Who is Who: Ρόνα Πετρή Κασάπη, Πρόεδρος Αρχής Ραδιοτηλεόρασης

Ποια είναι η Ρόνα Πετρή Κασάπη η Πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Η Ρόνα Πετρή Κασάπη γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατάγεται από τη Λευκωσία.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον Ιούλιο του 2017 , την Ρόνα Πετρή Κασάπη, Αντιπρόεδρο τότε του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του Αλέκου Ευαγγέλου, ο οποίος παραιτήθηκε. Είναι Δικηγόρος, εγγεγραμμένη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 1992. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Από το 1991 μέχρι το 2004 εξάσκησε το επάγγελμα του Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο, με ειδίκευση στο Ναυτικό και στο Εμπορικό Δίκαιο. Το 2004 ανέλαβε τη θέση της Εσωτερικής Νομικού Συμβούλου της εταιρείας Α/φοι Λανίτη Λτδ / Coca-Cola Κύπρου. Από το 2006 μέχρι το 2015 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του πολυεθνικού Ομίλου εταιρειών Coca Cola Hellenic Bottling Company στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Από το 2005 μέχρι το 2016 διετέλεσε Πάρεδρος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. Τον Ιούνιο του 2016 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 ανέλαβε τη θέση της Αντιπροέδρου του Συμβουλίου.

Τον Ιούλιο του 2016 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.  Τον Φεβρουάριο του 2017, διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής.

Εκπαίδευση

  • Φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.
  • Κάτοχος πτυχίου LL.B (Bachelor of Laws, Hons) (University of East Anglia, Norwich, United Kingdom)
  • Κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M (Master of Laws) στο Ναυτικό Δίκαιο (King’s College, University of London)
  • Κάτοχος του τίτλου Barrister-at-Law (Gray’s Inn, Inns of Court, London).

Επαγγελματική πορεία

Είναι Δικηγόρος, εγγεγραμμένη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 1992.

Από το 1991 μέχρι το 2004 εξάσκησε το επάγγελμα του Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο, με ειδίκευση στο Ναυτικό και στο Εμπορικό Δίκαιο.

Το 2004 ανέλαβε τη θέση της Εσωτερικής Νομικού Συμβούλου της εταιρείας Α/φοι Λανίτη Λτδ / Coca-Cola Κύπρου.

Από το 2006 μέχρι το 2015 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του πολυεθνικού Ομίλου εταιρειών Coca Cola Hellenic Bottling Company στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπου εκτελούσε καθήκοντα ως:

  • Μέλος της Διευθυντικής Ομάδας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου, Μέλος της Ηγετικής Μονάδας της εταιρείας Coca-Cola Hellenic και Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων στην Επιχειρησιακή Μονάδα Κύπρου∙
  • Λειτουργός Συμμόρφωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπου χειριζόταν τα θέματα που αφορούσαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για λογαριασμό της εταιρείας Lanitis Bros Public Ltd.

Το 2006 διορίστηκε ως Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, και Νομικός Σύμβουλος/Διευθύντρια Εταιρικών Θεμάτων, των Κυπριακών οντοτήτων του Ομίλου Coca-Cola Hellenic, θέσεις που κατέχει μέχρι και σήμερα.

Από το 2005 μέχρι το 2016 διετέλεσε Πάρεδρος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.

Τον Ιούνιο του 2016 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 ανέλαβε τη θέση της Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Εξεταστικής Επιτροπής για τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τον Ιούλιο του 2016 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

Τον Φεβρουάριο του 2017, διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής.

Τον Ιούλιο του 2017 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 2020-22 

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για τα έτη 2020-2022 είναι προσανατολισμένο στο μέλλον, στην εξέλιξη, στην προσαρμογή με τα δεδομένα των καιρών και βασισμένο σε βασικές αξίες της Αρχής, επισήμανε η Πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Ρόνα Κασάπη. Βασική επιδίωξη του εν λόγω Σχεδίου είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Αρχής, καθώς επίσης και η παροχή ενός πλαισίου για την επιτυχημένη λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Η Αποστολή & Ρόλος της Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του ευρύτερου έργου της Αρχής είναι η διαφύλαξη του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Ωστόσο, για να καταστεί εφικτή η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, και προκειμένου να μη παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να προκαλείται βλάβη στους τηλεθεατές και ακροατές, είναι απαραίτητο να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί.

Η ανάγκη ύπαρξης ρυθμίσεων, προκύπτει από ποικίλους λόγους που σχετίζονται α) με το ρόλο, τη φύση και την αποστολή της ραδιοτηλεόρασης και β) με το γεγονός ότι τα ραδιοκύματα αποτελούν δημόσιο αγαθό και μέρος του εθνικού μας πλούτου, επομένως η εκμετάλλευση τους πρέπει να αποσκοπεί στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και να μεγιστοποιεί το κοινωνικό όφελος.

Η ανάγκη ύπαρξης ρυθμίσεων, στοχεύει στη διαφύλαξη:
• του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο επιβάλλεται να ασκείται με τρόπο που να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα άλλων
• της ελεύθερης και πολυφωνικής πληροφόρησης, ως προϋπόθεσης για τη διαμόρφωση άποψης και τη λήψη απόφασης
• της διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία ολιγοπωλιακών ή μονοπωλιακών συνθηκών
• των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από ανεπιθύμητα πρόσωπα.
 

Tags
Ευαγόρας Προκοπίου