Who is Who: Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου - Eπίτροπος Νομoθεσίας

Ποιά είναι η Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, η Eπίτροπος Νομoθεσίας

Η Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1964. Είναι παντρεμένη με το Χαράλαμπο Ζαννέτο, και έχει τρία κορίτσια ηλικίας 24, 21 1/2  και 16. 

Η κ.Ζαννέτου αποφοίτησε με άριστα από το Γυμνάσιο Κύκκου Β΄ το 1982. Επέλεξε το Λονδίνο για να σπουδάσει Νομική. Συγκεκριμένα κατέχει δίπλωμα LL.B από το Queen Mary College, University of London και ακολούθως απέκτησε τον τίτλο του Barrister at Law από το Middle Temple, επίσης του Λονδίνου.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Ερχόμενη πίσω στην Κύπρο αρχικά, εργάστηκε στα δικηγορικά γραφεία, Λ. Παπαφιλίππου και Σία (συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ), Κώστα Ιντιάνου και με τελευταίο το δικηγορικό γραφείο του πατέρα της Τάκη Λ. Χριστοδουλίδη και Σία, μέχρι το 1990 που εργοδοτήθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ως Δικηγόρος της Δημοκρατίας. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, πρίν από τον διορισμό της στο αξίωμα της Επιτρόπου Νομοθεσίας κατείχε τη θέση του Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από το 2014 και ήταν  υπεύθυνη δύο τομέων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Τομέα Διοικητικού Δικαίου και του Τομέα Αστικού Δικαίου. Ήταν επίσης από το 2002, υπεύθυνη του Τομέα Βίας στην Οικογένεια της Νομικής Υπηρεσίας και  μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια.

Ήταν από το 2015 μέλος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (Κ.Ο.Π.Π.) από το 1997. Από το 2015 είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Εργασία και στην Εκπαίδευση (διορισμός από την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).  

η

Επιπλέον, εκτός από την επι 30 χρόνια έντονη δικαστηριακή της ενασχόληση με ακροάσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, των Επαρχιακών Δικαστηρίων και των  Οικογενειακών  όλων των επαρχιών, ασχολήθηκε με διάφορα θέματα γνωμοδοτήσεων προς όλα τα Υπουργεία, Τμήματα/Υπηρεσίες και την Αστυνομία, θέματα νομοτεχνικού ελέγχου, σύνταξη νομοσχεδίων, θέματα οικογενειακού δικαίου, θέματα ανηλίκων, σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και εμπορίας προσώπων, θέμα για το οποίο μετείχε  στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ασχολήθηκε, επίσης, εκτεταμένα, με υποθέσεις ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Ταυτόχρονα, ασχολήθηκε  με φορολογικές υποθέσεις, εμπορικών σημάτων, εταιρειών, αλλοδαπών, πολιτογραφήσεων και αφαιρέσεων υπηκοότητας, αιτητών διεθνούς προστασίας, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων αορίστου χρόνου, αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας για αντισυνταγματικά νομοθετήματα, υποθέσεις γονικής μέριμνας και υιοθεσίας εκπροσωπώντας στο Οικογενειακό Δικαστήριο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, υποθέσεις διεθνών  απαγωγών παιδιών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης για τις Διεθνείς Απαγωγές Παιδιών, εκπροσωπώντας του Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, παρακολούθησε σεμινάρια και παρευρέθηκε σε συναντήσεις της Διεθνούς Διάσκεψης  της Χάγης, για το θέμα.

Επίσης, συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές  και σεμινάρια και κάποτε ως εκπαιδεύτρια για τα θέματα στα οποία ειδικεύεται. 

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Η κ. Ζαννέτου, ήταν  μέλος της  Επιτροπής Εποπτείας Καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και μέλος του  Συμβουλίου ΦΩΝΗ, που παρακολουθεί την Εθνική Στρατηγική για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.  

Στα θέματα βίας στην οικογένεια, εκτός από τη συμμετοχή της στη Συμβουλευτική Επιτροπή, έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και έχει προβεί ή ίδια για χρόνια σε εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών και άλλων δημόσιων λειτουργών παγκύπρια και έχει προσκληθεί από διάφορους φορείς για να κάνει ομιλίες για θέματα διοικητικού δικαίου,  βίας κατά ανηλίκων, βίας κατά των γυναικών και γενικά βίας στην οικογένεια, όπως και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. 

Για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, το 2014 ανάλαβε τη σύνταξη της νέας νομοθεσίας και της εναρμόνισής της με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και τη Σύμβαση Λανζαρότε. Επίσης, συμμετείχε στη σύνταξη του Νόμου για την Πολιτική Συμβίωση και ανάλαβε σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την επεξεργασία των νομοσχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και του νομοσχεδίου για την ταυτότητα φύλου.

- Ποια/ες θεωρείτε ότι ήταν από τις πιο σημαντικές σας ενέργειες στην μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία; 

«Τα τριάντα χρόνια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος ήταν πάρα πολλά, χειρίστηκα πολλές υποθέσεις διαφόρων θεμάτων  δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αλλά πάντα θεωρούσα τις πιο σημαντικές για μένα όσες είχαν σχέση με παιδιά αφού καθήκον μου ήταν ως δικηγόρος του κράτους να διασφαλίσω  τα δικαιώματα τους και το καλύτερο συμφέρον τους», είπε στην Brief.

«Επίσης σταθμός ο χειρισμός με επιτυχία των αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας για αντισυνταγματικά νομοθετήματα. Περαιτέρω η δημιουργία  νέων νόμων σε σημαντικά θέματα όπως η Ακαδημία Τεχνών Γραμμάτων και Επιστημών, ο Νόμος για τη Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας, ο Νόμος για την Εμπορία Προσώπων, η συμβολή μου στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, ο Νόμος για το Σύμφωνο Συμβίωσης και τώρα ο περί Δήμων Νόμος που αφορά  τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης».

v

-Ποιος ο στόχος-τα πλάνα σας για το 2020;

«Στόχος μου, ανέφερε στην Brief. είναι η επέκταση του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας και η ενίσχυση του γραφείου της Επιτρόπου ούτως ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που μου έχουν ανατεθεί αλλά και στα επίπεδα που υπάρχουν σε άλλα προηγμένα κράτη».

«Επίσης η άμεση συνεργασία μου με τα Υπουργεία και άλλους θεσμούς», τόνισε, «για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων ούτως ώστε να μπορώ να συμβάλλω ουσιαστικά στη δημιουργία, προώθηση και αναθεώρηση του ορθού νομοθετικού πλαισίου, μέσω  και μελετών ή/και έρευνας που θα καταλήγουν σε ορθές εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό και αναθεώρηση του δικαίου γενικότερα«.

«Η ετοιμασία αυτεπάγγελτων εισηγήσεων  προς την κυβέρνηση για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση, τη συμπλήρωση, την ενοποίηση, την κωδικοποίηση ή/και την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας«. 

Η Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου είναι μέχρι σήμερα εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου για το θέμα του Οικογενειακού Δικαίου.  

n

 

Tags
Ξένια Προδρόμου