Ζέτα: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Οι τρεις άξονες του σχεδιασμού που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και ποιος ο στόχος

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατάρτισε το «Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ)», τόνισε η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιαλινίδου, σημειώνοντας πως ο όλος σχεδιασμός υλοποιείται σε 3 άξονες.

Σε χαιρετισμό της κατά την Γενική Συνέλευση του ΣΠΑΒΟ, τον οποίο ανέγνωσε η Διευθύντρια των ΥΚΕ, Μαρία Κυρατζή, ανέφερε πως, στόχος του πλαισίου αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, προσιτότητας και εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών του ατόμου και της οικογένειας μέσω μιας ολιστικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης που να βασίζεται πρωτίστως στις συνέργειες μεταξύ του κεντρικού και τοπικού κράτους καθώς και τοπικών ή/και μη κερδοσκοπικών φορέων, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες των ατόμων / οικογενειών μέσω της παροχής διεπιστημονικών / πολυθεματικών υπηρεσιών αλλά και να λαμβάνονται μέτρα πρωτογενούς πρόληψης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αυτούσιος ο χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας:

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου αλλά και όλο το προσωπικό, για την προσφορά σας στο μεγάλο και σημαντικό έργο τόσο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια στην Κύπρο.

Η προσφορά σας, είναι η απόδειξη ότι η εθελοντική δραστηριότητα, έχοντας τις βάσεις της στην αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη, είναι ανεκτίμητης σημασίας αφού μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις, ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν και να προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, όπως να καλύψει ανάγκες που αφορούν στη βία στην οικογένεια.

Με βάση εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή στοιχεία, η βία στην οικογένεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνικών, με σοβαρό αντίκτυπο σε κάθε κοινωνία και παρουσιάζεται σε μεγάλα ποσοστά ενάντια σε γυναίκες και παιδιά. 

Η αντιμετώπιση της βίας είναι πολυεπίπεδη. Σε πρώτο επίπεδο είναι η πρόληψη, που περιλαμβάνει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό τους. Πέραν από την πρόληψη, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η θεραπεία, η στήριξη και η συμβουλευτική βοήθεια προς τα θύματα βίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της κακοποίησης.

Η συνεργασία του Υπουργείου με τον Σύνδεσμο είναι μακρόχρονη και πολύ σημαντική. Για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας τον Δεκέμβριο του 2017, βάσει Υπουργικής Απόφασης (11/2017), υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου μας και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσεων για την πρόληψη, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και προστασία των θυμάτων βίας στην οικογένεια και την ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων (ΥΚΕ – ΣΠΑΒΟ).

Επιπρόσθετα, στις 3/10/2018 υπογράφτηκε μεταξύ του Συνδέσμου και των ΥΚΕ, Συμφωνία Ανάθεσης, στη βάση της οποίας παραχωρείται ετησίως κρατική ενίσχυση, για την υλοποίηση πολύ σημαντικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, το 2019 παραχωρήθηκε κρατική ενίσχυση ύψους €425.000 για τη λειτουργία έξι προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και το Σπίτι της Γυναίκας.

Η λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι της Γυναίκας», υλοποιείται στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει το 2017 και το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του στις 23/01/2019, ενέκρινε τη δημιουργία του και το οποίο θα είναι σε λειτουργία τέλος Οκτωβρίου του 2020 και θα έχει ως στόχο την πολυθεματική αντιμετώπιση της βίας και στη γυναίκα και στα παιδιά.

Ενδεικτικά μόνο να σας αναφέρω πως τον τελευταίο χρόνο οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΥΚΕ χειρίστηκαν:

  • 1.289 περιπτώσεις Βίας στην Οικογένεια
  • 2.713 αναφορές όπου χρειάστηκε η παρέμβαση των ΥΚΕ.
  • 4.229 υπηρεσίες Συμβουλευτικής - Προληπτικής Εργασίας
  • 6.848 Έρευνες για ετοιμασία έκθεσης για Ανεξάρτητες Αρχές / Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Αρχές/ Οργανισμούς,

ενώ υπό την φροντίδα των ΥΚΕ υπάρχουν σήμερα 519 παιδιά!
 
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατάρτισε το «Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ)».

Στόχος του πλαισίου αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, προσιτότητας και εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών του ατόμου και της οικογένειας μέσω μιας ολιστικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης που να βασίζεται πρωτίστως στις συνέργειες μεταξύ του κεντρικού και τοπικού κράτους καθώς και τοπικών ή/και μη κερδοσκοπικών φορέων, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες των ατόμων / οικογενειών μέσω της παροχής διεπιστημονικών / πολυθεματικών υπηρεσιών αλλά και να λαμβάνονται μέτρα πρωτογενούς πρόληψης.

