Who is Who: Εύα Παπακυριακού-Εισαγγελέας ΚΔ, Επικεφαλής ΜΟ.Κ.Α.Σ.

Ποια είναι η επικεφαλής της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ) και Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Η κα. Εύα Παπακυριακού, δεν είναι μόνο υπεύθυνη της ΜΟ.Κ.Α.Σ, αλλά «ευθύνεται» για τη δημιουργία του οργανισμού, που στόχο έχει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με πτυχίο στη νομική και ασκώντας τη δικηγορία για αρκετά χρόνια, η κ. Παπακυριακού, εξελίχθηκε από Δικηγόρος της Δημοκρατίας, σε Δικηγόρο της Δημοκρατίας Α και σε Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας και σήμερα είναι Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Επιπλέον προεδρεύει, της Συμβουλευτικής Αρχής, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την εξέταση και παρακολούθηση των μέτρων εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το βιογραφικό της γεμάτο από σημαντικές συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς, όπως στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Egmont Group κ.α.

Ταυτόχρονα, πολύ συχνά συμμετέχει ως ομιλητής σε διεθνή Συνέδρια και δίδει διαλέξεις στη Κύπρο για τη σχετική νομοθεσία σε μέλη της Αστυνομίας, του Τμήματος Τελωνείων, Λειτουργών των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και μελών Επαγγελματικών Σωμάτων.

Μιλώντας στην Brief η κα Παπακυριακού, για την στιγμή που ξεχωρίζει στη μέχρι τώρα επαγγελματική της πορεία, «η δημιουργία της ΜΟΚΑΣ, χωρίς οποιαδήποτε οδηγία ή καθοδήγηση και η επιτυχής εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Οργανισμούς στα θέματα των αρμοδιοτήτων μου»

Η κα. Παπακυριακού γεννήθηκε στη Λευκωσία. 

u
Σπουδές:

  • Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Θηλέων Κύκκου

  • Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • University of Leicester (1988-1989) – Course in Anglo-Cypriot Legal Studies

Επαγγελματική πορεία:

  • Εγγράφηκε ως δικηγόρος το 1981 και άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα μέχρι το 1983, χρονιά κατά την οποία διορίστηκε διοικητική λειτουργός στην Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, όπου ασχολήθηκε με καθήκοντα νομικής φύσεως.

  • Το 1990 υπέβαλε αίτηση και διορίστηκε Δικηγόρος της Δημοκρατίας. 

  • Οκτώ χρόνια αργότερα προήχθη σε Δικηγόρο της Δημοκρατίας Α και το 2004 σε Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας.

  • Από την 1.12.2015 είναι Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στη Νομική Υπηρεσία ασχολήθηκε με όλους τους τομείς Δικαίου, περιλαμβανομένων δικαστηριακών υποθέσεων (ποινικών, αστικών, διοικητικού δικαίου) και το 1997 ο τότε Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αείμνηστος κ. Α. Μαρκίδης, της ανέθεσε, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα της, την ευθύνη της δημιουργίας της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης - της γνωστής ΜΟ.Κ.Α.Σ. - για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της οποίας προΐσταται μέχρι σήμερα και η οποία υπάγεται στη Νομική Υπηρεσία.

Ενδιαφέρουν και αυτά:

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς:

(Α) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

(α) Πολυθεματική Επιτροπή για τη Διαφθορά (Multidisciplinary Group on Corruption - G.M.C.)
Διετέλεσε εκπρόσωπος της Κύπρου από το 1996 έως το 2001, όταν η Επιτροπή περάτωσε τις εργασίες της και συνέβαλε στη διαμόρφωση του κειμένου των Συμβάσεων Ποινικού και Αστικού Δικαίου εναντίον της Διαφθοράς.

(β) Ένωση Κρατών Εναντίον της Διαφθοράς {Group of States Against Corruption (GRECO)}.
΄
-Ήταν από της σύστασης της, το 1999 η εκπρόσωπος της Κύπρου μέχρι το 2009.

(γ) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση των μέτρων Εναντίον του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Moneyval Committee).  

-Μετέχει από της σύστασης της, το 1997 μέχρι σήμερα, ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας.  Τον Δεκέμβριο 2007 εκλέγηκε μέλος της Διοικούσας Ομάδας της Επιτροπής και τον Μάρτιο 2009 εκλέγηκε Αντιπρόεδρος.

(δ) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης εναντίον του ξεπλύματος παράνομου χρήματος

-Ήταν η αντιπρόσωπος της Κύπρου από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής.

(ε) Επιτροπή για αξιολόγηση των κρατών-μελών της Σύμβασης εναντίον του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης Τρομοκρατίας
Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής από της σύστασης της το 2009-2015, μετά από εκλογές, για δύο θητείες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

Στα πλαίσια των Επιτροπών (β) και (γ) έλαβε μέρος σε Ομάδες Αξιολόγησης χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, για αξιολόγηση των μέτρων εναντίον της Διαφθοράς και του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. ´Εχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις Ομάδες Αξιολόγησης της Σλοβενίας, της Ιρλανδίας, της Ουγγαρίας και της Ρωσσικής Ομοσπονδίας.

