Τιμητική διάκριση για τον Κ. Ευσταθίου στο Συμβούλιο Ευρώπης

Επανεκλέγη πρόεδρος της Υπεπιτροπής Πολιτισμού

Στο πλαίσιο του Πρώτου Μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) και της διαδικασίας ανασύστασης των Επιτροπών της Συνέλευσης, ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου επανεκλέγηκε ομόφωνα, για δεύτερη συνεχή θητεία, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, τη Διαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Ο κ. Ευσταθίου εξέφρασε ευχαριστίες προς τα μέλη της Υποεπιτροπής για την εμπιστοσύνη τους και παρουσίασε τις προτεραιότητες και τους κύριους άξονες δράσης της Υποεπιτροπής για το 2022.

Ο Κύπριος βουλευτής εισηγήθηκε την πραγματοποίηση ανασκόπησης της ευρύτερης πολιτικής που ακολουθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης και επιμέρους θεσμοθετημένοι μηχανισμοί του για την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, καθώς και την ανάπτυξη νέων πιθανών μορφών διάδρασης και συνεργειών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρωτοβουλία «Διαδρομές Πολιτισμού» που σκοπεί στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε παράλληλα ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους ιδιαίτερης ιστορικής μνήμης και στη σημασία διαφύλαξης τους, καθώς και στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, θέμα το οποίο θα απασχολήσει εκτενώς την Επιτροπή τους επόμενους μήνες.

 
27094