Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία ΚΟΚΕΝ η Αννίτα Δημητρίου

Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Κέντρων Νεότητας στην Κύπρο, τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισής τους

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Κέντρων Νεότητας στην Κύπρο, τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και η ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισής τους μέσα από απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των νέων σε αυτά. Συζητήθηκε επίσης το αίτημα του Οργανισμού αναφορικά με τη θέσπιση νομοθεσίας που να διέπει την ύπαρξη και τη λειτουργία των εν λόγω κέντρων. 

Η Πρόεδρος της Βουλής, αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα νεότητας, εξέφρασε τη βούλησή της να συνδράμει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον Οργανισμό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Βουλή θα μελετήσει διεξοδικά τις δυνατότητες θέσπισης του ενδεδειγμένου νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των συναφών νομοθεσιών. 

vsdfvdf

 
27800