Ranking: Οι 10 χώρες με τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα

Τα 10 καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις απαιτήσεις του μέλλοντος

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Υπάρχουν πολλές απόψεις, στον τομέα της εκπαίδευσης. Ανάμεσα στους ειδικούς είναι πάντοτε έντονες οι συζητήσεις, αναφορικά με το τι ρόλο θα πρέπει να διαδραματίζουν τα ιδιωτικά σχολεία σε ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ή επίσης κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία θα πρέπει να κρίνονται βάση των βαθμολογιών, των αποτελεσμάτων της αγοράς εργασίας ή με κάποιο άλλο μέτρο. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και μια θέση για την οποία επικρατεί συναίνεση ανάμεσα στους ειδικούς. Θέση η οποία θέλει τα εκπαιδευτικά συστήματα να προετοιμάζουν τους μαθητές/φοιτητές για τις προκλήσεις που τους περιμένουν στο μέλλον, δηλαδή, στον χώρο εργασίας, καθώς και στην κοινωνία. 

Προς τούτο υπάρχει, σχεδόν απόλυτα κοινή προσέγγιση ότι ζωτικό και καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η επιχειρηματικότητα καθώς και άλλες δεξιότητες με μελλοντικό προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δυνατοτήτων, βοηθώντας τους μαθητές/φοιτητές να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Εκπαίδευσης όπως αυτός καταρτίστηκε από το economist intelligence unit, λαμβάνει υπόψιν αυτές τις παραμέτρους, διότι οι εθνικές εκπαιδευτικές στρατηγικές αναγνωρίζουν πλέον τη σημασία αυτών των ικανοτήτων. Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν ήδη προσανατολιστεί στο μοντέλο αυτό, στο πρόγραμμα δηλαδή δεξιοτήτων, υπογράψει το μελλοντικό πρόγραμμα δεξιοτήτων τα τελευταία δύο χρόνια μέσω αλλαγών στις εκπαιδευτικές πολιτικές τους.

Φυσικά, η υιοθέτηση της πολιτικής αυτής, δεν αρκεί για να αλλάξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εμπειρογνώμονες του θέματος συμφωνούν ότι η εφαρμογή των αλλαγών πολιτικής δεν είναι από μόνη της ικανοποιητική για όλες τις χώρες. Αυτή η κατεύθυνση μόλις έχει ξεκινήσει στις περισσότερες χώρες, και είναι μια αποστολή στην οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καθώς όμως και οι εκπαιδευτικοί. στα πλαίσια αυτά απαιτείτε παράλληλα, η επιτάχυνση της προόδου για την προσαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης, των πλαισίων διασφάλισης της ποιότητας και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στις διάφορες χώρες είναι διαφορετικό και μάλιστα αυτό εξαρτάται και από την γεωγραφική περιοχή της χώρας.

gh


Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του economist intelligence unit, οι χώρες με την καλύτερη εκπαίδευση στα πλαίσια που έχουν προ αναφερθεί είναι ως εξής:

10. Ιαπωνία

hhb
Η Ιαπωνία έρχεται στη θέση νούμερο 10. Ο κύριος δείκτης που συνέβαλε στην επιτυχία της ήταν - η ανάπτυξη της κατανόησης των μαθητών μεταξύ 5 και 14 ετών.

Βαθμολογία κατάταξης: 74.2
 

9. Γερμανία

d
 

Η Γερμανία είναι γνωστή για την κοινωνική και οικονομική της δικαιοσύνη παγκοσμίως. Η χώρα έχει εργαστεί σκληρά για να φτάσει στους 10 κορυφαίους γι’ αυτό και βρίσκεται στην θέση νούμερο 9. 

Αυτή τη στιγμή, η χώρα δίνει μάχη για να διατηρήσει μια θέση στα 10 πρώτα μέλη, αλλά φαίνεται πως απαιτούνται κι άλλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό της σύστημα.

Βαθμολογία κατάταξης: 74.9

8. Αυστραλία

φ


Το αυστραλιανό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι διασυνδεδεμένη σε όλη τη χώρα.

