Who is Who: Στέλιος Αχνιώτης ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ

Ποιος είναι ο Στέλιος Αχνιώτης, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ

Ο Στέλιος Αχνιώτης κατάγεται από το Καλό Χωριό Σολέας. Φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Σολέας μέχρι το 1974 και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Πεδουλά (1976). Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984). Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Manchester – UMIST (ΗΒ) απέκτησε τον τίτλο M.Sc in Construction Project Management (1996). 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Κατά την περίοδο 1984 - 1990 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε αρχιτεκτονικό γραφείο, όπου απασχολήθηκε ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Από το 1990 μέχρι το 1997 διατηρούσε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο παρέχοντας υπηρεσίες Συμβούλου Μελετητή και Διευθυντή Έργου για έργα στη Κύπρο και το εξωτερικό.

Από τον Νοέμβριο 1997 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Eίναι επικεφαλής του Τομέα Κατασκευών και Διεύθυνσης Έργων. Για την περίοδο 2010 -2015, με απόφαση του Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου, διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.).

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με πολύχρονη συμμετοχή στο ΚΔΣ. Διετέλεσε ΓΓ και για τρεις διετίες πρόεδρος του Συλλόγου.
Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) για σειρά ετών ως εκπρόσωπος του ΣΠΟΛΜΗΚ.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Επιστημονικής Εταιρείας Γεωτεχνικής Μηχανικής ΚΕΕΓΜ) και ήταν Αντιπρόεδρος του ΔΣ για την περίοδο 2016 - 2018.

Από το 1999 διετέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ, όπου, κατά την περίοδο 2005-2011 κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Κατά την ίδια περίοδο ανέπτυξε ιδιαίτερη δράση με συμμετοχή σε αρκετές ομάδες εργασίας, επιτροπές και άλλες δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Εκπροσώπησε το ΕΤΕΚ στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας για σειρά ετών. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΕΤΕΚ από 2011 μέχρι 2017. Από τον Ιούνιο 2017 επανεξελέγη Πρόεδρος του Επιμελητηρίου για τριετή θητεία.
Από το 2016 είναι Πρόεδρος της τοπικής επιτροπής (Κύπρου) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μηχανικών (FEANI).

Για την περίοδο 2016–2018 εξελέγη μέλος της διμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (ECEC).

Κύρια επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του αποτελούν οι γενεσιουργές αιτίες για τη δημιουργία συγκρούσεων και αντιδικιών και η αντιμετώπιση και επίλυση των διαφορών που αναφύονται στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων και η Διεύθυνση κατασκευαστικών έργων. Είναι εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας και Διαιτητής στα ειδικά μητρώα του ΕΤΕΚ.

Συμμετείχε σε πληθώρα συνεδρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε ευρύ φάσμα αντικειμένων και αρθρογράφησε στον τύπο για ποικίλα θέματα.

Είναι πατέρας δύο παιδιών.

Εκπαίδευση
Ελληνικό Γυμνάσιο Σολέας μέχρι το 1974
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Πεδουλά το 1976
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1984
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Manchester – UMIST (ΗΒ) απέκτησε τον τίτλο M.Sc in Construction Project Management 1996

Επαγγελματική κατάρτιση
1984 – 1990 Στον ιδιωτικό τομέα σε αρχιτεκτονικό γραφείο
1990 -1997 Διατηρούσε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο παρέχοντας υπηρεσίες Συμβούλου Μελετητή και Διευθυντή Έργου για έργα στη Κύπρο και το εξωτερικό.
1997 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου
2010 -2015 Μέλος του ΔΣ του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.).
2016 – 2018 Ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Επιστημονικής Εταιρείας Γεωτεχνικής Μηχανικής ΚΕΕΓΜ) 
Από 1999 διετέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ -  κατά την περίοδο 2005-2011 κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα
2011 μέχρι σήμερα Πρόεδρος του ΕΤΕΚ 

 

Ο θεσμικός ρόλος του Επιμελητηρίου
Η Πολιτεία εμπιστεύτηκε θεσμοθετημένο ρόλο και το Επιμελητήριο, με το έργο και τη δράση του, έχει αναδειχθεί και συνάμα πλέον καθιερωθεί, ως ο Σύμβουλος του Κράτους και των πολιτών για τεχνικά θέματα και σημαντικός κοινωνικός εταίρος στον τόπο μας.

Στόχοι για  την τριετία 2017 - 2020
Στόχος  για  τη τριετία (2017-2020) είναι η περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου και του λόγου του Επιμελητηρίου στα τεχνικά και επιστημονικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τα Μέλη του, η συνέχιση και αναβάθμιση της προσφοράς προς τα Μέλη σε σχέση με την επιμόρφωση και τα επαγγελματικά θέματα, με προτεραιότητα στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των νέων επιστημόνων μας, καθώς και η ενίσχυση της προσπάθειας για καθιέρωση στην κυπριακή κοινωνία δομών, θεσμών και νομοθεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφάλειας του πολίτη. Το σημαντικότερο, ίσως, ζητούμενο είναι η επικράτηση τέτοιας κουλτούρας όπου το συλλογικό συμφέρον θα υπερισχύει του ατομικού και πρόσκαιρου οφέλους.
Θεμελιώδης και βασική  επιδίωξη στους τομείς ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου είναι να είναι πρωτοποριακοί. Αδιαπραγμάτευτος όρος ότι σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας για τα τεχνικά έργα και μελέτες, εκπτώσεις και μετριότητες δεν έχουν θέση.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Ως επιμελητήριο έχουμε υποχρέωση να αξιοποιήσουμε τις πολλές δυνατότητες του επιστημονικού κόσμου, ώστε να συμβάλουμε και εμείς από την πλευρά μας στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας μας και την αναβάθμιση της χώρας μας στον επιστημονικό και τεχνολογικό χάρτη και να νιώθουμε περήφανοι γι αυτό σημπλήρωσε. Στόχος ηκαταπολεμήσει της μετριότητας, την ανεργίας και τη μιζέρια της, να ενισχύσουμε τις αντιστάσεις και την αντοχή του λαού και κοινωνίας.  Παράλληλα, το Επιμελητήριο θα συνεχίσει από την πλευρά του τη συνεργασία του με τους Τουρκοκύπριους συνάδελφους Μηχανικούς για θέματα κοινού ενδιαφέροντος προσδοκώντας τη μέρα που όλοι οι Μηχανικοί της Κύπρου θα εργάζονται και θα συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια για το καλό του τόπου  κάτω από την ίδια στέγη.

Tags
Ευαγόρας Προκοπίου