Who is Who: Γεώργιος Παπαγεωργίου ο Πρόεδρος της ΕΔΥ

Ποιος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου γεννήθηκε στις 4.2.1950 στην κατεχόμενη κοινότητα Κοιλάνεμος της επαρχίας Αμμοχώστου. Κατέχει πτυχίο Νομικής με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιo από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση από το State University of New York at Albany.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Πλούσιος ο επαγγελματικός του βίος. Μεταξύ άλλων υπήρξε Γενικός Διευθυντής των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Επίσης υπήρξε Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Το 1997 μέχρι και το 2001 ήταν Γραμματέας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας από όπου ξεκίνησε και την καριέρα του το στο δημόσιο ως Λειτουργός στο Γραφείο της ΕΔΥ το 1982. Διετέλεσε Πρόεδρος ή Μέλος σε διάφορα Συμβούλια, Επαγγελματικά Σώματα και Επιτροπές. Ο κ. Παπαγεωργίου διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας στις 2 Ιουλίου 2015.

Σπουδές
•Μεταπτυχιακός τίτλος (Master's Degree) στη Δημόσια Διοίκηση του State University of New York at Albany (1990-1991).
•Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το ΚΥΚΕΜ το 1986.
•Πτυχίο Νομικής (Ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1974-1978)
•Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου (1969-1972)

Εργασιακή και επαγγελματική εμπειρία

•Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014) για τη διδασκαλία θεμάτων για τη Δημόσια Διοίκηση. 
•Γενικός Διευθυντής των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2008-2013) και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Nοέμ. 2011 – Aπριλ. 2012)
•Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (2001-2008)
•Γραμματέας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) (1997-2001)
•Διοικητικός Προϊστάμενος του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως (1994-1997)
•Λειτουργός στο Γραφείο της ΕΔΥ (1982-1994).

Διετέλεσε Πρόεδρος/Μέλος σε διάφορα Συμβούλια/Επαγγελματικά Σώματα/Επιτροπές ως ακολούθως:
•Μη εκτελεστικό Μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών (Board of Directors) της Τράπεζας RCB (1.1.2015-1.7.2015).
•Πρόεδρος της Επιτροπείας της ΣΠΕ Λακατάμειας-Δευτεράς (Μάιος 2014-Νοέμβριος 2014).
•Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΤΙ (2008-2011
•Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΞΙΚ (2008 -2013)
•Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) (Θεσσαλονίκη) (2009-2013)
•Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (European Institute on Gender Equality) (2008-2011)
•Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλεγμένο Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Δημόσια Διοίκηση (Board of Governors and the Bureau of the European Institute of Public Administration (EIPA) (Maastricht – The Netherlands) (2001-2008).
•Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (2005-2008).
•Μέλος της ΜΕΠ, της ΜΕΠΕΥ και της ΜΕΠΑ (Μεικτές Επιτροπές που έχουν αρμοδιότητα την επίλυση επαγγελματικών διαφορών στη Δημόσια και την Εκπαιδευτική Υπηρεσία και την Αστυνομία) (2001-2008).
•Μέλος του ΔΣ του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας για τις Χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. 
•Μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο κ. Παπαγεωργίου διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας στις 2 Ιουλίου 2015.

Ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου γεννήθηκε στις 4.2.1950 στην κατεχόμενη κοινότητα Κοιλάνεμος της επαρχίας Αμμοχώστου

Είναι νυμφευμένος με τη Μαρία Παπαγεωργίου και έχει δύο θυγατέρες

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ΕΔΥ
Προτεραιότητα της επιτροπής είναι η πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Γραφείο της. Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη προχωρήσει σε ηλεκτρονικού τύπου συνεδριάσεις με τη χρήση του συστήματος "η-Συνεργασία" και έχει αναβαθμίσει και αξιοποιήσει την Ιστοσελίδα της, για πληρέστερη, έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία με τους πολίτες. Ήδη οι αποφάσεις της Επιτροπής για διορισμούς και προαγωγές αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, αμέσως μετά τη λήψη τους, ενώ υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις προγραμματισμένες προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις. Στην Ιστοσελίδα αναρτώνται επίσης ανακοινώσεις και δίνονται πληροφορίες που ενδιαφέρουν το κοινό. Σημαντικό βήμα στην προσπάθειά αυτή είναι το γεγονός ότι από 1.1.2018 αιτήσεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Στόχοι της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
Στόχος της Επιτροπής, είναι μέσα από μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της, να παρέχει υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας, με διαφάνεια και πλήρη σεβασμό στον πολίτη, με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις και τη νομολογία του Ανωτάτου και του Διοικητικού Δικαστηρίου, με τρόπο που να προάγει το περί δικαίου αίσθημα του πολίτη και με πιστή προσήλωση στις αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της απροσωποληψίας και της αντικειμενικότητας.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Όραμα και βασικός άξονας δράσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας είναι η στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας με το πλέον κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Tags
Ευαγόρας Προκοπίου