Who is Who: Τασούλα Ιερωνυμίδου - Γενική Διευθύντρια Βουλής

Ποια είναι η Γενική Διευθύντρια της Βουλής, Τασούλα Ιερωνυμίδου

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Γεννήθηκε στη Λάρνακα όπου και διαμένει μόνιμα με την οικογένειά της.

Σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Leicester και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Ύστερα από τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου και την εγγραφή της στο Μητρώο Δικηγόρων, άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για μικρό διάστημα. 

Απέκτησε μεγάλη πείρα σε κοινοβουλευτικά ζητήματα και θέματα λειτουργίας της Βουλής, καθώς και σε θέματα νομοτεχνικής και νομοπαρασκευαστικής φύσεως, επεξεργασίας νομοσχεδίων και σύνταξης θεσμικών προτάσεων νόμου.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 η κα. Τασούλα Ιερωνυμίδου διορίστηκε στη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • LLM Πανεπιστήμιο Κύπρου (Γενική κατεύθυνση).
 • Commercial Arbitration School of Law, Uclan Cyprus (Professional).
 • LLM – University of Leicester – European Union Law (Commercial).
 • Νομική Σχολή  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Η κα. Ιερωνυμίδου, διορίστηκε το 1988 στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών στη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

 • Ανήλθε ιεραρχικά σε όλες τις βαθμίδες της υπηρεσίας της, φτάνοντας στη θέση της Διευθύντριας Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

 • Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της άσκησε καθήκοντα γραμματέα σε μεγάλο αριθμό κοινοβουλευτικών επιτροπών, μόνιμων, ειδικών και Ad Hoc, καθώς και υποεπιτροπών.  

 • Διετέλεσε ειδικότερα γραμματέας των επιτροπών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Νομικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Κανονισμού, Εγκληματικότητας, Περιβάλλοντος, Προσφύγων-Εγκλωβισμέων-Αγνοουμένων-Παθόντων, Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

-Τι σας ξεκουράζει μετά από μια πιεστική ημέρα;

Αυτό που με ηρεμεί μετά από μια κουραστική ημέρα είναι να ακούω μουσική και να διαβάζω.

-Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας;

Η Φιλοσοφία, η Ιστορία, το Δημόσιο Δίκαιο και  άλλα Συνταγματικά θέματα, είναι ανάμεσα στα ενδαιφέροντα μου, καθώς και τα θρησκευτικά βιβλία.  Ακόμη, με ενδιαφέρει η κλασσική μουσική και η όπερα. 

-Ποια/ες θεωρείτε ότι ήταν από τις πιο σημαντικές σας ενέργειες στην μέχρι τώρα πορεία σας;

Από τις σημαντικότερες μου ενέργειες ξεχωρίζω την:

 • Μετάφραση της μελέτης της Διεθνούς Τράπεζας για το Διαχειριστικό Σχέδιο του Ακάμα.

 • Μελέτη και προώθηση προς ψήφιση της Φορολογικής Μεταρρύθμισης του 2004.

 • Σύνταξη πορίσματος για τη Χρηματιστηριακή κρίση του 2000. 

 • Συστηματοποίηση της μελέτης του κρατικού προϋπολογισμού.

 • Μελέτη και σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

 • Σύνταξη της τελευταίας εκτεταμένης τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επίσης, η επιμέλεια μεγάλου αριθμού θεσμικών νομοθετημάτων και σύνταξη θεσμικών προτάσεων νόμου, με πιο πρόσφατες τη νομοθεσία για τον σεξισμό, πρότασης νόμου για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος που ενσωματώνει τόσο παραβιάσεις σε εθνικό επίπεδο όσο και ενωσιακές παραβιάσεις, τη σύνταξη νομοθεσίας για την προστασία των «εγκλωβισμένων αγοραστών» κατά τρόπο που να εξισορροπείται η προστασία του δημοσίου συμφέροντος με την παρέμβαση σε συνταγματικά δικαιώματα, πρότασης νόμου για τη θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος της «γυναικοκτονίας» και πρότασης νόμου για αποκατάσταση των καταδικασθέντων που εντάσσονται στα κέντρα απεξάρτησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών προγραμμάτων.

-Ποιος ο στόχος /τα πλάνα σας από την θέση σας ως ΓΔ της Βουλής

Στόχος της είναι να συμβάλει από τη θέση της στην εύρυθμη και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργία του νομοθετικού σώματος και στην υλοποίηση των στόχων της Προέδρου  της Βουλής σε όλα τα επίπεδα. 

Θέλει επίσης να συμβάλει στην προαγωγή της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των θεσμών, όπως και μεταξύ βουλευτών και προσωπικού της Βουλής και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Βουλής με σεβασμό στην αποστολή της κάθε μίας.  Τέλος, θέλει να προωθήσει την αναβάθμιση της ποιότητας των κειμένων που υποβάλλονται στη Βουλή προς ψήφιση από γλωσσικής, συντακτικής και νομοτεχνικής πλευράς, μέσω της καθίδρυσης των ανάλογων εσωτερικών δομών και της αναγκαίας επιμόρφωσης των αρμόδιων λειτουργών. 
 


 

Tags