Σε πορεία πλήρους μετασχηματισμού η Ελληνική Τράπεζα το 2022

Η Ελληνική θέλει να «ξεκλειδώσει» όλες τις δυνατότητες της και στρέφεται σε εναλλακτικά κανάλια μειώνοντας τα κόστη της

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΚΟΣ

Η Ελληνική Τράπεζα κινείται σε ρυθμούς πλήρους μετεξέλιξης, με στροφή σε εναλλακτικά κανάλια, , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποιήση των υπηρεσιών της και στην ανάπτυξη της στρατηγική της, με στόχο την βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της και το «ξεκλείδωμα» όλων των δυνατοτήτων της. 

Ο Όμιλος μέσω του τριετούς Σχεδίου Μετασχηματισμού του (2022-2024), θέλει να αναδιαρθρώσει την τράπεζα και να μειώσει τα κόστη, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα μια βιώσιμη κερδοφορία, μέσω του εξορθολογισμού των διαδικασιών, την ψηφιοποίηση τους, και την προσφορά ανταγωνιστικών πακέτων

Η ηγεσία της Ελληνικής Τράπεζας έχει αναγνωρίσει το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω, διαμηνύοντας πως με τον Στρατηγικό Σχέδιο Μετασχηματισμού θα καλύψει το χαμένο έδαφος και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. 

Στόχος της τράπεζας είναι να εκσυγχρονιστεί, να «καθαρίσει» από τα μη εξυπηρετούμενα και από το υψηλό κόστος, αλλά και να συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες της μέσω πιο αποτελεσματικών και ευέλικτων διαδικασιών. 

Μειώνει τα κόστη και κλείνει καταστήματα 

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της η τράπεζα έχει καταρτίσει πλάνο για τη δημιουργία εσόδων, ώστε να μειώσει τον δείκτη εσόδων / εξόδων, εντούτοις, θεωρεί ως πιο αποτελεσματικό τρόπο για εξορθολογισμό των οικονομικών της, τη μείωση του εργατικού κόστους και τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων του ομίλου. 

Μάλιστα, αυτό ήταν κάτι που ανέφερε και ο ίδιος ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής, Oliver Gatzke κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας, αλλά και ο συνάδελφος, Άγγελος Αγγελοδήμου, ο οποίος σε ρεπορτάζ του σημειώνει πως η τράπεζα θέλει - όπως εντός του 2022 - αποχωρήσουν 300 με 350 εργαζόμενοι, είτε μέσω σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης, είτε μέσω πλεονασμών. (Διαβάστε το ρεπορτάζ εδώ).

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα όσα σημείωσε πηγή της Τράπεζας στην Brief, η Ελληνική προωθεί το κλείσιμο και άλλων 4 υποκαταστημάτων της εντός του 2022, και αφού είχε προηγηθεί εντός του ίδιου έτους το κλείσιμο άλλων συνολικά 16 υποκαταστημάτων της.  

Η πρώτη τράπεζα σε Ελλάδα και Κύπρο που μειώνει κάτω από 5% τις ΜΕΧ

Όσον αφορά τις ζημιές που κατέγραψε η τράπεζα αυτές οφείλονται όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, Oliver Gatzke λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης που προκύπτουν από το Project Starlight, που αφορά την επικείμενη πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους €700 εκατ. μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Μάλιστα, με αυτή την κίνηση η Ελληνική φαίνεται πως «καθαρίζει» από τα μη εξυπηρετούμενα, και είναι η πρώτη τράπεζα σε Ελλάδα και Κύπρο που καταφέρνει να μειώσει κάτω από 5% τις ΜΕΧ, εξαιρουμένων αυτών που καλύπτονται από το ΠΠΣ. 

Τι έδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής 

Τα κυριότερα στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ελληνικής Τράπεζας για το 2021 είναι τα εξής:

- Σταθερή κεφαλαιακή βάση και σταδιακή επιστροφή σε μια υγιή ανοδική πορεία

·       Ζημιά € 11,7 εκατ. για το έτος 2021 κυρίως λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης από το Project Starlight

·       Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,3%1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,7%1, που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

·       Mείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης των MEX εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων ήταν 14,4% και ο αναπροσαρμοσμένος2 Δείκτης ΜΕΧ στο 3,4% περίπου (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ)

·       Project Starlight: Πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ΜΕΧ ύψους €0,7 δισ.

·       2022-2024 Στρατηγικό Πλάνο Μετασχηματισμού με έμφαση στην ψηφιοποίηση

·       Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και το Περιβάλλον που ξεκίνησε το 2021 με σαφείς στόχους και εξειδικευμένο Τμήμα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Άλλα βασικά στοιχεία:

·       Καθαρά έσοδα από τόκους για το 2021 στα €256,0 εκατ.

·       Ζημιές απομείωσης για το 2021 στα €108,4 εκατ.

·       Οι νέες χορηγήσεις που εγκρίθηκαν κατά τo 2021 ανήλθαν στα €908 εκατ. 

·       Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 53%  στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 70%

·       Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2021 ανήλθε στο 73% 

·       Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 499% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €6,4 δισ.

·       Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 38,4%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη

·       Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.

 
1955