Who is Who: Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής ΑνΑΔ

Ποιος είναι ο Γενικός Διευθυντής Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, Γιάννης Μουρουζίδης

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

O Γιάννης Μουρουζίδης, ξεκίνησε το 1986 να εργάζεται στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως λειτουργός και μετά από 35 χρόνια, υπηρετώντας από διαφορετικές θέσεις, είναι σήμερα ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής.

Καίριο σημείο της επαγγελματικής του πορείας, όπως σημείωσε στην Brief, ήταν η πρόσληψη του στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού της ΑνΑΔ και η ενασχόλησή του με αντικείμενα εργασίας, τα οποία του έδωσαν τη δυνατότητα για ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτομίας. «Η ΑνΑΔ καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και από τους πρωτεργάτες στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού δικτύου για τον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες» τόνισε.

Ο κ. Μουρουζίδης είναι της φιλοσοφίας ότι ο καθοριστικός παράγοντας για μία καλή επαγγελματική πορεία, είναι η δίψα για μάθηση και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 •  Master of Business Administration, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο, (07/2001 – 06/2006).

 • M. Sc. in Operational Research, University of Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο, (10/1984 – 10/1985).

 •  Postgraduate Diploma in Mathematical and Statistical Techniques of Operational Research, University of Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο, (10/1983 – 07/1984).

 •  B. Sc in Engineering, Thames Polytechnic (τώρα ονομάζεται Greenwich University), Ηνωμένο Βασίλειο, (10/1980 – 07/1983).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Γενικός Διευθυντής, ΑνΑΔ από την 1η Νοεμβρίου 2021

 •  Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΑνΑΔ, (28/5/2020 – 31/10/2021).

 •  Διευθυντής Υπηρεσιών Κατάρτισης, ΑνΑΔ, (18/9/2018 – 31/10/2021).

 • Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού, ΑνΑΔ, (1/4/2017 – 17/9/2018).

 • Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού, ΑνΑΔ, (3/6/2013 – 31/3/2017).

 •  Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού, ΑνΑΔ, (1/8/2003 – 31/3/2017).

 • Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού, ΑνΑΔ, (1/10/1996 – 31/7/2003).

 •  Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού, ΑνΑΔ, (1/12/1986 – 30/9/1996).

 • Στατιστικός γραφέας στο Τμήμα Μάρκετινγκ, Κυπριακές Αερογραμμές, (1/3/1986 – 30/11/1986).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).

 • Εκπρόσωπος της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ReferNet, το οποίο δημιουργήθηκε από το Cedefop για την παροχή συνεχούς ενημέρωσης για τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Ένας από τους δύο εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ομάδα των Γενικών Διευθυντών για την επαγγελματική κατάρτιση (DGVT Group).

 >>> Διαβάστε περισσότερα Who is Who ΕΔΩ <<<

χ

-Τι σας ξεκουράζει μετα από μια κουραστική μέρα;

Μετά από τις πολλές ώρες στο γραφείο, με ξεκουράζει να παρακολουθήσω μία καλή ταινία για να ξεφύγει το μυαλό από τα θέματα της εργασίας.  Οι βραδινές έξοδοι με φίλους, για φαγητό και συζήτηση, είναι μία ευπρόσδεκτη αλλαγή από τη ρουτίνα.  Τέλος, ανεξάρτητα από την όποια κούραση, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, έχοντας τέσσερις κόρες και δύο εγγονάκια, πάντα με αναζωογονούν και μου δίνουν δύναμη για τη συνέχεια.

- Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας;

Σε αυτή τη χρονική στιγμή, τα ενδιαφέροντα έχουν περιοριστεί αρκετά εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεών μου.  Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία, για διάφορα θέματα, όπως για την ιστορία, την τεχνολογία, το περιβάλλον αλλά και μυστηρίου και επιστημονικής φαντασίας.  Μου αρέσει να ενημερώνομαι για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις πιθανές αλλαγές στο μέλλον.  Τέλος, απολαμβάνω το περπάτημα, ειδικά στη φύση.

 

- Ποια/ες θεωρείτε ότι ήταν από τις πιο σημαντικές σας ενέργειες στην μέχρι τώρα πορεία σας;

Θεωρώ ότι ήταν η πρόσληψη μου στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού της ΑνΑΔ και η ενασχόλησή μου με αντικείμενα εργασίας, τα οποία ήταν ενδιαφέροντα και μου έδωσαν τη δυνατότητα για ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτομίας.  Από το ερευνητικό έργο με το οποίο ασχολήθηκα, θεωρώ ότι ξεχωρίζει η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση για όλα τα επαγγέλματα της Κύπρου, για μία δεκαετή περίοδο.  Όταν μου ανατέθηκε το έργο αυτό, ελάχιστα γίνονταν τόσο στην Κύπρο όσο και σε Ευρωπαϊκές χώρες.  Μέσα από το έργο αυτό, η ΑνΑΔ καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα αυτό, καθώς και από τους πρωτεργάτες στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού δικτύου για τον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες (Skillsnet).

Πιστεύω ότι η δίψα για μάθηση και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων είναι από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για μία καλή επαγγελματική πορεία.

-Ποιος ο στόχος /τα πλάνα σας ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΔ;

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο της οικονομίας μας.  Οι ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία και στα επαγγέλματα καθιστούν αδήριτη ανάγκη τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων.  Η προσαρμογή των ατόμων θα γίνεται στον χώρο της εργασίας και στόχος μου είναι να βελτιώσουμε τις υφιστάμενες δραστηριότητες της ΑνΑΔ αλλά και να αναπτύξουμε νέες και καινοτόμες δραστηριότητες, ώστε η Κύπρος να έχει ανθρώπινο δυναμικό που να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και την κατάλληλη νοοτροπία.

Η ΑνΑΔ έχει αναλάβει τέσσερα νέα έργα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026, καθώς και άλλα δύο έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 και βασική επιδίωξη μου είναι αυτά να στεφθούν με επιτυχία.

Για να πετύχουν όλες οι στοχεύσεις της ΑνΑΔ, βασική προϋπόθεση αλλά και επιδίωξη μου είναι η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η μηχανοργάνωση και αυτοματοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η καλύτερη οργάνωση του οργανισμού, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού.  Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για όλες τις δραστηριότητες της ΑνΑΔ, είναι σημαντικός στόχος μου.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την πλήρη λειτουργία της ψηφιακής πύλης «Ερμής», η οποία προσδοκώ ότι θα οδηγήσει την ΑνΑΔ σε μία νέα εποχή, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα ανταπόκρισής της.
 

 

 

 
Tags
Ξένια Προδρόμου