Who is Who: Ζέτα Αιμιλιανίδου - Υπουργός Εργασίας

Ποια είναι η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία.  

Είναι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα τελευταία εννέα χρόνια, ενώ υπηρετεί την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως σημειώνει, για 34 χρόνια ως δημόσιος υπάλληλος.

Ειδικότερα, ως Υπουργός Εργασίας, έχει προωθήσει σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας, στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και στα θέματα ισότητας των φύλων.

Όπως ανέφερε στην Brief, επί του παρόντος βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η θεσμοθέτηση Εθνικού Κατώτατου Μισθού και μηχανισμού καθορισμού και αναθεώρησης του επιπέδου του, η αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση καθώς και η διαδικασία για την ψηφιοποίηση όλων των παροχών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Έχει αποκτήσει πτυχίο νομικών σπουδών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

 • Είναι κάτοχος διπλώματος “Marketing Management” του Cyprus Institute of Marketing.

 • Έχει πετύχει στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος από το 1978.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Ήταν Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων και Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, από το 2001 μέχρι το 2010.

 • Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

 • Yπηρέτησε ως Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, από το 2010 μέχρι το 2013.

 • Dιετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου και του Ειδικού Ταμείου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

 • Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης υπηρεσίας της, υπήρξε επικεφαλής της ομάδας που ετοίμασε την παρούσα Τελωνειακή Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέλος της ομάδας που σχεδίασε και ετοίμασε την περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας. Είναι η συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο “Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στην Κύπρο” που εκδόθηκε το 1992, τη χρονιά που τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ η περί ΦΠΑ Νομοθεσία.

 • Ως Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είχε την ευθύνη ολοκλήρωσης του 2ου Γύρου Χορήγησης Αδειών Εξερεύνησης Υδρογονανθράκων σε Υπεράκτιες περιοχές της Κύπρου και ήταν η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία με βάση τον Νόμο είχε την ευθύνη της αξιολόγησης των αιτήσεων των εταιρειών οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον, που τελικά οδήγησε στην υπογραφή συμβολαίων για 5 τεμάχια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 • Στις 3 Απριλίου 2013 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Θέση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση στην οποία υπηρετεί μέχρι σήμερα.

ψΜεταξύ των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που έχει προωθήσει κατά τη θητεία της ως Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

 • η περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία και η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και του Μητρώου Κοινωνικών Παροχών για τον ορθό έλεγχο και εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας για όλες τις κοινωνικές παροχές, 

 • Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και η ίδρυση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας,

 • ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των χαμηλοσυνταξιούχων μέσω της αύξησης των εισοδημάτων τους πάνω από το όριο της φτώχειας, επιδότησης για παροχή φροντίδας, η δωρεάν διακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς, πλήρως επιχορηγημένες 4ήμερες διακοπές και σειρά άλλων μέτρων προς όφελος της τρίτης ηλικίας,

 • παροχή σύνταξης χηρείας σε άντρες με τους ίδιους όρους όπως και για τις γυναίκες για πρώτη φορά καθώς και θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας μετ’ απολαβών, 

 • επαναφορά του Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας και η τροποποίηση στην περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νομοθεσία για διεύρυνση των κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες, 

 • τροποποίηση της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας για παροχή ειδικής σύνταξης σε πρόσωπα με θαλασσαιμία από την ηλικία των 50 ετών, 

 • καταρτισμός και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγική Προστασίας των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση, τη Σεξουαλική Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία, 

 • δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού και του Σπιτιού της Γυναίκας για παροχή της αναγκαίας πολυθεματικής στήριξης και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας, 

 • δημιουργία των Σπιτιών στην Κοινότητα στα οποία διαβιούν άτομα με σοβαρές αναπηρίες με την αναγκαία υποστήριξη ώστε να μην ιδρυματοποιούνται, 

 • καταρτισμός της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018-2028 και υλοποίηση της με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, 

 • αναγνώριση της μητρότητας μέσω παρένθετης μητέρας και παροχή του επιδόματος μητρότητας τόσο στην παρένθετη όσο και στην βιολογική μητέρα, 

 • αύξηση της άδειας μητρότητας για δεύτερο και τρίτο ή και κάθε επόμενο παιδί κατά τέσσερεις και οκτώ βδομάδες αντίστοιχα, ως επίσης και αύξηση κατά επιπρόσθετες τέσσερεις και έξι βδομάδες σε περίπτωση διδύμων ή τριδύμων αντίστοιχα.