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Ο όλος σχεδιασμός υλοποιείται σε τρεις άξονες:

Πρώτος Άξονας: Εμπλοκή ομάδας διαχείρισης έργου για την ολιστική προσέγγιση και παρακολούθηση της υλοποίησης της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ.

Η ομάδα του Αναδόχου θα αναλάβει την διαχείριση του έργου της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την οργάνωση και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπως έχουν καθοριστεί από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Προωθείται διαγωνισμός δημοσίων συμβάσεων για την επιλογή της ομάδας ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Ιουλίου 2020.

Δεύτερος Άξονας: Δημιουργία καταλόγων με βάση τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων οι οποίοι θα περιλαμβάνουν ειδικούς ώστε παράλληλα και μέχρι την εμπλοκή της ομάδας διαχείρισης έργου (αλλά και μεταγενέστερα) να μπορούν να προετοιμάζονται ή/και να προωθούνται δράσεις προς υλοποίηση της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ το συντομότερο δυνατόν.

Ταυτόχρονα προωθείται η σύσταση των Πολυθεματικών Ομάδων η εργασία των οποίων θα επιδιώκει την ολιστική αξιολόγηση και παρέμβαση σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου και της οικογένειας όπου οι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικές υπηρεσίες θα προσφέρουν ολιστική αξιολόγηση και παρέμβαση. Η σύσταση τόσο των Πολυθεματικών όσο και των Επαρχιακών Ομάδων βασίζεται σε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ήδη είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των όρων εντολής τους. Όπου θα κρίνεται αναγκαίο οι εν λόγω ενέργειες θα ενισχύονται με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγων παιδοψυχιάτρων, αξιολογητές κ.ά) οι οποίοι θα εξασφαλιστούν με τη μίσθωση υπηρεσιών. 

Η σχετική προκήρυξη θα γίνει εντός των επόμενων ημερών και η εξασφάλιση των επαγγελματιών (εκτός προσκόμματος από τις διαδικασίες των προσφορών) τον ερχόμενο Οκτώβριο. 
 
Τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται να εξασφαλιστούν με αγορά υπηρεσιών Συνοδοί και Μέντορες για παιδιά που είτε είναι σε ιδρύματα παιδικής και εφηβικής προστασίας είτε είναι στις οικογένειές τους και αντιμετωπίζουν ζητήματα για τα οποία θα συνδράμει η εξασφάλιση των εν λόγω υπηρεσιών.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω, μεγάλη σημασία αποδίδεται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εποπτείας στους επαγγελματίες των ΥΚΕ, η οποία θα εξασφαλιστεί τον ερχόμενο Οκτώβριο και θα συμβάλει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τρίτος Άξονας: Δρομολόγηση δράσεων με ίδιους πόρους των ΥΚΕ παράλληλα και μέχρι την εμπλοκή της ομάδας διαχείρισης έργου (αλλά και μεταγενέστερα) για να μπορούν να προετοιμάζονται ή/και να προωθούνται δράσεις προς υλοποίηση της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ το συντομότερο δυνατόν.

Ένας από τους κύριους πυλώνες είναι η περαιτέρω επένδυση στο τοπικό επίπεδο και η ενδυνάμωση των συνεργειών με την τοπική κοινωνία αφού το τοπικό επίπεδο είναι η πρώτη πύλη εισόδου του ατόμου και της οικογένειας αφού αυτό είναι πλησιέστερο προς τον πολίτη, μπορεί να διερευνά και να αναδεικνύει τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις ελλείψεις, τις ευαισθησίες της τοπικής κοινωνίας κλπ. 

Για το σκοπό αυτό έχει γίνει η πρώτη συζήτηση με πέντε Δημάρχους για την πιλοτική έναρξη του προγράμματος και συζητείται η οριστικοποίηση του τρόπου συνεργασίας.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

Υπογραμμίζεται ότι οι πιο πάνω δράσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλάνου ενεργειών οι οποίες θα εξοπλίσουν την Αναδιάρθρωση των ΥΚΕ στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνεται η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου για 24ωρη λήψη αναφορών, η αξιολόγηση-επικαιροποίηση των επιδιώξεων και στόχων του κάθε προγράμματος, ο εκσυγχρονισμός νομοθεσιών, η επιμόρφωση προσωπικού, η εισαγωγή συστήματος παρακολούθησης και συντονισμού της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών κ.α.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά με πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση και ενδυνάμωση της οικογένειας με την παροχή προς αυτή βοήθειας για επίλυση προβλημάτων που απειλούν την καλή λειτουργία της και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας στα πλαίσια αυτής.

Κλείνοντας θα ήθελα και πάλι και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και να τονίσω τη σημαντικότητα της συνέχισης του έργου αυτού καθώς και τη συνέχιση της συνεργασίας μας σε θέματα που αφορούν τη βία στην οικογένεια.
 
Σημ.: Το χαιρετισμό διάβασε, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κα Μαρία Κυρατζή.
 

 
26132
Thumbnail