Υπ. Υγείας:Ψάχνει φοιτητές για εργασία σε Ιατρεία Δημόσιας Υγείας

Μέχρι πότε γίνονται δεκτές αιτήσεις

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: «Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από φοιτητές για τις ανάγκες συντονισμού Ιατρείων Δημόσιας Υγείας», με διάρκεια κάθε σύμβασης ενός (1) μήνα με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ή όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

>>>Διαβάστε ακόμη:Κρούσμα στην τάξη του παιδιού σας; Τι πρέπει να κάνετε

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή  είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ΕΔΩ, είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου ΕΔΩ και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ..

 
14705
Thumbnail