Who is Who: Τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας/Ανταγωνιστικότητας

Ποιοι είναι τα "μυαλά" του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Υλοποιώντας τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημιουργία εθνικών συμβουλίων παραγωγικότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, και με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των πολιτικών στον τομέα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε τον Ιούνιο του 2018 στη σύσταση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου με την απόφαση αρ. 85.108 του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρία του στις 13/6/2018.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Τα άτομα που απαρτίζουν το Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας είναι:

 • Τάκης Κληρίδης – Πρόεδρος
 • Παύλος Φωτιάδης – Μέλος
 • Δρ. Έλενα Ανδρέου – Μέλος
 • Δρ. Ανδρέας Ασσιώτης – Μέλος
 • Δρ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου – Μέλος
 • Τάσος Αναστασίου – Μέλος
 • Γεώργιος Κοιτάζος – Μέλος
 • Ανδρέας Ψαράς – Μέλος
 • Ειρήνη Πική - Μέλος
   

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο Συμβούλιο, βάσει της πιο πάνω απόφασης του ΥΣ είναι οι ακόλουθες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της οικονομίας καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν σε συστηματική βάση, μέσω της εξέτασης ενός ευρέος φάσματος διεθνώς αναγνωρισμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς καθώς και με ανταγωνιστικές χώρες, με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τις προβληματικές πτυχές.
 • Διάγνωση των αδυναμιών και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις σε τομείς προτεραιότητας και για συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής προς αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Ετοιμασία ετήσιας Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας, η οποία θα υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και θα δημοσιοποιείται. Η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας θα αποτελεί το κύριο αναλυτικό εργαλείο του Συμβουλίου και θα περιλαμβάνει:

α. συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας διεθνώς και έναντι επιλεγμένων χωρών,
β. συμπεράσματα σχετικά με προβληματικές πτυχές και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, και
γ. εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται η λήψη μέτρων πολιτικής για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί.

 • Ετοιμασία επιπρόσθετων εκθέσεων, όπου αυτό απαιτείται, αναφορικά με συγκεκριμένες πτυχές της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας οι οποίες θα θεωρηθούν προβληματικές από το Συμβούλιο, και για τις οποίες θα παρέχονται συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωση μέσω της λήψης συγκεκριμένων πρακτικών μέτρων.
 • Ετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης αναφορικά με τις εργασίες του Συμβουλίου.
 • Διεξαγωγή διαλόγου με τους οργανωμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα σε θέματα που άπτονται της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας.
 • Συνεργασία με αντίστοιχα Συμβούλια άλλων κρατών μελών της ΕΕ καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.

Σύντομα βιογραφικά για τα μέλη του συμβουλίου

hjkΤάκης Κληρίδης - Πρόεδρος
Ο κ. Κληρίδης, πρώτος Πρόεδρος του Συμβουλίου, διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών κατά την περίοδο Μαρτίου 1999 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2003. Σπούδασε στην Αγγλία Διοίκηση Επιχειρήσεων και ακολούθως πέρασε τις εξετάσεις του ACCA. Είναι Fellow του Chartered Association of Certified Accountants – UK. Εργάστηκε στην Αγγλία και Ελλάδα και επέστρεψε στην Κύπρο το 1977 όπου εργάστηκε στον οίκο Μεταξάς, Λοϊζίδης, Συρίμης & Σία (KPMG) όπου έγινε συνέταιρος το 1981. Διετέλεσε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

ghΠαύλος Φωτιάδης - Μέλος

Ο κ. Φωτιάδης σπούδασε Οικονομικά στο Harvard University στις ΗΠΑ και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD Business School στη Γαλλία. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης από το 1990. Από το 2016 κατέχει τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης, η οποία εκπροσωπεί 8500 ζυθοποιεία και τους εθνικούς αντιπροσώπους 29 χωρών.

as

Δρ. Έλενα Ανδρέου - Μέλος

Η κα Ανδρέου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Στατιστικής από το Queen Mary College του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου, τίτλου MBA με ειδίκευση τα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Nottingham και διδακτορικού από το University of Manchester. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει δημοσιεύσεις σε θέματα οικονομετρίας και οικονομικών. Από το 2016 είναι επίσης Διευθύντρια του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

jutrt

Δρ. Ανδρέας Ασσιώτης - Μέλος

Ο κ. Ασσιώτης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών, μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο N.Ιλινόις των ΗΠΑ. Είναι Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, μιας από τις τρεις συστημικές τράπεζες στην Κύπρο. Διατελεί ακαδημαϊκός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με αριθμό δημοσιεύσεων σε ακαδημαϊκά περιοδικά στον τομέα των μακροοικονομικών. Είναι πρόσθετα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Blockchain Technologies Centre.

jglop

Δρ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου - Μέλος

Ο κ. Παπαγεωργίου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία από το Kings College και διδακτορικό στην Πολιτική Φιλοσοφία στο UCL στο Λονδίνο. Από το 1991 εργάστηκε σε διευθυντική θέση στο Κέντρο Ερευνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την περίοδο 2011-2016 διετέλεσε βουλευτής και συμμετείχε στις Επιτροπές Οικονομικών και Ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι εταίρος του Φόρουμ του Νταβός για το διεθνές πρόγραμμα μέτρησης της ανταγωνιστικότητας.

kjghyu

Τάσος Αναστασίου - Μέλος

Ο κ. Αναστασίου κατέχει Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το London School of Economics. Εργάστηκε αρχικά στην PwC και είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW), κάτοχος του Advanced Corporate Finance qualification του ICAEW και του Chartered Institute of Securities and Investments, και του διπλώματος διοίκησης εταιρειών του Institute of Directors. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου που δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Είναι Διοικητικός Σύμβουλος σε Δημόσιες Εταιρείες και διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

gjjjj

Γεώργιος Κοιτάζος - Μέλος

Ο κ. Κοιτάζος κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Warwick και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Κατά την περίοδο 2009-2014, εργάστηκε ως αναλυτής και οικονομικός λειτουργός στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Από τον Απρίλιο του 2014 κατέχει διευθυντική θέση σε όμιλο τουριστικών επιχειρήσεων.

asdfghjj

Ανδρέας Ψαράς - Μέλος

Ο κ. Ψαράς κατέχει πτυχίο Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών με minor στη Φιλοσοφία από το Queens College του CUNY της Νέας Υόρκης και μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο Fordham των ΗΠΑ. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας στα πανεπιστήμια St John’s University και CUNY στις ΗΠΑ και European University και University of Nicosia στην Κύπρο. Το 2007 δημιούργησε το Οινοποιείο Μακκάς το οποίο διευθύνει.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 15 Νοεμβρίου 2019, διόρισε την κα Ειρήνη Πική ως νέο Μέλος του Συμβουλίου. Είναι επικεφαλής - ανώτερος λειτουργός Προγραμματισμού στην διεύθυνση στρατηγικής και επικοινωνίας του Υπουργείου Οικονομικών

Tags
Ευαγόρας Προκοπίου