Ξεκάθαρη επιθυμία του ΔΣ Λευκωσίας η αποκατάσταση των διατηρητέων

Τελείωσε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας

Ομόφωνη και ξεκάθαρη επιθυμία όλου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η άμεση αποκατάσταση των διατηρητέων οικοδομών.

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκαν δύο προτάσεις οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά.

Η πλειοψηφία αποφάσισε να στηρίξει την πρόταση της Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία είναι πολύ αυστηρή και ξεκάθαρη ως προς τις υποχρεώσεις της Αρχιεπισκοπής και ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και με πλήρη επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η άποψη της Υπηρεσίας για διαμόρφωση και αποστολή άμεσα κατάλληλης ειδοποίησης επιβολής στην Αρχιεπισκοπή (βάσει των άρθρων 46,48 και 57(2) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο), με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, κρίθηκε ως η πιο συμφέρουσα και αποτελεσματική ενέργεια, αντί ανάκλησης ή αναστολής της άδειας και/ή προσφυγής στα Δικαστήρια, καθότι θα επενεργήσει άμεσα και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση. Έχουν διασυνδεθεί δηλαδή νομικά οι ενέργειες που συμφωνήθηκαν ότι επιβάλλεται να γίνουν, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών θα ενεργοποιούνται οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων.

Σημειώνεται επίσης ότι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για επίβλεψη της αποκατάστασης των διατηρητέων οικοδομών από πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα και κοινής αποδοχής, με εμπειρία στη διατήρηση. Ο ρόλος αυτός προτάθηκε στη κα. Αθηνά Αριστοτέλους, πρώην Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Τέλος, με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Αρχιεπισκοπή θα παράσχει στο Δήμο άμεσα εισπράξιμη εγγυητική σε περίπτωση που παρουσιάζεται οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής.

 
27130