Τριμερής-Διακήρυξη: Αναφορές σε EastMed, Φυσικό Αέριο και ΑΟΖ

Όσα αναφέρονται στην Κοινή Διακήρυξη της 8ης τριμερούς Συνόδου Κορυφής των Κύπρου, Ελλάδα, Ισραήλ

Στη στενή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων της Ενέργειας, της άμυνας και της ασφάλειας, της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κ. Ναφτάλι Μπένετ και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 8ης τριμερούς Συνόδου Κορυφής των τριών χωρών που έλαβε χώρα στην Ιερουσαλήμ.

>>> Διαβάστε τις δηλώσεις ΠτΔ για την τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ <<<

Η Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ προχώρησαν με Κοινή Διακήρυξη στην οποία αναφέρονται οι θέσεις τους για την Ενέργεια, το Κυπριακό, την Πανδημία αλλά και την κλιματική αλλαγή.  

Αποσπάσματα από την Κοινή Διακήρυξη της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής της Ιερουσαλήμ, 7 Δεκεμβρίου 2021. 

Αναλυτικά: 

Κυπριακό

Εκφράζουμε την πλήρη και αμέριστη στήριξη μας στη συνεχιζόμενη διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την αποστολή καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Μια τέτοια λύση, που θα επανενώνει το νησί, στη βάση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων, όχι μόνο θα ήταν επωφελής για τον λαό της Κύπρου στο σύνολο του, αλλά και θα συνέβαλλε σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μέσω της ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου.

Πανδημία

Οι χώρες μας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τον ιό COVID19. Τονίζουμε τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων, της εμπειρογνωμοσύνης, των καλών πρακτικών και της τεχνολογίας και είμαστε δεσμευμένοι να προσφέρουμε αμοιβαία βοήθεια, ώστε να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και να ενδυναμωθεί η συνεργασία μας στον τομέα αυτό, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές προκλήσεις τέτοιας εμβέλειας στον τομέα της υγείας.

Ενέργεια

Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος θεωρούν ότι ο τομέας της Ενέργειας, και ιδιαίτερα το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια σταθερή βάση για συνεργασία στην περιοχή, στη βάση του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας και του σεβασμού του δικαιώματος όλων των κρατών να ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στις αντίστοιχες τους ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδες. Εκφράζουμε τη σημασία του σεβασμού στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας στον τομέα της Ενέργειας συζητήσαμε τον οικονομικό ρόλο του φυσικού αερίου στην περιοχή μας και του έργου του αγωγού EastMed. Επιβεβαιώνουμε τη στήριξη μας για όλα τα έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Το φόρουμ EastMed Gas, του οποίου την Προεδρία θα αναλάβει η Κύπρος την 1η Ιανουαρίου 2022, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία συνεργασίας και διαλόγου, για όλους τους ενδιαφερόμενους στην περιοχή. Το Φόρουμ οικοδομεί πάνω στους φυσικούς πόρους της περιοχής για να μετατρέψει τα αποθέματα υδρογονανθράκων σε καταλύτη για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία και για να προωθήσει τη συλλογική δράση για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην περιβαλλοντική ατζέντα.

Κλιματική Αλλαγή

Συμφωνούμε να εργαστούμε στενά για την ενίσχυση της συνεργασίας μας για αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω κοινών έργων, στους τομείς των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, της έρευνας και της ανάπτυξης, και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να προωθήσουμε την ενεργειακή και ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των χωρών μας μέσω του Εuro-Asia interconnector.

Υπό το φως του άμεσου αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή εκφράζουμε την ετοιμότητα μας να συνεργαστούμε στο πλαίσιο των σχετικών περιφερειακών πρωτοβουλιών, περιλαμβανομένης και της κυπριακής πρωτοβουλίας για Συντονισμένη Δράση για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

 
27328