(Β) ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
    
Αντιπροσώπευσε τη Κύπρο στις εργασίες της Επιτροπής για τη συνομολόγηση της "Διεθνούς Σύμβασης εναντίον του Οργανωμένου Εγκλήματος".

(Γ) EGMONT GROUP

Μετέχει ως Προϊστάμενη της Μονάδας της Κύπρου (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) στα Συνέδρια και τις Ομάδες Εργασίας του πιο πάνω Σώματος, που είναι η Διεθνής ´Ενωση των Μονάδων μεγάλου αριθμού χωρών παγκοσμίως, που ασχολούνται με υποθέσεις ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  Τον Ιούνιο 2006 εκλέγηκε μέλος της "Διοικούσας Επιτροπής" του εν λόγω Σώματος και εκπροσωπούσε τις χώρες της Ευρώπης, για διάστημα 3 χρόνων.

(Δ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

(α) Έλαβε μέρος στις συναντήσεις που πραγματοποιούντο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν συζητούντο θέματα των Κεφαλαίων “Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις” και “Ελεύθερη Διακίνηση Κεφαλαίων”. 

(β) European Judicial Network 

Είναι μία από τους συνδέσμους της Κύπρου του εν λόγω δικτύου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για σκοπούς συνεργασίας σε ποινικά θέματα, με άλλα κράτη-μέλη.
    
(γ) EU – FIU Platform

Αντιπροσωπεύει την ΜΟΚΑΣ στην εν λόγω Πλατφόρμα, όπου μετέχουν όλες οι Μονάδες των χωρών-μελών της Ε.Ε., για τα θέματα των Μονάδων (FIUs)
   
(δ) Προεδρία της Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο, προήδρευσε Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου, όπου συνομολογήθηκε με επιτυχία η νέα Οδηγία της Ε.Ε. για το πάγωμα και τη δήμευση παράνομων εσόδων.

Μελέτες/Διαλέξεις

Έχει δημοσιεύσει άρθρα στο Κυπριακό Τύπο για το ”ξέπλυμα παράνομου χρήματος”, και έχει εκπονήσει μελέτη για το Συμβούλιο της Ευρώπης, με θέμα “International Co-operation in the fight against Corruption and off-shore financial Centres: Obstacles and Solutions”, η οποία έχει περιληφθεί σε έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Επίσης σχετική μελέτη της έχει περιληφθεί στο Βιβλίο ”Οικονομικά Εγκλήματα στη Κύπρο: Μια πολυθεματική προσέγγιση” (2001).

Συμμετέχει ως Ομιλητής σε διεθνή Συνέδρια και δίδει διαλέξεις στη Κύπρο για τη σχετική νομοθεσία σε μέλη της Αστυνομίας, του Τμήματος Τελωνείων, Λειτουργών των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και μελών Επαγγελματικών Σωμάτων, όπως του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Συμβουλευτική Αρχή
Προεδρεύει,  της Συμβουλευτικής Αρχής, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους αρμόδιων Υπηρεσιών και του ιδιωτικού τομέα με στόχο την εξέταση και παρακολούθηση των μέτρων εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  Η εν λόγω Αρχή συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για τα εν λόγω μέτρα και για πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λάβει η Δημοκρατία.

>>> Όλες οι προσωπικότητες που παρουσίασε η στήλη Who is Who <<<

-Τι σας ξεκουράζει μετά από μια πιεστική ημέρα;
Ο αθλητισμός και συγκεκριμένα η γυμναστική, το περπάτημα και το κολύμπι είναι  μερικοί από τους τρόπους που επιλέγει  η κ. ΠΑπακυριακού για να 
αντιμετωπίσει ένα μακρύ κατάλογο από υποχρεώσεις και μια πιεστική ημέρα. 

Στη λίστα με τους τρόπους χαλάρωσης της, συμπεριλαμβάνεται ακόμη η συντροφιά από καλή παρέα, όπως με την οικογένεια και στενούς φίλους, μας είπε.

-Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας;
Ρωτώντας την για τα ενδιαφέροντα της, ήταν απόλυτη και σαφής, το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων, είναι από τα αγαπημένα της ενδιαφέροντα.

-Ποια/ες θεωρείτε ότι ήταν από τις πιο σημαντικές σας ενέργειες στην μέχρι τώρα πορεία σας; 
«Η δημιουργία της ΜΟΚΑΣ, χωρίς οποιαδήποτε οδηγία ή καθοδήγηση και η επιτυχής εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Οργανισμούς στα θέματα των αρμοδιοτήτων μου, που συνέβαλε στις επιτυχείς Αξιολογήσεις του Συστήματος της Κύπρου από Διεθνείς Οργανισμούς», ήταν καθοριστικής σημασίας στην επαγγελματική της πορεία, όπως μας είπε.

-Ποιος ο στόχος τα πλάνα σας για το 2020;
Να συνεχίσω να εργάζομαι με αφοσίωση για το καλό της Υπηρεσίας και της Κύπρου, είναι ο στόχος της για το υπόλοιπο του 2020, επεσήμανε.

b

 

Tags
Ξένια Προδρόμου