Η σχολική εκπαίδευση είναι παρόμοια σε όλη την Αυστραλία με μικρές μόνο διαφορές μεταξύ των περιοχών.  Η σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) είναι υποχρεωτική μεταξύ έξι και δεκαέξι ετών (Έτος 1 έως Έτος 9 ή 10). Η σχολική εκπαίδευση είναι 13 έτη και διαιρείται σε:

  • Δημοτικό σχολείο - Διαρκεί επτά ή οκτώ χρόνια, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο/Προπαρασκευαστικό μέχρι το Έτος 6 ή 7.
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Διαρκεί τρία ή τέσσερα χρόνια, από τα Έτη 7 έως 10 ή 8 έως 10.
  • Γυμνάσιο - Διαρκεί δύο χρόνια, 11 και 12.


Βαθμολογία κατάταξης: 77.8

7. Ελβετία

d

Τα μαθήματα διδάσκονται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα με την περιοχή της οποία κατοικεί κάποιος, με τα Γερμανικά, τα Γαλλικά και τα Ιταλικά να είναι οι πιο κοινές γλώσσες διδασκαλίας. Από τη δευτεροβάθμια και μετά οι μαθητές χωρίζονται ανάλογα με τις ικανότητές τους.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Βαθμολογία κατάταξης: 78.5

6. Καναδάς

kj


Το εκπαιδευτικό σύστημα στον Καναδά περιλαμβάνει τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων: κοινοτικά κολέγια/ τεχνικά ινστιτούτα, κολέγια σταδιοδρομίας, γλωσσικά σχολεία, δευτεροβάθμια σχολεία, πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια. 
 

Βαθμολογία κατάταξης: 79.1

5. Ολλανδία 

δ

Τα σχολεία στην Ολλανδία, συνήθως δεν δίνουν πολλές εργασίες στο σπίτι μέχρι το επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές αναφέρουν πως δεν έχουν άγχος και δεν δέχονται πίεση. Τα σχολεία χωρίζονται μεταξύ θρησκευτικών σχολείων και «ουδέτερων» δημόσιων, με μόνο ένα μικρό αριθμό ιδιωτικών σχολείων.

Βαθμολογία κατάταξης: 79.2


4. Σιγκαπούρη

fg

Γνωστή ως η χώρα με τις καλύτερες δοκιμασίες παγκοσμίως, η Σιγκαπούρη είχε την υψηλότερη κατάταξη στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διεθνείς δοκιμασίες σε θέματα όπως τα μαθηματικά, η επιστήμη και η ανάγνωση τα προηγούμενα χρόνια.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Αργότερα, το σκορ κάπου "τακτοποιήθηκε" και έκανε τη χώρα να παλέψει για να πάρει πίσω την υψηλότερη θέση.

Βαθμολογία κατάταξης: 79.7
 

3. Νέα Ζηλανδία

φω


Το σχολείο είναι υποχρεωτικό για τις ηλικίες 6-16. Υπάρχουν τρεις τύποι σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νέα Ζηλανδία: Τα δημόσια σχολεία στα οποία φοιτά το 85% των μαθητών, τα ιδιωτικά σχολεία που έχουν ενσωματωθεί στο κράτος, αλλά διατηρούν οικονομική αυτονομία (στα οποία φοιτά το 12% των μαθητών), και τα ιδιωτικά σχολεία με μόλις το 3% των μαθητών της χώρας.

Βαθμολογία κατάταξης: 79.9


2. Σουηδία

σ


Η πρόοδος της Σουηδίας τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε εντυπωσιακή. Το σουηδικό σχολικό σύστημα χρηματοδοτείται από φόρους και ρυθμίζεται μέσω του νόμου για την εκπαίδευση, ο οποίος ορίζει δέκα χρόνια σχολικής φοίτησης για όλα τα παιδιά από την μέρα που γίνονται έξι.

Βαθμολογία κατάταξης: 84.3


1. Φινλανδία

fc

Σύμφωνα με την έρευνα, η Φινλανδία διαθέτει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως. 

Μάλιστα, όταν το 2017 προστέθηκαν πέντε νέες παράμετροι για την κατηγοριοποίηση των συστημάτων βέλτιστης εκπαίδευσης παγκοσμίως, η Φινλανδία κατάφερε να τα πάει πολύ καλά . Η χώρα ήταν υψηλότερη μεταξύ άλλων και στους δείκτες:

  • Αναλογία εκπαιδευτικών προς μαθητές
  • Αριθμός διερχόμενων μαθητών στα δημοτικά σχολεία
  • Αριθμός διερχομένων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βαθμολογία κατάταξης: 84.8

Tags