Συνάντηση Υφυπ. Κοινωνικής Πρόνοιας με ΓΓ ΠΕΟ

Την ανάγκη ανάπτυξης ενός μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων που χρήζουν στήριξης από το κράτος, τόνισε ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης σε συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Αν. ΓΓ ΠΕΟ Σωτηρούλλα Χαραλάμπους και η Εκτελεστική Γραμματέας, Μαρίνα Κούκου, ο κ. Κυρίτσης ζήτησε σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορούν την κοινωνική πρόνοια.

Ανακοίνωση της ΠΕΟ αναφέρει ότι ο ΓΓ τόνισε στη συνάντηση την ανάγκη για ανάπτυξη ενός μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων που χρήζουν στήριξης από το κράτος και κάλεσε την κα Ανθούση να αξιοποιήσει την παράδοση που υπάρχει ήδη στον κοινωνικό διάλογο για την καλύτερη απόδοση του ρόλου που έχει να επιτελέσει στις σημερινές δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Προστίθεται ότι ο ΓΓ της ΠΕΟ έκανε αναφορά στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου προνοούνται διάφορα κονδύλια για την κοινωνική πρόνοια ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, επενδύοντας σε κοινωνικές επιχειρήσεις που πρωταρχικός τους στόχος να είναι η εξυπηρέτηση και η στήριξη των ανθρώπων, των εργαζόμενων οικογενειών με επαρκείς και προσβάσιμες δομές και υπηρεσίες.

Υπογραμμίζοντας την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχει η ΠΕΟ για θέματα κοινωνικής πολιτικής, ο κ. Κυρίτσης επέδωσε μελέτη που έχει εκπονήσει, με θέμα «Χαρτογράφηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας και Μέριμνας στην Κύπρο, Διαθεσιμότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές» και κάλεσε την Υφυπουργό να  αξιοποιήσει τα ευρήματα και τις προτάσεις που περιλαμβάνει η μελέτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κα. Ανθούση ενημέρωσε για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πρόνοιας, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε διάφορα επίπεδα και στάδια, για να μπορέσουν να καλύψουν τις πολλαπλές ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται την στήριξη του κράτους. Υπογράμμισε δε, τη σημασία στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι που να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής.

(ΚΥΠΕ)
 

 
25688