Αλλάζουν οι ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ

Πότε και ποιες συσκευές θα φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ

Η Υπηρεσία Ενέργειας, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, από την 1η Μαρτίου 2021 τα ψυγεία και οι ψυγειοκαταψύκτες, τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων, και οι ηλεκτρονικές οθόνες πώλησης καθώς και από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 οι φωτεινές πηγές, θα φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ σε καταστήματα, διαφημίσεις και διαδικτυακές πλατφόρμες.

>>>Διαβάστε ακόμη: Τα νέα labels για τις ηλεκτρικές συσκευές – Πόσο ρεύμα καίνε

Οι νέες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ περιλαμβάνουν νέα ενεργειακή κλίμακα με τις κατηγορίες A έως G και όλα τα προϊόντα που μέχρι πρότινος είχαν ενεργειακή κατηγορία A+++ μέχρι G κατηγοριοποιούνται ξανά στις νέες κλίμακες. Στην αναπροσαρμοσμένη ετικέτα, η ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος καθορίζεται βάσει αυστηρότερων προτύπων και η υψηλότερη κατηγορία Α παραμένει κενή, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο.

Οι νέες ενεργειακές ετικέτες περιλαμβάνουν επίσης έναν κωδικό QR, ο οποίος με την σάρωση του οδηγεί στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων για την ενεργειακή σήμανση, γνωστή ως EPREL. Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον για τα προϊόντα που φέρουν την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ και δίνεται η ευχέρεια σύγκρισης των διάφορων μοντέλων μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες και γραφικά παραδείγματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας EΔΩ, επιλογή «Τομείς Πολιτικής - Ενεργειακή Σήμανση Προϊόντων».

 
2151
Thumbnail