βάση της πολιτικής ισότητας την οποία συμφώνησαν οΤουρκοκύπριος και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης και ενέκριναν οι τρεις εγγυήτριες χώρες;» οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ως εξής:

«Ναι»:  Τουρκοκύπριοι 60,6% και έποικοι 44,7%

 Ερωτηθέντες σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν ως εξής:
 
«Οπωσδήποτε την υποστηρίζω»:  Τουρκοκύπριοι 46,3% και έποικοι 35,2%
«Μπορεί να συμφωνηθεί»: Τουρκοκύπριοι 24,1% και έποικοι 23,8%
«Την υποστηρίζω πλήρως»:  Τουρκοκύπριοι 20,4% και έποικοι 32,9%

 
Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την έκφραση «διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση της πολιτικής ισότητας», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν ως εξής:

Την στήριξη του 60% των Τουρκοκυπρίων και του 44,7% των εποίκων από την Τουρκία σε μια συμφωνημένη διζωνική δικοινοτική λύση στη βάση της πολιτικής ισότητας κατόπιν συμφωνίας των ηγετών των δύο κοινοτήτων και έγκρισης των τριών εγγυητριών δυνάμεων  καταδεικνύει το τρίτο μέρος της έρευνας με τίτλο «Πολιτική και Κοινωνία στη βόρεια Κύπρο: Μια μελέτη δημοσκόπησης 2021».
 
Το τρίτο μέρος της έρευνας δημοσιεύθηκε προχθές Σάββατο και σύμφωνα με το ΓΤΠ, στην ερώτηση «τι θα ψηφίζατε σε περίπτωση που οδηγηθεί σε δημοψήφισμα μια συμφωνία διζωνικής δικοινοτικής λύσης στη βάση της πολιτικής ισότητας την οποία συμφώνησαν ο Τουρκοκύπριος και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης και ενέκριναν οι τρεις εγγυήτριες χώρες;» οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ως εξής:

«Ναι»:  Τουρκοκύπριοι 60,6% και έποικοι 44,7%
«Όχι»: Τουρκοκύπριοι 23,8% και έποικοι 36,4%
 «Αναποφάσιστοι»:  Τουρκοκύπριοι 15,6% και έποικοι 18,9%
 
Ερωτηθέντες σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν ως εξής:

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

«Οπωσδήποτε την υποστηρίζω»:  Τουρκοκύπριοι 46,3% και έποικοι 35,2%
«Μπορεί να συμφωνηθεί»: Τουρκοκύπριοι 24,1% και έποικοι 23,8%
«Την υποστηρίζω πλήρως»:  Τουρκοκύπριοι 20,4% και έποικοι 32,9%
 
Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την έκφραση «διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση της πολιτικής ισότητας», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν ως εξής:

«Οπωσδήποτε την υποστηρίζω»:  Τουρκοκύπριοι 22,8% και έποικοι 39,8%
«Μπορεί να συμφωνηθεί»: Τουρκοκύπριοι 26% και έποικοι 17,9%
 «Την υποστηρίζω πλήρως»:  Τουρκοκύπριοι 42,5% και έποικοι 32,6%
 
Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την έκφραση «λύση δύο κρατών», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν ως εξής:

«Οπωσδήποτε την υποστηρίζω»:  Τουρκοκύπριοι 23,8% και έποικοι 38,5%
«Μπορεί να συμφωνηθεί»: Τουρκοκύπριοι 27,4% και έποικοι 17,7%
«Την υποστηρίζω πλήρως»:  Τουρκοκύπριοι 40% και έποικοι 35,6%
 
Ερωτηθέντες σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την έκφραση «λύση ενός κράτους υπό την στέγη της Κυπριακής Δημοκρατίας», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν ως εξής:
 
«Οπωσδήποτε την υποστηρίζω»:  Τουρκοκύπριοι 38,9% και έποικοι 51,2%
«Μπορεί να συμφωνηθεί»: Τουρκοκύπριοι 27,8% και έποικοι 18,9%
 «Την υποστηρίζω πλήρως»:  Τουρκοκύπριοι 23,8% και έποικοι 21,6%
 
Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την έκφραση «ένωση με την Τουρκία», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν ως εξής:

«Οπωσδήποτε την υποστηρίζω»:  Τουρκοκύπριοι 53,2% και έποικοι 32%
«Μπορεί να συμφωνηθεί»: Τουρκοκύπριοι 17,9% και έποικοι 16,5%
«Την υποστηρίζω πλήρως»:  Τουρκοκύπριοι 19% και έποικοι 44,2%
 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην περίοδο που οι έποικοι εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο και στη δημιουργία δεσμού μεταξύ αυτών και του νησιού.
 
Τα 352 από τα 1665 άτομα που έλαβαν μέρος στη δημοσκόπηση είναι έποικοι που εγκαταστάθηκαν στο νησί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970.
 
Το 40,5% αυτών των ατόμων χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους «Τουρκοκύπριο» ή «Κύπριο». Αυτό το ποσοστό είναι 31,5% στο σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα και μειώνεται στο 16% ανάμεσα στους εποίκους που εγκαταστάθηκαν στο νησί κατά τη δεκαετία του 2000. 
 
Η υποομάδα που υποστηρίζει πιο πολύ την ομοσπονδιακή λύση είναι οι έποικοι που εγκαταστάθηκαν στο νησί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970.  Πέραν του 56% των μελών αυτής της ομάδας υποστηρίζουν πλήρως την ομοσπονδιακή λύση ή θεωρούν ότι είναι μια λύση η οποία μπορεί να συμφωνηθεί. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 36,5% ανάμεσα στους εποίκους που εγκαταστάθηκαν στο νησί κατά τη δεκαετία του 2000.
 
Όμως, οι έποικοι που εγκαταστάθηκαν στο νησί κατά τη δεκαετία του 1970 εκφράζουν «σοβαρή στήριξη» και στην επιλογή της προσάρτησης με την Τουρκία, πράγμα που χαρακτηρίζεται αντιφατικό με τα ανωτέρω ευρήματα. Η σχέση ανάμεσα στην περίοδο εγκατάστασης των εποίκων στο νησί και στην στήριξη που παρέχουν στην επιλογή της προσάρτησης είναι λιγότερο εμφανής, κάτι που συμβαίνει και για τις απόψεις τους όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία. Πιο πολύ ικανοποιημένοι (54,83%) για την σχέση «μητέρας πατρίδας-θυγατέρας πατρίδας» είναι οι έποικοι που εγκαταστάθηκαν στα κατεχόμενα κατά τη δεκαετία του 1970, ενώ η υποομάδα που είναι λιγότερο ευχαριστημένη (35,79%) από αυτή την σχέση είναι όσοι εγκαταστάθηκαν στα κατεχόμενα κατά την δεκαετία του 1980.
 
Οι πιο θρήσκοι είναι οι έποικοι που εγκαταστάθηκαν στα κατεχόμενα κατά τη δεκαετία του 1970, ενώ οι λιγότερο ή καθόλου θρήσκοι είναι οι έποικοι που ήρθαν στα κατεχόμενα κατά τη δεκαετία του 2000. Παρά ταύτα, οι έποικοι που εγκαταστάθηκαν στα κατεχόμενα κατά τη δεκαετία του 2000 παρέχουν την ισχυρότερη στήριξη στην ανέγερση περισσότερων τζαμιών στην κατεχόμενη Κύπρο. 

(ΚΥΠΕ)

 
27507