Who is Who: Ανδρέας Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ

Ποιος είναι ο Ανδρέας Αθανασιάδης , ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου

Ο Ανδρέας Αθανασιάδης, γεννηθείς στις 14 Ιουνίου του 1970, ανέλαβε επίσημα την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) τον Αύγουστο του 2018. Είχε ενταχθεί στις τάξεις του Συνδέσμου από τον Μάιο του 2018.  Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στην Κύπρο και το Εξωτερικό, με ειδίκευση στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών στους κλάδους των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<    

Τα προηγούμενα τέσσερα  χρόνια υπήρξε Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ), ενώ μέχρι το 2014 ήταν για εννέα χρόνια Διευθυντής στο Τμήμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG. Στο εξωτερικό, έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες όπως οι Computer Associates, Bloomberg και Accenture.

Ο κ. Αθανασιάδης διαθέτει BSc in Computer Science από το SUNY Stony Brook, ΗΠΑ καθώς και MBA in Finance and Operations Management από το Stern School of Business, NYU, ΗΠΑ.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Από τον Μάιο του  2018 -  Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
Οκτώβριος 2014 - Μάιος 2018 Γενικός Διευθυντής OSEL Ltd (Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας) 
Σεπτέμβριος 2005 - Οκτώβριος 2014  Διευθυντής, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  KPMG Limited
Μάιος 2001 - Σεπτέμβριος 2005 Head of Professional Services, Informer (Cyprus) Ltd
Αύγουστος 2000 - Απρίλιος 2001 Ανώτερος Σύμβουλος, Accenture L.P. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Ιανουάριος 2000 -Αύγουστος 2000 Senior Software Engineer, Bloomberg L.P, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Μάιος 1994 - Δεκέμβριος 2000 Προγραμματιστής / Αναλυτής - Έρευνας και Ανάπτυξης στους Computer Associates International (CA), Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Εκπαίδευση

01/09/1996 - 01/01/2000 Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με διπλή έμφαση στα Χρηματοοικονομικά  & Διοίκηση Λειτουργιών (Finance and Operations Management) από το  Stern School of Business του Πανεπιστημίου NYU,  Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
01/09/1992 - 30/5/1994 Πτυχίο Πληροφορικής με διάκριση από το Πανεπιστήμιο SUNY Stony Brook, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
01/09/1987 - 30/06/1990 Δίπλωμα Πληροφορικής από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, Κύπρος

Μιλά την Ελληνική και την Αγγλική

Αρμοδιότητες του ως Γενικός Διευθυντής του ΣΑΕΚ

Ενεργεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εικόνας του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και γενικότερα της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο.
Διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες του Συνδέσμου που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου, του Σχεδίου Δράσης και του Προϋπολογισμού του Συνδέσμου

Διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού που εγκρίνει το ΔΣ του Συνδέσμου
Προετοιμασία και υποβολή μελετών / εγγράφων για ζητήματα / προβλήματα της βιομηχανίας. 
Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και τους Προέδρους των Επιτροπών του Συνδέσμου καταθέτουν θέσεις προς τους νομοθέτες και άλλους φορείς, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων της βιομηχανίας. 

Προετοιμασία σαφών και επαρκώς λεπτομερών εκθέσεων για όλα τα τρέχοντα θέματα που σχετίζονται με τον ασφαλιστικό κλάδο ή  και θέματα που εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις διάφορες Επιτροπές του Συνδέσμου.

Ποιο είναι ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο επίσημος φορέας της ασφαλιστικής βιομηχανίας της χώρας. Ως το αντιπροσωπευτικό σώμα της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας εργάζεται για την προβολή συλλογικών θέσεων και προτάσεων προς την εκτελεστική και νομοθετική Εξουσία. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται για τη διαμόρφωση πολιτικής με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό του κλάδου. Ο ρόλος του περιλαμβάνει, επίσης, την προώθηση των βέλτιστων προτύπων εξυπηρέτησης του κοινού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δραστηριοποιείται, φυσιολογικά, για την ενδυνάμωση του θεσμού της ασφάλισης και της περαιτέρω διεύρυνσης της ασφαλιστικής αγοράς.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Ο αναγνωρισμένος φορέας της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας έχει σήμερα ως μέλη 30 ασφαλιστικές εταιρείες που στο σύνολο τους αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 99% της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων στην εγχώρια αγορά. Ο ΣΑΕΚ τυγχάνει επίσης διεθνούς αναγνώρισης αφού είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών (Insurance Europe) και του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτασφάλισης (IUMI).  Συμμετέχει παράλληλα σε αρκετά άλλα διεθνή επαγγελματικά σώματα και επιτροπές. Επιπρόσθετα, ο σύνδεσμος είναι ο εκπρόσωπος της βιομηχανίας στα δύο εγχώρια επιχειρηματικά και εργοδοτικά σώματα, το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ.

Tags