 • θεσμοθέτηση της Τιμητικής Αύξησης της Σύνταξης σε Πολεμιστές, Αναπήρους και Αιχμαλώτους του Πολέμου 1974, 

 • σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και εισαγωγή αποτρεπτικών διοικητικών προστίμων τόσο για την αδήλωτη εργασία όσο και για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, 

 • καταρτισμός και εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων Στήριξης των Εργαζομένων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας,


ω

Τι σας ξεκουράζει μετά από μια πιεστική ημέρα;

Αναπόφευκτα δεν υπάρχει χρονικός προσδιορισμός της «ημέρας», μια και τα θέματα του Υπουργείου είναι συνεχώς τρέχοντα. Όμως, μια καλή ταινία είναι ένας τρόπος απόδρασης και χαλάρωσης, όπως και οι πιο σπάνιες ώρες ενασχόλησης με την εγγονή μου  και γενικά με ξεκουράζει να περνώ χρόνο με την οικογένεια μου. 

Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας;

Τα ενδιαφέροντα αλλάζουν ανάλογα με  την εποχή. Σε αυτό το στάδιο είναι η ενημέρωση, με πολλαπλά μέσα, για την διεθνή πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.  Μου αρέσει, επίσης, το καλό βιβλίο, ανεξάρτητα από το είδος στο οποίο κατατάσσεται και ο κινηματογράφος. 

Στα ενδιαφέροντά μου εμπίπτουν επίσης διάφορα θέματα – σύγχρονα προβλήματα και ιδιαίτερα, το θέμα της ισότητας φύλων, η προστασία των παιδιών και της τρίτης ηλικίας,  και η φτώχεια. Ήταν πάντα θέματα που με ενδιέφεραν και έγιναν ακόμη πιο έντονα λόγω της αντιμετώπισης της σοβαρότητάς τους μέσα από το Υπουργείο. 

Ποια/ες θεωρείτε ότι ήταν από τις πιο σημαντικές σας ενέργειες στην μέχρι τώρα πορεία σας;

Είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω την Κυπριακή Δημοκρατία για 34 χρόνια ως δημόσιος υπάλληλος και για άλλα 9 σχεδόν χρόνια ως Υπουργός. Σε αυτή την πορεία θεωρώ ως σημαντικούς σταθμούς τον καταρτισμό της Τελωνειακής Νομοθεσίας και της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας που έχουμε μέχρι και σήμερα, την επιτυχή προενταξιακή εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης και την ολοκλήρωση του 2ου γύρου χορήγησης αδειών εξερεύνησης υδρογονανθράκων που είχε οδηγήσει στην υπογραφή των συμβολαίων για τα 5 τεμάχια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως Υπουργός και γενικότερα ως Κυβέρνηση εστιάσαμε από την αρχή σε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη ο τόπος και πιστεύω ότι αυτά ήταν τα πιο σημαντικά γιατί είναι διαρθρωτικές ενέργειες που βελτιώνουν την κοινωνία μας διαχρονικά. Περιλαμβάνονται η εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και η ίδρυση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, παροχή σύνταξης χηρείας σε άντρες με τους ίδιους όρους όπως και για τις γυναίκες για πρώτη φορά καθώς και θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας μετ’ απολαβών, η θεσμοθέτηση σειράς παροχών προς του συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο πάνω από το όριο της φτώχειας, η δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού και του Σπιτιού της Γυναίκας για παροχή της αναγκαίας πολυθεματικής στήριξης και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας, η δημιουργία των Σπιτιών στην Κοινότητα στα οποία διαβιούν πλέον τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες με την αναγκαία υποστήριξη ώστε να μην ιδρυματοποιούνται, ο καταρτισμός της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018-2028 και υλοποίηση της με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και εισαγωγή αποτρεπτικών διοικητικών προστίμων τόσο για την αδήλωτη εργασία όσο και για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και αριθμός άλλων μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που εφαρμόστηκαν προς όφελος της κοινωνίας.

Ξ
 

Ποιος ο στόχος /τα πλάνα σας από την θέση σας ως Υπουργός Εργασίας;

Στόχος μου είναι η ολοκλήρωση όλων των μεταρρυθμίσεων που έχουμε θέσει ως Κυβέρνηση σε τροχιά υλοποίησης. Σημαντικότερες εξ αυτών θεωρώ την καθιέρωση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού καθώς και την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας, περιλαμβανομένης και της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αλλά και της ψηφιοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών, ώστε να επιτευχθεί αμεσότερη και καλύτερη ανταπόκριση και εξυπηρέτηση σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις για παροχές και επιδόματα.

Ιδιαίτερα για την εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, ζήτημα που περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι σχετικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και η συζήτηση με τους Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Οι βασικοί στόχοι είναι η επίτευξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και η βελτίωση της προστασίας εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς. Παράλληλα όμως και πάντοτε βάση των αποτελεσμάτων των μελετών επιτυγχάνονται και άλλοι σημαντικοί στόχοι όπως μείωση της μισθολογικής και εισοδηματικής ανισότητας και του επιπέδου φτώχειας για τους εργαζομένους, προστασία ομάδων εργαζομένων με μικρή διαπραγματευτική δύναμη, μείωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, αλλά και συνεισφορά στη διόρθωση υφιστάμενων στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας.