Τι θα γίνει μετά την παραίτηση Συλλούρη από Προεδρία της Βουλής

Τι προβλέπει το Σύνταγμα και ποιες αλλαγές φέρνει στη σύνθεση του Κοινοβουλίου η παραίτηση Δημήτρη Συλλούρη

Την παραίτησή του, τόσο από το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής όσο και του Βουλευτή, ανακοίνωσε σήμερα (15/10) ο Δημήτρης Συλλούρης, στην σκιά των νέων αποκαλύψεων του ειδησεογραφικού πρακτορείου Al Jazzera.

>>> Όλες οι εξελίξεις μετά την παραίτηση Συλλούρη <<<

Η Brief, με αφορμή την παραίτηση του Προέδρου της Βουλής, καταγράφει τι θα γίνει από δω και πέρα, καθώς και τις αλλαγές στην σύνθεση του Κοινοβουλίου.

Τι προνοεί η νομοθεσία
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Συντάγματος, στην περίπτωση της παραίτησης η της παύσης του Προέδρου της Βουλής τον αντικαθιστά μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου από την Ολομέλεια του σώματος ο γηραιότερος Βουλευτής, ο οποίος σήμερα είναι ο Αδάμος Αδάμου. 

Αυτούσιο το Άρθρο 72 συντάγματος:

«Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι έλλην και εκλέγεται υπό των παρά της ελληνικής κοινότητας εκλεγομένων βουλευτών, ο δε Αντιπρόεδρος είναι τούρκος και εκλέγεται υπό των παρά της τουρκικής κοινότητος εκλεγομένων βουλευτών.

Εκάτερος εκλέγεται κατά τα ανωτέρω κεχωρισμένως, εν τη αυτή συνεδριάσει, κατά την έναρξιν και δι’ ολόκληρον την διάρκειαν της περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εν περιπτώσει κενώσεως εκατέρου των εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος άρθρου προβλεπομένων αξιωμάτων, ή εις την παράγραφον ταύτην προβλεπομένη εκλογή προς πλήρωσιν κενωθείσης θέσεων ενεργείται το συντομώτερον και εν ανάγκη εν εκτάκτω συνόδω.

Εν περιπτώσει προσκαίρου απουσίας ή εκκρεμούσης της πληρώσεως του κενωθέντος αξιώματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ως ορίζεται εν τη Δευτέρα παραγράφω του παρόντος άρθρου, τα καθήκοντα αυτών ασκούνται υπό του πρεσβυτέρου βουλευτού της αντιστοίχου κοινότητος, εκτός εάν οι βουλευταί της τοιαύτης κοινότητος αποφασίσωσιν άλλως.

Μετά την εκλογήν του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων εκάτερος τούτων διορίζει αντιστοίχως εκ των βουλευτών δύο Έλληνας και ένα Τούρκον ως γραμματείς της Βουλής των Αντιπροσώπων, και δύο Έλληνας και έναν Τούρκον ως κοσμήτορες της Βουλής των Αντιπροσώπων, οίτινες θα ανήκωσιν αντιστοίχως εις το γραφείο του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ποιος θα πάρει την θέση του στην Βουλή
Σημειώνεται πως, μετά την παραίτηση Δημήτρη Συλλούρη, θα υπάρξουν αλλαγές και στην σύνθεση του Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται πως, πρώτη επιλαχούσα του Κινήματος Αλληλεγγύης, με το οποίο κατήλθε ως υποψήφιος στις Βουλευτικές Εκλογές το 2016, στην επαρχία Λευκωσία, είναι η Ρούλα Γεωργιάδου, ενώ ακολουθεί ο Πόλυς Παλλήκαρος, ο οποίος παραιτήθηκε από το Κίνημα πρόσφατα.
 

 
27498