Συμβολή γραφείου ΠΟΥ στη Λάρνακα στην αναβάθμιση δημόσιας υγείας

Αυτό το νέο γραφείο θα συμβάλει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας 2020-2025 του ΠΟΥ

Το νέο περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Λάρνακα θα συμβάλει στην αναβάθμιση του επιπέδου της δημόσιας υγείας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε την Πέμπτη (6/10) ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα. H Κύπρος, ως η νοτιοανατολικότερη χώρα της Ευρώπης, είναι ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας και βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην υγεία πέραν των συνόρων της, δήλωσε από την πλευρά του ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ Χανς Κλούγκε. Το γραφείο αναμένεται να είναι έτοιμο να λειτουργήσει στις αρχές Ιανουαρίου 2023.

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής κοινής δήλωσης προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού περιφερειακού γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη δημιουργία γραφείου στην Κύπρο, ο κ. Χατζηπαντέλα είπε ότι οι δύο πλευρές έχουν ως κοινή φιλοδοξία την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ευημερίας, την προστασία της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.

Δείτε ακόμη:

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης κάθε άτομο, ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή υπόβαθρο, δικαιούται πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, ενώ σημαντικό στοιχείο των στόχων αυτών είναι η συνεχής διαχείριση των αναδυόμενων μεταδοτικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ανθεκτικού συστήματος υγείας για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και την πρόληψη της εξάπλωσής τους.

«Η Κύπρος έχοντας σημαντικό ιστορικό αριστείας στην επιστήμη και την έρευνα εφαρμόζει πολιτικές που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Υγείας έχει πραγματοποιήσει σειρά διαβουλεύσεων με το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη για τη δημιουργία γραφείου στη Λάρνακα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και του Οργανισμού στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της υγείας και στην αναβάθμιση του επιπέδου της δημόσιας υγείας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της.

Με την υιοθέτηση του σημερινού εγγράφου, το Υπουργείο Υγείας και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη δεσμεύονται να συνεργαστούν για την επιτυχή λειτουργία του γραφείου στη Λάρνακα στη βάση κοινών στόχων για την ευημερία και την προστασία της υγείας, για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, την προστασία της δημόσιας υγείας και την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις, συνέχισε ο Υπουργός.

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου προσφέρεται για τη φιλοξενία ενός περιφερειακού γραφείου που θα χρησιμεύσει ως βασικό σημείο αναφοράς για τη διεθνή συνεργασία σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της δημόσιας υγείας, σημείωσε και πρόσθεσε ότι το εν λόγω γραφείο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση των συστημάτων για την καταπολέμηση τυχόν αναδυόμενων ασθενειών που μπορεί να είναι μεταδοτικές και τείνουν να εξελιχθούν σε επιδημίες με τη χρήση καινοτόμων λύσεων που στοχεύουν στην πρόληψή τους.

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα υπάρξει συλλογή, διάδοση και αξιολόγηση επιδημιολογικών δεδομένων, ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα των μεταδοτικών νόσων και ζωονόσων,  προώθηση δράσεων και μηχανισμών αντιμετώπισης και προετοιμασία εργαλείων συνεργασίας.

«Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί έχουμε την ευκαιρία να υπογράψουμε τη συμφωνία με τον ΠΟΥ. Αν μας ρωτούσαν πριν από μερικούς μήνες αν θα μπορούσαμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία σε τέσσερις μήνες, κανείς δεν θα το πίστευε. Αυτό δείχνει ότι η χώρα μας, το κράτος μας, αν στοχεύουμε ψηλά, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα», κατέληξε ο Υπουργός.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ Χανς Κλούγκε, δήλωσε ότι σήμερα το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη και το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου ενεργούν με βάση το μάθημα από την COVID-19 ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το απροσδόκητο και να εντείνουμε δραστικά την ανίχνευση, την επιτήρηση και την ετοιμότητα των πολιτικών υγείας, προσθέτοντας ότι όλοι πλέον γνωρίζουν ότι τα συστήματα υγείας λειτουργούν σε μια διπλή τροχιά, δηλαδή ότι οι χώρες πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν συνεχή ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χωρίς όμως να διακόπτουν τον συνήθη έλεγχο πρόληψης ασθενειών.

