Ειρήνη Λουκαϊδου-Managing Director,Grow Sustainability Consulting

Ποια είναι η Ειρήνη Λουκαϊδου

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

H Eιρήνη Λουκαϊδου γεννήθηκε και ζει στη Λευκωσία.

Από τη θέση της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Grow Sustainability Consulting, συμβουλεύει οργανισμούς σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας. 

Όπως ανέφερε στην Brief  συνεργάζεται με οργανισμούς που έχουν ως κοινό τους στοχο να μεγιστοποιήσουν την θετική επίδραση τους στη κοινωνία και το περιβάλλον μας και κατ’επέκταση και στην επιχείρηση τους καθιστώντας τις πιο βιώσιμες με γνώμονα έναν ευγενή σκοπό πέραν του χρηματικού κέρδους. 

Ειδικότερα,  η κα. Λουκαϊδου, συμβάλλει στη διαμόρφωση της ανάπτυξης της στρατηγικής ESG (Περιβάλλον- Κοινωνία- Διακυβέρνηση), τη σύνταξη Εκθέσεων Βιωσιμότητας  βάση διεθνών προτύπων, την εκπαίδευση γύρω από το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης, την ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών και αλληλεπίδραση με αυτούς, ανάλυση ουσιαστικότητας και ανάλυση της αλυσίδας αξίας για καλύτερη διαχείριση των κινδύνων σε αυτή. 
Ο τομέας με τον οποίο ασχολείται, όπως επισημαίνει, αναπτύσσεται ραγδαία και έτσι ακόμη και στον ελεύθερο της χρόνο συνεχώς ενημερώνεται και μελετά τις εξελίξεις γύρω από το θέμα. 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αναλυτικότερα:

  • Από τη θέση της ως Διευθύντρια Επικοινωνίας για τον Όμιλο Louis, υπηρέτησε ως Συντονίστρια της Επιτροπής Βιωσιμότητας αναφέροντας στο Διοικητικό Συμβούλιο και ήταν υπεύθυνη για τη σύνθεση της ετήσιας έκθεσης Βιωσιμότητας του Ομίλου. Από την ίδια θέση ήταν υπεύθυνη για το μάρκετινγκ 27 ξενοδοχειακών μονάδων και 9 εστιατορίων σε διάφορες αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ρωσία και το Ισραήλ. Έχει ηγηθεί διαφόρων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και ενήργησε ως Εκπρόσωπος Τύπου του Ομίλου συντονίζοντας τις δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου. 

  • Κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων ανέπτυξε την επικοινωνιακή στρατηγική και διεύθυνε το Γραφείο Τύπου του Συνδέσμου αλλά παράλληλα υλοποίησε σημαντικές εκστρατείες ανάπτυξης πόρων σε εθνικό επίπεδο  με τεράστια επιτυχία. Βοήθησε στην ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης δεδομένων για να ενισχύσει τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και διαχειρίστηκε το δίκτυο εθελοντών για να υποστηρίξει τις λειτουργίες του Συνδέσμου κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη πόρων. Η Ειρήνη συνεργάστηκε στενά με συμμετόχους όπως εταιρικούς χορηγούς, Υπουργεία, Ιατρικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους παράγοντες ενισχύοντας τη συνεργασία τους με τον Σύνδεσμο.

  • Στην Telia & Pavla BBDO όπου πέρασε 13 χρόνια της καριέρας της, διετέλεσε Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού για πελάτες από μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών κλάδων όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι τηλεπικοινωνίες, οι δημόσιες υποθέσεις, η εκπαίδευση, καταναλωτικά προϊόντα κ.α.

ω
 

-Τι σας ξεκουράζει μετά από μια πιεστική ημέρα;

Το θέμα με το οποίο ασχολούμαι είναι ένας σχετικά νέος τομέας και ως εκ τούτου ραγδαία αναπτυσσόμενος με εξελίξεις επί καθημερινής βάσης καθιστώντας τη συχνή και τακτική μελέτη γύρω από αυτό επιτακτική και έτσι κάθε βράδυ συνηθίζω να διαβάζω νέα, άρθρα, δημοσιεύματα κλπ για να παραμένω ενήμερη και επίκαιρη έτσι ώστε να μπορώ να μεταφέρω τις γνώσεις αυτές, τις τελευταίες τάσεις γύρω από τον τομέα αλλά και βέλτιστες πρακτικές στους πελάτες μας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα. Αυτό με ξεκουράζει γιατί η μάθηση για μένα είναι πάντοτε αναζωογονητική.

-Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας;

Οτιδήποτε έχει σχέση με την Αειφόρο Ανάπτυξη, τη Βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική συνοχή, όπως θέματα ισότητας, την αποδοχή της διαφορετικότητας κ.ο.κ. Όλα αυτά σε σχέση με την επιχειρηματικότητα- με ενδιαφέρουν τρομερά γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούμε να ανατρέψουμε την αρνητική πορεία της ανθρωπότητας που βιώνουμε σήμερα. Ο μόνος τρόπος να βρούμε λύση στις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, είναι με νέους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς τόσο σε προσωπικό αλλά και συλλογικό επίπεδο. 

-Ποια/ες θεωρείτε ότι ήταν από τις πιο σημαντικές σας ενέργειες στην μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία;

Όλες οι ενέργειες μας στη διάρκεια της επαγγελματική μας πορείας οδηγούν σε αυτό που είμαστε σήμερα και ως εκ τούτου τις θεωρώ όλες σημαντικές και πολύτιμες εμπειρίες τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές. Μέσα από αυτές, μαθαίνουμε, αποκτούμε πείρα και χτίζουμε στη γνώση με στόχο την αυτό βελτίωση, την προσωπική αλλά και επαγγελματική μας ανάπτυξη και ανέλιξη.

-Ποιος ο στόχος τα πλάνα σας από τη θέση που βρίσκεστε σήμερα;

Στόχος μας για τα επόμενα 5 χρόνια, είναι να εκπαιδευτεί η τοπική επιχειρηματική κοινότητα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, να αναγνωρίσει τη σημαντικότητα της ένταξης της βιωσιμότητας στην επιχειρησιακή τους στρατηγική, να εκτιμούν την αξία της βιωσιμότητας ως εργαλείο καλύτερης απόδοσης για κάθε τμήμα και όχι απλά ως ένα επικοινωνιακό τέχνασμα και τέλος, να ενθαρρύνουν την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού τους. 

Tags