Είκοσι startup πέρασαν στην β’ φάση του PRESEED/1221 του ΙδΕΚ

To Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης για την πρόσκληση PRESEED/1221 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ο ΠΑΝΗΣ ΠΙΕΡΗ

To Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης για την πρόσκληση PRESEED/1221. Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορούσε χρηματοδότηση ιδεών για νεοφυής επιχειρήσεις που μόλις ξεκινούν. 

>>> Διαβάστε επίσης: ΙδΕΚ: Υποβλήθηκαν 133 προτάσεις στο πρόγραμμα CODEVELOP <<<

Η Πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία στις 14 Φεβρουαρίου 2022. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων έχουν ανακοινωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης IRIS του ΙΔΕΚ. Μπορείτε να δείτε και εδώ τα αποτελέσματα, αλλά χωρίς τα ονόματα των πρότζεκτ που δεν είναι διαθέσιμα δημόσια λόγω GDPR. Είκοσι πρότζεκτ από τα ενενηντά που έκαναν αίτηση έχουν περάσει στην δεύτερη φάση. 

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης ακολουθήθηκε από το Ίδρυμα διαδικασία αξιολόγησης εξ’ αποστάσεως από Δύο (2) Ανεξάρτητους Αξιολογητές. Στην Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία (με φθίνουσα σειρά), έως ότου το σύνολο των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων των προτάσεων ισούται με το διπλάσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, και με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση (βαθμολογία τουλάχιστον 12,00/15,00).

Για τη Β’ Φάση Αξιολόγησης το Ίδρυμα θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία διεξαγωγής της Β’ Φάσης Αξιολόγησης θα σταλούν στους Συντονιστές Έργων των προτάσεων που προχωρούν στη Β’ Φάση. Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, είναι στην κρίση της Επιτροπής και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.»

Πάνης Πιερή