«Σήμερα κάνουμε την περιοχή μας ασφαλέστερη, καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές απειλές για την υγεία και να προσφέρουμε την καθολική υγειονομική περίθαλψη που περιμένουν οι πολίτες», ανέφερε ο κ. Κλούγκε.

Σημείωσε ότι «το γεγονός ότι η Κύπρος θα φιλοξενήσει στη Λάρνακα γραφείο του ΠΟΥ δεν είναι τυχαίο».

«Ως η νοτιοανατολικότερη χώρα της Ευρώπης, είναι ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας και βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην υγεία πέραν των συνόρων της», τόνισε, προσθέτοντας ότι το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και εμπειρογνωμοσύνης της Κύπρου στην καταπολέμηση των μολυσματικών νόσων και των ζωονόσων επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πιο πρόσφατα μέσω της αντίδρασης της χώρας στην ευλογιά των πιθήκων, η οποία επίσης είναι άξια συγχαρητηρίων.

Ως κράτος μέλος της ευρωπαϊκής περιφέρειας του ΠΟΥ και της ΕΕ, η Κύπρος αποτελεί κόμβο για τη μετανάστευση, πολιτικό σημείο εισόδου για τη σύνδεση με άλλες περιοχές στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, είπε ο Δρ Κλούγκε και ευχαρίστησε τον κυπριακό λαό για την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Ουκρανίας.

Πρόσθεσε ότι το γραφείο στην Κύπρο είναι το πρώτο μιας νέας γενιάς γραφείων, διότι θα βοηθήσει την Κύπρο να επιτύχει τους στόχους της για τη δημόσια υγεία από την αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών μέχρι τις μη μεταδοτικές ασθένειες και με τη σειρά τους οι επιτυχίες και τα διδάγματα της Κύπρου θα βοηθήσουν την περιοχή και τον κόσμο.

«Αυτό το νέο γραφείο θα συμβάλει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας 2020-2025 του ΠΟΥ, των στόχων του τριπλού δισεκατομμυρίου του ΠΟΥ και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θα προωθήσει τη δημόσια υγεία της Κύπρου και θα συμβάλει στο να καταστεί η Κύπρος σημαντικός παίκτης στην ΕΕ στην αξιοποίηση των καινοτομιών στον τομέα της υγείας», ανέφερε.

«Σύντομα θα έχουμε μια πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για τη δημόσια υγεία που θα ωφελεί τόσο την Κύπρο, όσο και ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιοχή και τον κόσμο», κατέληξε ο Δρ Κλούγκε.

Εκ μέρους της πόλης της Λάρνακας, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας εξέφρασε τη χαρά του για τη φιλοξενία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. «Η υγεία είναι το παν και στη Λάρνακα υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νιώσετε σαν στο σπίτι σας, καθώς πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα είναι επωφελής για την Κύπρο, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Η υγεία είναι κάτι για το οποίο πρέπει να εργαστούμε, είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε», τόνισε.

Προσέθεσε ότι είναι τιμή για τη Λάρνακα να φιλοξενήσει αυτό το γραφείο και διαβεβαίωσε τόσο το Υπουργείο όσο και τον ΠΟΥ ότι ο Δήμος και οι πολίτες της Λάρνακας θα κάνουν τα πάντα για να αποδείξουν ότι ήταν η σωστή επιλογή, ενώ ευχαρίστησε τον Υπουργό για τις πρωτοβουλίες του στον τομέα της δημόσιας υγείας και τις προσπάθειές του να φέρει αυτό το γραφείο στην Κύπρο.

Ερωτηθείς για το πιθανό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του γραφείου, ο Υπουργός είπε ότι στόχος είναι το γραφείο να είναι έτοιμο στις αρχές Ιανουαρίου 2023. Ο χώρος του γραφείου θα παραχωρηθεί από το Δήμο Λάρνακας με βάση τη συνεννόηση με το Δήμαρχο, ενώ τις διευθετήσεις για τη στελέχωση θα αναλάβει ο ΠΟΥ.

Από την πλευρά του, ο Δρ Κλούγκε επαίνεσε τον Υπουργό για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και είπε ότι δεν βλέπει κανένα εμπόδιο, προσθέτοντας ότι είναι πολύ σημαντικό η τεχνογνωσία που υπάρχει στη χώρα να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

ΚΥΠΕ

 
27800