ΥΠΕΣ: Κατέθεσε επίσημο αρχείο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων

Ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής ο ΥΠΕΣ με κατάθεση επίσημου αρχείου κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων

Ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως, μεταξύ άλλων, επίσημο αρχείο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών καθώς και των συγγενών τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Ερευνητική Επιτροπή των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η οποία συστάθηκε κατόπιν διαταγμάτων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνιών 07.09.2020 και 14.10.2020, αναφέρει ότι  στις 13:30 κατέθεσε ενώπιον της ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως, μεταξύ άλλων, επίσημο αρχείο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών καθώς και των συγγενών τους, ενώ διευκρινίζει ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα είχαν ήδη ληφθεί από τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες μετά από κλήση της Ερευνητικής Επιτροπής.

Ωστόσο, σημειώνει επειδή εντοπίστηκαν κάποιες αντιφάσεις, κρίθηκε σκόπιμο από την Ερευνητική Επιτροπή όπως ο Υπουργός καταθέσει ενόρκως επίσημο κατάλογο, καθώς και άλλα διαδικαστικά έγγραφα.
 
Στην προφορική μαρτυρία από τον Υπουργό, προσθέτει, ζητήθηκαν εξηγήσεις αναφορικά με την διαδικασία απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας από αλλοδαπούς επενδυτές και επιχειρηματίες, τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας για απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας από αλλοδαπούς επενδυτές και επιχειρηματίες, τη μη έγκαιρη θέσπιση κανονισμών για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, τον τρόπο ελέγχου των αιτητών σε σχέση με την δέουσα επιμέλεια, τις ενέργειες που έπραξε με την ανάληψη των καθηκόντων του σχετικά με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις και για τυχόν ύπαρξη παρεμβάσεων από οποιονδήποτε. 
 
Επίσης, σημειώνει ότι ζητήθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών και άλλα στοιχεία, τα οποία θα καταθέσει ενόρκως στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Εξάλλου, αναφέρει ότι στο παρόν στάδιο έχει ήδη αρχειοθετηθεί και τελεί υπό εξέταση αριθμός φακέλων, ενώ αναμένεται η αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών όλων των φακέλων, για να σημειώσει ότι θα εξεταστούν όλες οι πολιτογραφήσεις της περιόδου 2007 - 17.08.2020, στη βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας και αξιοποίησης εξειδικευμένων συστημάτων.
   
«Λαμβανόμενου υπόψιν του ιδιαίτερα χρονοβόρου χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας, της σοβαρότητας του θέματος και της επιτακτικής ανάγκης για την μετ’ έπειτα άμεση δράση από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες ή άλλες Αρχές, η Ερευνητική Επιτροπή έχει αποφασίσει την υποβολή ενδιάμεσων ενημερώσεων (interim reports) στον Γενικό Εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της εξέτασης συγκεκριμένων υποθέσεων όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο», σημειώνει.
 
Τέλος, η Ερευνητική Επιτροπή αναφέρει πως διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε ακρόαση οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται με το πρόγραμμα της κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών.

Σημειώνεται ότι η Ερευνητική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν την εξάπλωση του SARS-Cov-2 στην κοινότητα και την αναμενόμενη διεύρυνση των μέτρων με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, αποφάσισε η σημερινή συνεδρία να πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή θα επανεξετάζεται κάθε φορά ανάλογα με τα ισχύοντα μέτρα και πρωτόκολλα. 

(ΚΥΠΕ)

 
27719