Το Υπ. Παιδείας για αιτήσεις παραχώρησης φοιτητικής μέριμνας

Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αντίγραφα βεβαιώσεων φοίτησης θα δέχεται η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας στο πλαίσιο των αιτήσεων για παροχή φοιτητικής μέριμνας αν δεν μπορούν να εξασφαλιστούν τα πρωτότυπα λόγω της πανδημίας.

Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους υποψηφίους για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας ότι «στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση πρωτότυπων Βεβαιώσεων Φοίτησης, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19, μπορούν να επισυνάπτουν στις αιτήσεις τους αντίγραφα των Βεβαιώσεων Φοίτησης και όχι πρωτότυπα».

(ΚΥΠΕ)
 

 
22288