ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